קטלוג משאבות, קטלוג דיגיטלי | סקופ מתכות

Animated publication

3

8

9

14

16

17

316 משאבות מנירוסטה ומברונזה ימית מ"מ. 100 מעבר חופשי - עד מק"ש. 500 ספיקה - עד מטר 82 עומד/לחץ - עד

משאבות מברזל יציקה עם מאיצים מסוג VORTEX SINGLE CHANEL MULTI BLADE מ"מ 140 מעבר חופשי - עד מק"ש 500 ספיקה - עד

שיטות התקנה

בתא יבש עם רגלית ומעטפת קירור חיצונית

E

P

R

להתקנה ניידת על רגלית עם קשת והברגה S

להתקנה ניידת על רגלית

חיבור מהיר תחתון למסילות

מיקסרים טבולים לערבול וסחרור בוצה

מדחף מיציקת נירוסטה ללא ריתוך 316

18

משאבות כיבוי אש מאושרות UL / FM

משאבות כיבוי אש עם מנועי חשמל SPLIT CASE במבנה חצוי אופקי יניקת קצה END SUCTION או 250-5000 GPM ספיקה

משאבות כיבוי אש עם מנועי דיזל 250-5000 GPM ספיקה

לוח פיקוד מאושר UL/FM

משאבות עזר Jockey

משאבות כיבוי אש למאגר תחתון במבנה טורבינה אנכית להנעה עם מנועי דיזל וחשמל 500-5000 GPM ספיקה

19

S

20

21

07.2021

S

08-8631040 טל :

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online