רציתי יותר - ד"ר רבקה נרדי

״ ׳רציתי יותר׳ הוא ספר על רצון מעבר לגבולות, אשר בבוא היום יהפכו לגבולות שכל אישה וכל אדם יוכלו לחצותם, כי רבקה כבר הייתה שם כדי לסלול את הדרך״. )דוד כהן, מחנך ועורך ספרותי(

Made with FlippingBook Publishing Software