רציתי יותר - ד"ר רבקה נרדי

מבחר קטעים מתוך ״רציתי יותר״

מאת ד״ר רבקה נרדי, ״הדים״ 2021

Made with FlippingBook Publishing Software