רציתי יותר - ד"ר רבקה נרדי

פרק רביעי חלומות

כל כך הרבה חלומות היו לי כילדה, שק שלם של חלומות. בשוכבי לישון נהגתי להביא את תמונות חלומותיי למיטתי ולהיעזר בהן, כבשיר ערש, ליצור לעצמי שנת לילה מתוקה. סיפרתי לעצמי סיפורים עם עלילות נפלאות של גבורה, בהם אני תמיד הכוכבת המרכזית, יפה, חזקה ואמיצה, ומצילה את העולם. הספרים שקראתי הזינו את חלומותיי. ״הנפש הקסומה״ של רומן רולן ) ,(1944-1866 על ששת חלקיו, היה הספר שהשפיע עליי יותר מכל. שנים רבות עברו מאז קראתי את הספר )ארבע פעמים לאורך שנות נעוריי ובגרותי המוקדמת(, אני זוכרת את העלילה במעומעם, אך דמות הגיבורה האינדיווידואליסטית, אנטה, שכישפה אותי פשוטו כמשמעו, זכורה לי היטב. דמותה העוצמתית והמורכבת הפכה עבורי מודל לחיים. האם היא הייתה המגדלור שלי בחיפושיי אחר הצדק? ייתכן. אירועים נוספים )כמו גם ספרים אחרים רבים שקראתי( השפיעו על האופן שבו הלכו והתעצבו חלומותיי׃ פערי המעמד החברתי שהתגלו לי כאשר עברנו דירה לצפון תל אביב בהיותי בכיתה ד׳, בעיות של מקובלות חברתית, ה ֲ ד ָ רה ואפליה שנחשפו בפניי במלוא כיעורן בימים ״התמימים״ של בית הספר היסודי והתיכון, וכמובן אני -- בהיותי מי שאני, מבלי שיכולתי להבין אז למה אני ״ככה״.

החלומות שלי ניזונו מדמיוני, פשוטו כמשמעו. המציאות הייתה 11

Made with FlippingBook Publishing Software