Graiver Family - עיצוב לוגו

הכוח שבקבוצה

ערכים

חזון המותג גרייבר

גרייבר תשמש בית לתכנון וביצוע חופשות למשפחה הישראלית. באמצעות יצירה מתמדת של אפשרויות נופש מגוונות ויצירתיות תשמש החברה כמקור נובע ובלתי נדלה למשפחות ותיקות וחדשות. כל משפחה ישראלית יכולה לטייל עם גרייבר.

ערכי המותג גרייבר

חדשנות, אחריות, אכפתיות, מקצוענות, מקוריות, איכות יחס אישי.

הכוח של הקבוצה

ביחד זה כח. כח צרכני, כח שירותי, כח יצירתי. כשקבוצה עובדת יחד, כל פרט משלים את השני לכדי שלם, כך שהשלם גדול מסך חלקיו. בעזרתו ניתן לתמוך בערכי המותג ולהגשים את החזון. קבוצה היא יחד, וביחד, תמיד אפשר להשיג יותר.

כל עולמות המשפחה, במקום אחד

סנטר פארקס רשת כפרי הנופש המובילה באירופה

קיץ באוסטריה

חופשות סקי

שייט תעלות

קראוונים

עם הדרכה בעברית

החופשה שלך, בטבע שלנו

טיפוגרפיה

ABC A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W XY Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W XY Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W XY Z

Light

Regular

Bold

צבעי המותג

ירוק , טבע , חופש

כחול , אלגנטיות, עוצמה, עומק

פיתוח איקון למותג

של גרייבר כדור הארץ ומטוס G פיתוח אייקון המשלב בין האות

הלוגו של גרייבר כולל את האיקון , את שם הארגון ) גרייבר ( ואת הסלוגן “ החופשה שעושה משפחות מאושרת” * שימוש בלוגו של גרייבר כולל האייקון בצבע הקבוע ) כחול ירוק ( * שימוש בנגטיב בהתאם לצורך * כל שימוש בצבע שאינו מופיע בדוגמאות להלן אסור בהחלט , * גם אם נמצא בפלטת הצבעים של המותג . לוגו גרייבר

החופשה שעושה משפחות מאושרות

לוגו הנחיות שימוש

X1 X1 X1

X2

X2

X

X

X1

X2

X6.385

החופשה שעושה משפחות מאושרות

החופשה שעושה משפחות מאושרות

החופשה שעושה משפחות מאושרות

X6.385

מרוחב X1 יש לשמור על מרחב נקי מסביב ללוגו בגודל של מכל צידי הלוגו.

פרופורציות יש לישמור על הפרופורציות בדיוק כפי שהן מוצגות כאן. ) מגודל האייקון(, X6.385 , שם הארגון X האיקון במידה ) מגודל האייקון(. X4.592 הסלוגן

מרווחים המרווחים בין האייקון , שם הארגון והסלוגן שווים, יש לשמור על המרווחים בדיוק כפי שהם.

וריאציות של הלוגו

2

הלוגו על צבע המותג 3

שחור לבן 5

הלוגו הראשי 1

שימושים נכונים אלו הוריאציות הנכונות להשתמש בהם בלוגו ואפשר לשים את הנגטיב הלבן על כל צבע כהה אחר מלבד צבע המותג. העדיפות תמיד תיהיה בלוגו עם צבעי המותג, במקרים חריגים של רקע בהיר שלא ניתן לשלב את הלוגו בצורה טובה אפשר לשים את הלוגו השחור לבן.

החופשה שעושה משפחות מאושרות

החופשה שעושה משפחות מאושרות

החופשה שעושה משפחות מאושרות

החופשה שעושה משפחות מאושרות

החופשה שעושה משפחות מאושרות

החופשה שעושה משפחות מאושרות

הלוגו על צבע המותג 2

שחור לבן 6

נגטיב עם איקון ירוק 4

לוגו דוגמאות מה אסור לעשות

החופשה שעושה משפחות מאושרות

החופשה שעושה משפחות מאושרות

החופשה שעושה משפחות מאושרות אין לשנות את צבעי הלוגו , גם אם הצבע נמצא בפלטת צבעי המותג

אין להניח את הלוגו על רקע שיפגום בקריאות

אין לעוות את הלוגו בשום צורה

החופשה שעושה משפחות מאושרות

החופשה שעושה משפחות מאושרות

אין להשמיט אחד ממרכיבי הלוגו החופשה שעושה משפחות מאושרות

אין להוריד את שקיפות הלוגו

אין לשי סטרוק ללוגו

החופשה שעושה משפחות מאושרות

אין לשתמש באפקטים על הלוגו החופשה שעושה משפחות מאושרות

החופשה שעושה משפחות מאושרות

אין לשנות את מיקום וסדר של מרכיבי הלוגו.

אין להניח את הלוגו על רקע שיפגום בנראות של הרייקון

לוגו גרייבר סימטרייה

החופשה שעושה משפחות מאושרות

לוגו

החופשה שעושה משפחות מאושרות

אלמנטים תומכים

מערכת אייקונים אשר משמשת כשפה חזותית השפה מבוססת על עיגול פתוח המסמל חופש אופי העגול משתנה בהתאם לסגנון החופשה / קטגוריה ומועד החופשה ימים בשנה 365 חורף / קיץ , דוגמאות ליישום מעגל פתוח שלם וחצי

חופשות ייחודיות מחוץ לקופסה

כל מוצר הוא עולם שלם

יחד הפרטים יוצרים את השלם

מוצרים משלימים ימים בשנה 365 חורף/ קיץ

אלמנטים תומכים

דוגמאות ליישום אלמנטים גרפים

ניירת משרדית

רכב ממותג

כוס ממותגת

תג שם

תג שם

מיתוג אירוע חברה

החופשה שעושה משפחות מאושרות

Graiver משפחות מאושרות החופשה שעושה family

graiver family החופשה שעושה משפחות מאושרות

graiver family החופשה שעושה משפחות מאושרות

Graiver family החופשה שעושה משפחות מאושרות

graiver family החופשה שעושה משפחות מאושרות

graiver family החופשה שעושה משפחות מאושרות

graiver family החופשה שעושה משפחות מאושרות

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker