רציתי יותר - ד"ר רבקה נרדי

אליו, שאיני מאמינה בו – בלילות חשוך ואכזרי כל כך. ואיך זה בכלל שייך לפרק הזה? כאב הפרידה וכאב הפגיעה מתערבבים בכאבי המציאות שיודעת לרקוח דייסות מכל המרכיבים ביחד. עליי להניח לזה. אני מניחה, וחוזרת לקרוא. הפעם אני קוראת את ספרו של המורה, יאלום. מזור לנשמה.

Made with FlippingBook Publishing Software