רציתי יותר - ד"ר רבקה נרדי

בתחום, וביתר שאת כאשר מדובר באישה פמיניסטית שיוצרת במגזר הפרטי ואינה מוגנת על ידי שום גוף ציבורי, מחקרי או אקדמי.

פליאתי בעניין היחס לעולם הפמיניסטי לא ק ָ טנה, וזאת בלשון המעטה, במהלך השנים. הרי הידע העצום שבא לעולם על נשים וגברים תרם אולי יותר, ובוודאי לא פחות, מגופי י ֶ דע אחרים לשינוי שעברנו. הוגה הדעות הענק, שהכול הוקירו אותו, פרופ׳ ישעיהו ליבוביץ׳, הכתיר את המהפכה הפמיניסטית כגדולת המהפכות בכל הזמנים, בהגדירה מחדש את מהותה של האישה. לא עוד ״רעיה, אם ועקרת בית״ בלבד, אלא קודם כול אדם. ולמרות זאת משהו בפמיניזם הפריע לגברים וגם לנשים רבות׃ איום על הסדר החברתי ואיום על אמונות יסוד שהתרגלנו אליהן, שהגדירו עבורנו את טיב היחסים בין המינים. והרי בכלל, התעסקות יתר ביחסים בין גבר לאישה הוא מעשה נחות, שלא כמו מאבק על שוויון של קבוצות אחרות שעברו דיכוי בחברה, כי גבר ֿ אישה זה סיפור אחר. הרי היא לא ״אדם״ במובן הרגיל, היא ״אישה״.

Made with FlippingBook Publishing Software