רציתי יותר - ד"ר רבקה נרדי

לרצות מעבר לגבולות דוד כהן

מורה ומחנך בבית ספר תיכון ברנקו וייס באילת, זוכה פרס חינוך מטעם עירית אילת, עורך ספרותי ולשוני, אשר ערך בעבר כמה מספריה של ד״ר רבקה נרדי.

חידת חייה של רבקה נרדי, כמו גם סוד קסמה, מסמלים את חידת קולה וקסמה של האישה הישראלית מקום המדינה ועד ימינו אנו. אולם השאלה ״מי את רבקה נרדי?״ העולה מתוך הספר ״רציתי יותר״, היא רחבה יותר, וניתן לומר, כי למעשה היא גם השאלה מי אתה האדם כבן אנוש? מה מותר לך? מה אסור לך? מה הם הגבולות שהצבת לעצמך ושהציבו לך אחרים? על מה אפשר וצריך לערער, ועל מה אפשר וצריך לשמר? החברה שבה אנו חיים מכתיבה לנו תשובות ברורות וחד ֿ משמעיות לשאלות אלה. אולם לגיבורת הספר, רבקה, יש תשובות אחרות בעליל. הרצון שלה מכתיב חיים מעבר לגבולות המקובלים על ידי החברה. מתוך ערפל ילדותה המלא בחלומות אך בד בבד גם בספקות ובחרדה, הולכת ומתגבשת דמותה של רבקה, כקול חידתי המזמין את הקורא לפצחו, ומאתגר כאמור, את הדימוי המאובן, המיושן, השמרני ושבע הימים של האישה, האדם והיוצרת בחברה הישראלית. רציתי יותר אינו רק ספר שעוסק בפריצת דרך מגדרית בלבד ואף לא בהצגה מהימנה של דרך החתחתים אשר עמדה בפני היצירה הנשית עד שהתקבלה לקאנון הישראלי, אלא הוא גם ספר המזמין ומאתגר את הקוראים בו לקרוא בדרך אחרת את הנרטיב הנשי והאנושי

Made with FlippingBook Publishing Software