רציתי יותר - ד"ר רבקה נרדי

עדות מכלי ראשון לחיים פנטסטיים, מדהימים, מעוררי השראה, כמעט לא הגיוניים, אשר קרו וקורים לרבקה באופן שלא יכול להיות מחובר יותר ממנו לקרקע המציאות. חיים גדולים הנטועים בערוגות היום יום הקטנות, המושקים כל בוקר בעמל, בתקווה ובחזון. הסיפור הקצר החותם את הספר, נכתב על הקרח, מציע את הדיאלקטיקה הנוקבת שבין הרצון, הפורץ את גבול הפנטזיה וכובש את המציאות מעצם התשוקה להתנסות חדשה-ישנה למציאות )החיצונית והפנימית( הקיימת, זו אשר תורמת לאפרוריות היומיומית את קורטוב ההשראה המעשיר אותה. רציתי יותר הוא ספר על רצון מעבר לגבולות, אשר בבוא היום יהפכו לגבולות שכל אישה וכל אדם יוכלו לחצותם, כי רבקה כבר הייתה שם כדי לסלול את הדרך.

Made with FlippingBook Publishing Software