רציתי יותר - ד"ר רבקה נרדי

אבחון הוא חשוב ביותר, מושג מפתח לריפוי, אך אבחון רפואי לבדו או אבחון יתר, ישיג מטרה הפוכה מריפוי. הוא משרה פחד, יוצר ניכור והופך את האדם מאישיות עם עולם שלם לחולה, לאובייקט במערכת. הוא נמדד על פי מצבו הפיזי בלבד. עולמו הרוחני והנפשי, חייו וההיסטוריה שלו אינם שייכים לכאורה. זהו מצב מסוכן לנפש שאסור לנו לקבלו, שמחזיר אותנו לנושא שלנו׃ שייכות. שייכות והתנהלות על פי חוקי החברה באות עם תג מחיר. עלינו לציית למקובל, לנורמטיבי, לבעלי הסמכות המכתיבים את הנורמה. כך בכל מוסד, ועל אחת כמה וכמה בבתי חולים ובממסד הרפואי בכלל. כאשר אנו חווים טראומה בעקבות פציעה או מחלה, הפחד שולט בנו ואנחנו מחפשים ישועה. הרופא הוא אלוהים. מי שהיה שם יודע. ובכן, הייתי שם גם אני וכמעט הלכתי לאיבוד. יום אחד, בהשפעת ספר שהחזיר אותי לכוחה המרפא של החשיבה החיובית, קמתי על רגליי וקראתי תיגר על המצב. לא עוד משככי כאבים! לא עוד הבטחות שווא! אהיה בעלת הבית. המחקרים הרבים על אוטוסוגסטיה, על השפעת החשיבה על מצב הנפש, הגוף וההתנהגות, ועל הזיקה בין גוף לנפש שהכרתי, שבו וצצו בזיכרוני. החזרתי לעצמי את האוטונומיה לנהוג בעצמי על פי תבונתי. אולי זה מפליא, אך עצם ההחלטה החזיר לי באחת את תחושת הכבוד והאופטימיות. הכאב? פחת )או שאני מדמיינת...(, אבל אני חשה שונה. יצרתי מנטרות נפלאות )שמשעשעות את מקורביי(, אותן אני משמיעה לעצמי תוך כדי הליכה בפארק הסמוך לביתנו. הקשיבו רגע׃ ״אני חזקה ובריאה, קלת תנועה וללא כאבים,״ וגם ״חשיבה חיובית, אהבה.״ אני נהנית ללחוש את המנטרות שלי לעצמי או לשיר אותן בלבי. מצב רוחי מתרומם. נראה שהפחדים הישנים, הקשורים באובדן הכוח והיכולות, מתגמדים מול המנטרות החזקות שמשדרות כוח, בריאות ואופטימיות.

Made with FlippingBook Publishing Software