רציתי יותר - ד"ר רבקה נרדי

האם השתגעתי? אולי כך יחשבו אלו הנוהגים באופן ״נורמלי״ ומעניקים לעולם הרפואה כוח בלעדי. מאז ה״הארה״ שחוויתי אני נוהגת בעצמי כבאדם בריא. במחשבה שנייה ההיגיון והתועלת שבכך כל כך ברורים, מובנים והגיוניים. הלא כן? אם כן, למה רק עכשיו הבנתי זאת? הפחד הפך אותי לצייתנית לחוקים. נשאתי עיניי אל המומחים שיצילו אותי, אך הם יכלו להיות אך ורק מי שהם. שייכות היא משאת נפש. הפחד מבדידות שתהפוך אותנו לשונים, לפריקים, למודרים, מושך אותנו להצטרף בכל מחיר לזרם המרכזי. תג המחיר ברור. הבחירה בידינו. כשהייתי ילדה פעלתי מתוך אינסטינקט, היום הבחירה בידי

Made with FlippingBook Publishing Software