רציתי יותר - ד"ר רבקה נרדי

״כסף, כך מתברר, הוא לעתים קרובות הדרך היקרה ביותר להחדיר באנשים מוטיבציה. נורמות חברתיות הן לא רק זולות יותר, אלא שלרוב הן גם אפקטיביות יותר״ )הדגשה שלי, ר״נ(. )שם, עמ׳ (84 התלהבתי כשקראתי את דבריו אלה של אריאלי. אמנם חן ואני איננו בגדר תאגיד ולכן חשבתי שאולי הגזמתי בהשוואה, ואף על פי כן היינו שותפים עסקיים לכול דבר, איש מא ִ תנו לא היה בוס של רעהו. כלומר, הגדלת המוטיבציה הייתה בעיקרה מוּנעת מיחסינו – הנורמות החברתיות, מבלי להתכחש להיבט הכלכלי – נורמות שוק בשפתו של אריאלי, כך שניתן לומר כי משהו מדבריו חל גם עלינו. הכול מכירים את האזהרה הידועה שלא כדאי לבני זוג לעבוד יחדיו בדיוק בשל סיבה זו – הערבוב שמזמנת הזוגיות בין ״נורמות חברתיות״ ל״נורמות שוק״. כי מה הן בעצם נורמות חברתיות? עזרה הדדית, העדר תחרותיות, פרגון, שותפות והדדיות – מוסכמות הזרות לעולם העסקי שבו פועלות נורמות כמעט הפוכות. ההתנגשות בין הס ֶ טים השונים של הנורמות מ ֵ פרה את האיזון. על כך כותב אריאלי, ומביא דוגמאות רבות שחלקן משעשע ובוודאי מאיר עיניים, אך בד ֿ בבד הן יכולות להיות אכזריות והרסניות גם לעולם העסקים.

Made with FlippingBook Publishing Software