רציתי יותר - ד"ר רבקה נרדי

חוות דעת על הספר ״לרצות מעבר לגבולות״

מאת דוד כהן, עמוד 360-355

Made with FlippingBook Publishing Software