HaifaStim™ - GÜÇLÜ YETİŞTİRİCİLİK: Dayanıklı bitkisel ürünler için besin takviyeleri

Pioneering the Future

GÜÇLÜ YETİŞTİRİCİLİK HaifaStim™ Dayanıklı bitkisel ürünler için besin takviyeleri

HaifaStim ™

Dayanıklı bitkisel ürünler için besin takviyeleri

HaifaStim™, yetiştiriciliği yapılan ortamı iyileştirmek, bitkilerinizi güçlendirmek, verimi artırmak ve kaliteyi en üst düzeye çıkarmak için dikkatlice formüle edilmiş yeni biyostimulant serisidir. HaifaStim™ çok düşük çevresel etki ile tüm büyüme sistemini geliştirerek üstün bitki gelişimi, daha iyi toprak yapısı ve daha yüksek verim sağlar.

En uygun bitki gelişimi

En iyi verim

İyileştirilmiş toprak verimliliği

Güçlendirilmiş sürdürülebilirlik

HaifaStim™ kullanmak için en önemli 5 neden:

• Yüksek verimli bitkisel ürünleri destekler: HaifaStim™ ürünleri, bitkininmaksimumverimelde etmek için gerekli olanmetabolitleri ve enzimleri üretmesine yardımcı olur. • Strese karşı koyar: HaifaStim™ ürünleri bitkinin metabolizmasını geri kazanmasına, biyokimyasal süreçleri yeniden etkinleştirmesine ve büyüme için gerekli enzim sentezine yardımcı olur. • Tümbitkisel ürünleri optimumdurumda tutar: HaifaStim™ürünleri bitkilerin üretken döngüsünü sürdürmeye ve stresi önlemeye yardımcı olan fizyolojik besin bileşikleriyle besler. • Herbisit ve fungusitler için taşıyıcıdır: HaifaStim™ ürünleri, pestisitlerin aktivitesini kolaylaştırır ve bitkideki taşınımını hızlandırır. • Suda çözünür gübre alımını artırır: HaifaStim™ ürünleri kök aktivitesini iyileştirir, böylece suda çözünür gübrelerle birlikte uygulandığında o gübreden daha iyi besin kullanım verimliliği elde edilmesini sağlar.

BİTKİ 360° Haifa'nın Bitki Besleme 360 o yaklaşımı, bitki besini kullanımının maksimum etkinliği için çeşitli gübreler ve uygulama yöntemleri kullanarak tüm bitkisel ürün gelişim ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlayan bütünsel bir yöntemdir. Bitki besleme ile büyük bir sinerjiye sahip olan HaifaStim™ ürünleri fizyo-besinsel bileşikler, bitki gelişimini ve performansını iyileştirir. HaifaStim™ ürünlerinin tamamı organik ham maddelerden elde edilir. Mineral beslemeyi organik süreçlerin kendine has özellikleri ile zenginleştirerek besinlerin alımını ve asimilasyonunu, bitki içinde iyon ve moleküllerin bağlanarak sistemik reaksiyonu sağlayarak taşınmasını ve bitkideki diğer birçok işlemi hızlandırır. Kekin üzerindeki vişne Biyostimülantların mineral gübrelerden gelen yeterli miktarda bitki besininin yerini alamayacağı unutulmamalıdır. Yoğun bitkisel üretimin gerektirdiği besini yalnızca gübreler sağlayabilir. Ancak biyostimulantlar kekin üstündeki vişne gibidir, gerçek bir fark oluştururlar: bitkilerin büyüme potansiyeline ulaşmasını sağlar. Gübreler ve biyostimülantların kombinasyonu, modern tarımın sürekli artan ihtiyaçlarını karşılayan birbirine entegre bitki besleme modelini oluşturur.

İşler zorlaştığında Olumsuz hava koşulları, düşük sulama suyu kalitesi ve verimi düşük toprak bitkide strese neden olabilir. Kısa süreli stres bile tüm büyüme döngüsünü etkileyebileceğinden ve verime zarar verebileceğinden, bitkiye stres durumlarıyla başa çıkma yeteneği verilmesi tavsiye edilir. Tüm gelişim sistemini iyileştiren biyostimülantlar, bitkilerin stres durumlarıyla başa çıkma kapasitesini artırır ve fizyolojik bozuklukların iyileştirilmesine yardımcı olur. Günümüzde aşırı hava koşulları daha sık hale geliyor ve yetiştiriciler düşük verimli topraklar ve düşük kaliteli su kullanmaya zorlanırken, biyostimülantların bitkilere sağladığı ekstra kuvvet hayati hale geliyor. Bütünleştirin Bitki 360 o artık tamam: Haifa'nın birinci sınıf bitki besin maddelerine ilaveten HaifaStim biyostimülantları ile bitkisel ürünleriniz daha dinç ve güçlü olarak yetiştirilip daha kaliteli ve daha yüksek verim elde etmek için beslenir ve güçlendirilir.

HaifaStim™ Ürün Çeşitlerimiz

HaifaStim™ ürünleri hakkında daha fazla bilgi edinin.

HaifaStim™ HumiK

Kök aktivitesini destekler

Belirli fiziksel-besleme fonksiyonlarına sahip organik moleküllerin bir kombinasyonunu içerir. Kök aktivitesini uyarır, hücre bölünmesini ve büyümesini teşvik eder ve dokuların yaşlanma süreçlerini yavaşlatır. [5.7kg (5L) ve 22.8kg (20L) bidon]

Nasıl

• Fertigasyon / Damla sulama • Yaprak uygulamaları

Ne zaman

Gelişim dönemi boyunca

HaifaStim™HumiKhakkında daha fazlası için

HaifaStim™ Booster

Bitki gelişim süreçlerini hızlandırır ve stresi azaltır

Bitki gelişiminde metabolizmayı hızlandırmak için özenle formüle edilmiş Amino Asitler, Magnezyum, Bor, Demir ve diğer Mikrobesinleri sağlar. [3kg ve 10kg torba]

• Fertigasyon / Damla sulama • Yaprak uygulamaları Nasıl

Yoğun yaprak gelişimi ve vejetatif büyüme aşamalarında Ne zaman

HaifaStim™ Booster hakkında daha fazlası için

HaifaStim™ Vigor

Metabolik enerji tasarrufu; Süper hızlı özümleme

HaifaStim™ Vigor topraktaki mikro organizmaların aktivitesini arttırır, böylece besinlerin alım sürecini destekler. HaifaStim™ Vigor'daki peptitler besin katyonları ile reaksiyona girerek onları fiksasyon (bağlanmaktan) korur ve bitki alımı için hazır tutar. HaifaStim™ Vigor yüksek oranda serbest amino asit içerir. [30kg (25L) bidon]

Nasıl

• Fertigasyon / Damla sulama

Ne zaman

• Hızlı vejetatif bir gelişim istendiğinde • Yüksek verimhedeflendiğinde • Özellikle serada abiyotik (cansız örneğin çevresel) faktörlerdenmeydana gelen strese karşı

HaifaStim™ Vigor hakkında daha fazlası için

HaifaStim™ Force

Metabolik enerji tasarrufu ; Süper hızlı özümleme

HaifaStim™ Force Tüm bitki gelişim dönemlerinde gelişimi iyileştirmek için hareket eden ideal kombinasyonda biyoaktivasyon bileşenlerini içeren bir fizyolojik besin takviyesi. [1.12kg (1L) şişe, 5.6kg (5L) ve 22.4kg (20L) bidon]

• Fertigasyon / Damla sulama • Yaprak uygulamaları Nasıl

• Şaşırtma, tomurcuklanma, çiçeklenme ve meyve büyümesi aşamalarında • Stres koşulları geliştiğinde Ne zaman

HaifaStim™ Force hakkında daha fazlası için

Maksimum verim ve en iyi kalitenin elde edilmesine yardımcı olur HaifaStim™ Vital, bitki sistemleri üzerinde etki eden ve performanslarını iyileştiren çok sayıda fizyolojik olarak aktif bileşen ve besin içerir. [1kg, 2kg, 5kg ve 20kg plastik kova] HaifaStim™ Vital

• Fertigasyon / Damla sulama • Yaprak uygulamaları Nasıl

Tüm gelişim dönemi boyunca Ne zaman

HaifaStim™ Vital hakkında daha fazlası için

HaifaStim™ eNergy

Bitkileri tüm gelişim dönemi boyunca güçlendirir

HaifaStim™ eNergy, bitkideki fizyolojik süreçleri ve büyümeyi hızlandıran biyokimyasal olarak aktif organik bileşikler olan yüksek konsantrasyonlarda serbest amino asitler ve peptitler içerir. [1.25kg (1L) şişe, 6.25kg (5L) bidon]

• Fertigasyon / Damla sulama • Yaprak uygulamaları Nasıl

Gelişim dönemi boyunca Ne zaman

HaifaStim™ eNergy hakkında daha fazlası için

HaifaStim™ VIM

Su tutma ve kuraklık toleransını destekler

HaifaStim™ VIM, zengin bir hümik ve fulvik asit kaynağıdır. Köklenmeyi teşvik eder ve toprak verimliliğini ve besin maddelerinin alımını iyileştirir. [1.12kg (1L) şişe, 5.6kg (5L) bidon]

• Fertigasyon / Damla sulama • Yaprak uygulamaları Nasıl

Gelişim dönemi boyunca Ne zaman

HaifaStim™ VIM hakkında daha fazlası için

Haifa Group, Potasyum Nitrat, Özel Bitki Besin Maddeleri ve Endüstriyel Kimyasalların önde gelen küresel tedarikçisidir. Haifa'nın operasyonları, 16 bölgemüdürlüğü ve 4 üretimtesisi ile 100'den fazla ülkeye yayılmıştır. Öncü ruhuyla tanınan Haifa'nın temel misyonu, dünya çapındaki çiftçiler için sonderece etkili bitki besleme çözümleri oluşturmaktır.

DÜNYA ÇAPINDA HAIFA MERKEZ OFIS: Haifa, İsrail DÜNYA ÇAPINDA:

Kuzeybat ı Avrupa | Fransa | İber ya | İ ta l ya | Güneybat ı Av rupa | Tür k i ye | BDT | Güney Af r i ka | Mer kez Af r i ka & Or t a doğu | Kuzey Ame r i k a | Mek s i k a | Ko l omb i ya G ü n e y Am e r i k a | D o ğ u A s y a | Ç i n | A v u s t r a l y a

www.haifa-group.com

Made with FlippingBook Ebook Creator