רציתי יותר - ד"ר רבקה נרדי

היום החמישי׃ בגלל החלומות חלומות, טובים ורעים, יכולים לבנות לנו עולם שלם, שיכול להקביל למציאות ואפילו לחיות א ִ תה בשלום, רוב הזמן. כשאני אומרת חלומות, כוונתי לפנטזיות, לשאיפות, למסע דמיוני לתוך העתיד. כשקראתי שוב את הדיאלוג שהתקיים בינינו ביום החמישי, ועסק בחלומות, קיבלתי הד לתחושה זו, במיוחד משום שהרעיונות שביטאתי בדיאלוג זה, השיקו לדברים שאמרתי על ״בגלל מי שאני, בגלל מי שנהייתי״. חלומותיי שייכים לעולם אידיאלי, ומתוך התמימות הקיימת בהם )ובי( השלכתי אותם ככל הנראה על עולמי המציאותי, ולכן הכאב הגדול. וזו הסיבה שלא נמצא לי שם, ואז, בעברי הרחוק, גשר לנוע עליו הלוך וחזור בביטחון. במחשבה שנייה, זה בהחלט יכול להיות נכון גם לימים אלו. לפעמים. בואו תקשיבו יחד א ִ תי לדברים שאמרתי אז׃ ״חלומותיי לעתיד הושפעו מספרים שקראתי. חלמתי להיות גדולה מהחיים, אמיצה ופורצת דרך. פנטזתי שאני מין ׳אבירה דון קישוטית׳. חלמתי להיות מורת דרך רוחנית. בתוך המארג הפנטזיונרי הזה השארתי מקום לאהבה רומנטית גדולה מהחיים, שבה אציל את אהובי והוא יציל אותי, כמובן. ההזיה הרומנטית הזו הייתה מחוברת איכשהו בתודעתי למשהו צודק מאוד ופיוטי. פגשתי רעיונות נאצלים אלו בספרות ובאמנות. הפלגתי א ִ תם הרחק מעבר לכאן ולעכשיו, מעבר לשכונה שגרתי בה, מעבר למשפחה המסוימת שנולדתי לתוכה, מעבר לבית הספר שלמדתי בו, מעבר לכיתה ולקבוצת הילדים שהייתי אמורה להיות חלק מהם. במובן מסוים חלומותיי עזרו לי להתמודד עם ההרגשה שלפעמים אני לא קשורה לעולם הזה...״

Made with FlippingBook Publishing Software