חומרי גלם ומוצרים לבניה מתועשת, קטלוג דיגיטלי | סקופ מתכות

Animated publication

חומרי גלם ומוצרים לבניה מתועשת 01 /06

לתשומת לב המתכנן: קבוצת סקופ מתכות עשתה את המיטב כדי שהמידע והנתונים בקטלוג זה יהיו נכונים ומדוייקים. למיטב ידיעתנו כל המידע בקטלוג זה מדוייק ונכון לזמן הפרסום. קבוצת סקופ מתכות לא תישא בכל אחריות לשגיאות, אי דיוקים או אי הבנה של האינפורמציה הנתונה בקטלוג זה או כתוצאה מהשימוש בו ט.ל.ח.

תוכן עניינים פירוט

עמוד

02-07............................................................................................................ ברזל מקצועי 08-09...................................................................................................... RHS פרופילי פלדה 09....................................................................................................... פחים ופלטות מפלדה 10................................................................................................. צינורות פלדה עם / בלי תפר 10................................................................................................................ אביזרי פלדה 11........................................................................................ SCOPE-STRUT מערכת תמיכה לצנרת 12-14........................................................................................................ שבכותמתועשות 15................................................................................................ מדרגות מתועשות מגולוונות 15.......................................................................................................... כיסוי תעלה מגולוון 16-17................................................................................................. משטחי דריכה מובלטים 17........................................................................................................” גדר סקופ דגם “זאב 18-19................................................................................................ שבכותמפיברגלסמחוזק 20-23............................................................................. INTER - LINK מערכת מעקות מודולרית דגם 24................................................................................... לוחות מנוקבים פלב"מ / פלדה מגולוונת 25...................................................................................... פחי רצפה פלב"מ / אלומיניום / פלדה 26..................................................................................................................... סקובונד 27.................................................................................. POLYESTER / PVDF פחי אלומיניום צבועים 27..................................................................... פחי אלומיניום מאולגנים בציפוי אנודייז במגוון צבעים 27................................................................................................................. לוחות גליים 28................................................................................ PVC לוחות אקריל / פרספקס / פוליקרבונט / 28.................................................................... / מרישים (פטות) PLEXIGLAS Soundstop קירות אקוסטיים 29..................................................................................................................... קשיחים 30............................................................................................................... עוגנים כימיים 31...................................................................................................... מוצרים לתחום הריתוך 32................................................................... פתרונות יחודיים לטיפול בפני שטחשל מתכות ונקיון כללי

IPE קורות ברזל מקצועי

לתשומת ליבך: הנתונים מתייחסים לחומר מערבי בלבד. לחומר מזרחי יש לוודא את הנתונים בפועל עם איש הקשר בסקופ.

מידות: מטר 6/12 : אורך מ"מ 80-600 : במלאי

90263... : מק"ט

g* (ק''ג/מטר)

h (מ''מ)

s (מ''מ)

t (מ''מ)

r (מ''מ)

b (מ''מ)

פריט

46

3.8

5.2

5.0

IPE 80

6.0

80

4.1 4.4 4.7 5.0 5.3 5.6 5.9 6.2 6.6 7.1 7.5 8.0

5.7 6.3 6.9 7.4 8.0

7.0 7.0 7.0 9.0 9.0

8.1 10.4 12.9 15.8 18.8 22.4 26.2 30.7 36.1 42.2 49.1 57.1

100 120 140 160 180 200 220 240 270 300 330 360

55 64 73 82 91

IPE 100 IPE 120 IPE 140 IPE 160 IPE 180 IPE 200 IPE 220 IPE 240 IPE 270 IPE 300 IPE 330 IPE 360

12.0 12.0 15.0 15.0 15.0 18.0 18.0

100 110 120 135 150 160 170

8.5 9.2 9.8 10.2 10.7 11.5 12.7

180 190

8.6 9.4

13.5 14.6

21.0 21.0

66.3 77.6

400 450

IPE 400 IPE 450

16.0 17.2

21.0 21.0

10.2 11.1

IPE 500 IPE 550

90.7 106

500 550

200 210

24.0

122

600

220

12.0

19.0

IPE 600

*המשקל הינו תיאורטי לצורכי תכנון ראשוני בלבד ואינו מחייב את סקופ.

02

IPN קורות ברזל מקצועי - המשך

לתשומת ליבך: הנתונים מתייחסים לחומר מערבי בלבד. לחומר מזרחי יש לוודא את הנתונים בפועל עם איש הקשר בסקופ.

מידות: מטר 6/12 : אורך מ"מ 80-550 : במלאי

90263... : מק"ט

g* (ק''ג/מטר)

h (מ''מ)

s (מ''מ)

t (מ''מ)

r 1 (מ''מ)

b (מ''מ)

פריט

3.9 4.5 5.1 5.7 6.3 6.9

5.9 6.8 7.7 8.6 9.5 10.4 11.3 12.2 13.1 14.1 15.2 16.2 17.3 18.3 19.5

3.9 4.5 5.1 5.7 6.3 6.9

42 50 58 66 74 82

80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360

5.94 8.34 11.1 14.3 17.9 21.9 26.2 31.1 36.2 41.9 47.9 54.2 61.0 68.0 76.1

IPN 80 IPN 100 IPN 120 IPN 140 IPN 160 IPN 180 IPN 200 IPN 220 IPN 240 IPN 260 IPN 280 IPN 300 IPN 320 IPN 340 IPN 360

7.5 8.1 8.7 9.4 10.1 10.8 11.5 12.2 13

7.5 8.1 8.7 9.4 10.1 10.8 11.5 12.2 13

90 98

106 113 119 125 131 137 143

13.7

20.5

13.7

149

380

84.0

IPN 380

14.4 16.2

21.6 24.3

14.4 16.2

155 170

400 450

92.4 115

IPN 400 IPN 450

18 19

27 30

18 18

185 200

500 550

141 166

IPN 500 IPN 550

*המשקל הינו תיאורטי לצורכי תכנון ראשוני בלבד ואינו מחייב את סקופ.

03

UPN פרופילי תעלה ברזל מקצועי - המשך

לתשומת ליבך: הנתונים מתייחסים לחומר מערבי בלבד. לחומר מזרחי יש לוודא את הנתונים בפועל עם איש הקשר בסקופ.

מידות: מטר 6/12 : אורך מ”מ 50-400 : במלאי

90262... : מק"ט

g* (ק''ג/מטר)

h (מ''מ)

s (מ''מ)

t (מ''מ)

r 1 (מ''מ)

b (מ''מ)

פריט

UPN 40X20 UPN 40 U 50X 25

2.87 4.87 3.86 5.59 7.09 8.65 10.6 13.4 16.0 18.9 22.0 25.3 29.4 33.2 37.9 41.8 46.2 59.5 60.6 63.1

40 40 40 50 65 80

20 35 25 38 42 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95

5 5 5

5.5 7 6 7.0 7.5 8.0

5 7 6

UPN 50 UPN 65 UPN 80

5.0 5.5 6.0 6.0 7.0 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5

7.0 7.5 8.0

UPN 100 UPN 120 UPN 140 UPN 160 UPN 180 UPN 200 UPN 220 UPN 240 UPN 260 UPN 280 UPN 300 UPN 320 UPN 350 UPN 380

100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 350 380

8.5 9.0

8.5 9.0

10.0 10.5 11.0 11.5 12.5 13.0 14.0 15.0 16.0 17.5 16.0 16.0

10.0 10.5 11.0 11.5 12.5 13 14.0 15

10.0 10.0

100 100 100 102

10.0 14.0 14.0 13.5

16 17.5

16 16

UPN 400

71.8

400

110

14.0

18.0

18

*המשקל הינו תיאורטי לצורכי תכנון ראשוני בלבד ואינו מחייב את סקופ.

04

ברזל מקצועי - המשך

זוויתנים שווי שוקיים

לתשומת ליבך: הנתונים מתייחסים לחומר מערבי בלבד. לחומר מזרחי יש לוודא את הנתונים בפועל עם איש הקשר בסקופ.

מידות: מטר 6 : אורך מ"מ 20-150 : במלאי

9024... : מק"ט

r 1 (מ''מ)

g* (ק''ג/מטר)

a (מ''מ)

s (מ''מ)

r 2 (מ''מ)

פריט

0.88 1.12 1.36 1.6

20 x 20 x 3 25 x 25 x 3 30 x 30 x 3 35 x 35 x 3 40 x 40 x 3 40 x 40 x 4 45 x 45 x 4 45 x 45 x 5 50 x 50 x 5 60 x 60 x 6 70 x 70 x 7 80 x 80 x 8 90 x 90 x 9

20 25 30 35 40 40 45 45 50 60 70 80 90

3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 4.0 4.0 5.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0

3.5 3.5 5.0 5.0 6.0 6.0 7.0 7.0 7.0 8.0 9.0 10

2.0 2.0 2.5 2.5 3.0 3.0 3.5 3.5 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.0

1.84 2.42 2.74 3.38 3.77 5.42 7.38 9.66 12.20

11.0 12.0 12.0 13.0 14.0 15.0 16.0 16.0

100 x 100 x 10 110 x 110 x 10 120 x 120 x 12 130 x 130 x 12 140 x 140 x 13 150 x 150 x 14 150 x 150 x 15

15.1 16.6 21.6 23.6 27.4 31.6 33.8

100 110 120 130 140 150 150

10.0 10.0 12.0 12.0 13.0 14.0 15.0

*המשקל הינו תיאורטי לצורכי תכנון ראשוני בלבד ואינו מחייב את סקופ.

05

HEA קורות ברזל מקצועי - המשך

לתשומת ליבך: הנתונים מתייחסים לחומר מערבי בלבד. לחומר מזרחי יש לוודא את הנתונים בפועל עם איש הקשר בסקופ.

מידות: מטר 6/12 : אורך מ"מ 100-1000 : במלאי

90264... : מק"ט

g* (ק''ג/מטר)

h (מ''מ)

b (מ''מ)

e (מ''מ)

r (מ''מ)

d (מ''מ)

a (מ''מ)

פריט

8.0 8.0 8.5 9.0 9.5

12 12 12 15 15 18 18 21 24 24 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 30 30 30

HE 100 A HE 120 A HE 140 A HE 160 A HE 180 A HE 200 A HE 220 A HE 240 A HE 260 A HE 280 A HE 300 A HE 320 A HE 340 A HE 360 A HE 400 A HE 450 A HE 500 A HE 550 A HE 600 A HE 650 A HE 700 A HE 800 A HE 900 A HE 1000 A

16.7 19.9 24.7 30.4 35.5 42.3 50.5 60.3 68.2 76.4 88.3 97.6 105 112 125 140 155 166 178 190 204 224 252 272

96 114 133 152 171 190 210 230 250 270 290 310 330 350 390 440 490 540 590 640 690 790 890 990

100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300

5.0 5.0 5.5 6.0 6.0 6.5 7.0 7.5 7.5 8.0

56 74 92

104 122

10.0 11.0 12.0 12.5 13.0 14.0 15.5 16.5 17.5 19.0 21.0 23.0 24.0 25.0 26.0 27.0 28.0 30.0 31.0

134 152 164 177 196 208 225 243 261 298 344 390 438 486 534 582 674 770 868

8.5 9.0 9.5 10.0 11.0 11.5 12.0 12.5 13.0 13.5 14.5 15.0 16.0 16.5

*המשקל הינו תיאורטי לצורכי תכנון ראשוני בלבד ואינו מחייב את סקופ.

06

HEB קורות ברזל מקצועי - המשך

לתשומת ליבך: הנתונים מתייחסים לחומר מערבי בלבד. לחומר מזרחי יש לוודא את הנתונים בפועל עם איש הקשר בסקופ.

מידות: מטר 6/12 : אורך מ"מ 100-1000 : במלאי

90264... : מק"ט

g* (ק''ג/מטר)

h (מ''מ)

b (מ''מ)

a (מ''מ)

r (מ''מ)

c (מ''מ)

d (מ''מ)

e (מ''מ)

פריט

10.0 11.0 12.0 13.0 14.0 15.0 16.0 17.0 17.5 18.0 19.0 20.5 21.5 22.5 24.0 26.0 28.0 29.0 30.0 31.0 32.0 33.0 35.0 36.0

12 12 12 15 15 18 18 21 24 24 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 30 30 30

HE 100 B HE 120 B HE 140 B HE 160 B HE 180 B HE 200 B HE 220 B HE 240 B HE 260 B HE 280 B HE 300 B HE 320 B HE 340 B HE 360 B HE 400 B HE 450 B HE 500 B HE 550 B HE 600 B HE 650 B HE 700 B HE 800 B HE 900 B HE 1000 B

20.4 26.7 33.7 42.6 51.2 61.3 71.5 83.2 93.0 103 117 127 134 142 155 171 187 199 212 225 241 262 291 314

100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 400 450 500 550 600

100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300

6.0 6.5 7.0 8.0 8.5

80 98

56 74 92

116 134 152 170 188 206 225 244 262 279 297 315 352 398 444 492 540 588 636 734 830 928

104 122

9.0 9.5

134 152 164 177 196 208 225 243 261 298 344 390 438 486 534 582 674 770 868

10.0 10.0 10.5 11.0 11.5 12.0 12.5 13.5 14.0 14.5 15.0 15.5 16.0 17.0 17.5 18.5 19.0

650 700 800 900 1000

*המשקל הינו תיאורטי לצורכי תכנון ראשוני בלבד ואינו מחייב את סקופ.

07

RHS פרופילי פלדה

פרופילים מלבניים ומרובעים באישור מכון התקנים הישראלי חומר: S235 (ST37) / S355 (ST52) מידות: מטר 6/12 : אורך

9043... : מק"ט פרופיל מלבני 9042... : מק"ט פרופיל מרובע

פרופיל פלדה מלבני

מידות (מ''מ) 50x25

עובי t (מ''מ)

מידות (מ''מ) 100x50

עובי t (מ''מ)

מידות (מ''מ)

עובי t (מ''מ)

משקל/מטר *M (ק''ג/מטר)

משקל/מטר *M (ק''ג/מטר)

משקל/מטר *M (ק''ג/מטר)

22.7 28.3 35.4 43.6 53.4 66.4 38.2 48.0 59.3 73.0 91.5 48.1 60.5 75.0 92.6 117 90.7 112 142 106 132 167 122 152 192

200x100

5.0 6.3 8.0

2.72 3.22 3.41 2.92 3.45 3.66 4.46 5.40 3.71 4.39 4.66 5.72 6.97 8.49 5.34 5.67 6.97 8.54 10.5 12.8 6.28 7.48 10.1 12.5 15.3 6.75 7.18

8.88 10.9 13.4 16.6 7.22 8.59 11.7 14.4 17.8 9.72 13.3 16.4 20.4 14.8 18.4 22.9 27.9 18.7 23.3 29.1 35.70

2.5 3.0 3.2 2.5 3.0 3.2 4.0 5.0 2.5 3.0 3.2 4.0 5.0 6.3 3.0 3.2 4.0 5.0 6.3 8.0 3.0 3.6 5.0 6.3 8.0 3.0 3.2

4.0 5.0 6.3 8.0 3.0 3.6 5.0 6.3 8.0 3.6 5.0 6.3 8.0 5.0 6.3 8.0 10.0

10.0 12.5 16.0

50x30

100x60

6.3 8.0

250x150

10.0 12.5 16.0

60x40

120x60

6.3 8.0

300x200

10.0 12.5 16.0 10.0 12.5 16.0 10.0 12.5 16.0 10.0 12.5 16.0

120x80

80x40

400x200

5.0 6.3 8.0

150x100

450x250

10.0 12.5

90x50

43.6 18.0 22.3 27.9 34.2 41.6

500x300

5.0 6.3 8.0

160x80

10.0 12.5

100x50

*המשקל הינו תיאורטי לצורכי תכנון ראשוני בלבד ואינו מחייב את סקופ.

08

המשך - RHS פרופילי פלדה פרופיל פלדה מרובע

20x20 מידות (מ''מ)

עובי t (מ''מ)

מידות (מ''מ) 70x70

עובי t (מ''מ)

מידות (מ''מ)

עובי t (מ''מ)

משקל/מטר *M (ק''ג/מטר)

משקל/מטר *M (ק''ג/מטר)

משקל/מטר *M (ק''ג/מטר)

150x150

1.12 1.35 1.43 1.74 2.04 2.15 2.14 2.51 2.65 2.92 3.45 3.66 4.46 5.40 3.71 4.39 4.66 5.72 6.97 8.49 5.34 5.67 6.97 8.54 10.5 12.8 6.28 7.46 10.1

12.5 15.3 7.22 8.59 11.7 14.4 17.8 9.72 13.3 16.4 20.4 12.0 14.8 18.4 22.9 27.9 18.0 22.3 27.9 34.2 41.6 21.1 23.5 26.3 29.4 32.9 40.4 49.5 22.7

28.3 35.4 43.6 53.4 66.4 34.2 43.0 53.0 65.2 81.4 38.2 48.0 59.3 73.0 91.5 48.1 60.5 75.0 92.6 117 90.7 112 142 106 132 167 122 152 192

2.0 2.5 2.0 2.5 3.0 3.2 2.5 3.0 3.2 2.5 3.0 3.2 4.0 5.0 2.5 3.0 3.2 4.0 5.0 6.3 3.0 3.2 4.0 5.0 6.3 8.0 3.0 3.6 5.0

6.3 8.0 3.0 3.6 5.0 6.3 8.0 3.6 5.0 6.3 8.0 4.0 5.0 6.3 8.0 10.0

6.3 8.0

25x25

80x80

10.0 12.5 16.0

180x180

6.3 8.0

30x30

10.0 12.5 16.0

90x90

40x40

200x200

6.3 8.0

100x100

10.0 12.5 16.0

50x50

250x250

6.3 8.0

5.0 6.3 8.0

120x120

10.0 12.5 16.0 10.0 12.5 16.0 10.0 12.5 16.0 10.0 12.5 16.0

10.0 12.5

300x300

60x60

5.0 5.6 6.3 7.1 8.0

140x140

350x350

400x400

10.0 12.5 5.0

70x70

150x150

עובי מ"מ 1.5 - 50 1.5 - 50 הרכב כימי S235/ST37 S355/ST52 פחים ופלטות מפלדה *המשקל הינו תיאורטי לצורכי תכנון ראשוני בלבד ואינו מחייב את סקופ. מק"ט 920... 927...

אורך מ"מ 2000 - 6000 2000 - 6000

רוחב מ"מ 1000 - 2500 1000 - 2500

09

צינורות פלדה עם / בלי תפר

10 ' סק לכיבוי אש שחור/צבוע

A-53

API-5L X42/X52

A-106

מגולוון

צינורות

בלי תפר STD / 40 סקדיול

*

בלי תפר XS / 80 סקדיול

עם תפר STD / 40 סקדיול

עם תפר 10 סקדיול

1/4'' - 48'' ניתן לקבל צנרת בקטרים מטר 12 ניתן לקבל צינורות באורך בציפויים שונים

צינורות דרג ב'

40 צינורות דרג ב' וסקדיול APC-GAL עטופים בהזמנה מיוחדת X42/X52 *

אביזרי פלדה

יציקת ברזל

פח

פלדה

אביזרים

A-197

A-105

A-234 WPB

ST-37

לריתוך בהשקה 90 0 ו- 45 0 קשתות

לריתוך בהשקה T

כפה לריתוך בהשקה

מעברים קונצנטריים/אקצמטריים לריתוך בהשקה

B.S, DIN, ASA אוגנים

3000# ,2000# אביזרים SCR, S.W

פיטינגים שחורים ומגולוונים 1/8“ - 3“ בקטרים 150#

10

SCOPE-STRUT מערכת תמיכה לצנרת

אפשרות לכוונון במידת הצורך

ללא צורך בריתוכים וקידוחים נוספים

מגוון פתרונות תמיכה SCOPE-STRUT פרופילי

מידות: מ''מ 2.5 : עובי מטר 5.8 : אורך סטנדרטי

חומר: פרופילי תמיכה מיוצרים מברזל (יש אפשרות לרכוש מחומרים אחרים)

ציפויים אפשריים: מצופה אבץ בחום ) - סטנדרטי Pre-galvanized ( ) Hot Deep Galvanized גילוון בחום (

מידות אפשריות

שרטוט

מוצר

מק"ט

מחורר 41mm X 21mm כפול 41mm X 21mm

77529

מחורר 41mm X 41mm כפול 41mm X 41mm

77530

SCOPE-STRUT אומים לפרופילי

ניתן להזמין במידות שונות (אינץ' ומ"מ) עם / בלי קפיץ

90429... : מק"ט

www.scope.co.il והרכיבים השונים - הכנס לאתר האינטרנט של סקופ - Scope-strut למידע על מערכת SCOPE-STRUT שלות לפרופיל

חבק / שלה עם גומי 90429... : מק"ט חבק / שלה 90429... : מק"ט www.scope.co.il והרכיבים השונים - הכנס לאתר האינטרנט של סקופ - Scope-strut למידע על מערכת

11

שבכות מתועשות

GRIPWELD דגם

תכונות: מרכיבי שבכות מסוג זה מחוברים זה לזה ע''י חימום חשמלי ודחיסה בלחץ גבוה .) Fusion Welding & Forging ( שיטה זו מבטיחה אחידות וקשיחות גבוהה של השבכה.

חומר: פלדה פחמנית מגולוונת (בגילוון חם) 316 או 304 פלב''מ

ציר אורך

ציר רוחב

מידות סטנדרטיות במלאי*:

משקל (ק''ג/מ''ר) 25 33 36 40 33 21.5 28

מוט נושא (מ''מ) 30 X 3.0 30 X 4.0 30 X 4.5 40 X 4.5 40 X 3.0 30 X 3.0 30 X 4.0

אורך רוחב (מ''מ) 1000 X 2000 ,1000 X 3000 1000 X 2000 ,1000 X 3000 1000 X 2000 ,1000 X 3000 1000 X 2000 ,1000 X 3000 1000 X 2000 ,1000 X 3000 1000 X 2000 ,1000 X 3000 1000 X 2000 ,1000 X 3000

מק''ט

דגם שבכה

712...

A 100

A 60

713...

B100

712...

במידות לא סטנדרטיות באספקה לפרוייקטים GRIPWELD * ניתן לקבל שבכות מתועשות מדגם

S= 40

S= 33

S= 33

המוט האדום הינו המוט הנושא ) Bearer Bar ( המוט השחור הינו המוט המקשר ) Transverse Bar ( - A100 / B100 בדגם - A60 בדגם מ''מ 7 מ''מ 6

100

100

60

B 100 דגם

A 60 דגם

A 100 דגם

: A טבלת עומסים מותרים לשבכה דגם

מידות המוט הנושא (מ''מ) dxt 30 X 3.0

מרחק בין התמיכות (מ''מ)

500 6723 1821 9596 10086 2733 13037 3245 19192

750 2971 1201 4265 4461 1805 5774 2148 7497

1000 1654 887 2399 2486 1336 3226 1594 4798

1250 1040 636 1535 1566 959 2041 1258 3332

1500 703 422 1066 1061 640 1393 1031 2132

1750 496 290 783 752 444 999 749 1781

2000 360 202 600 549 312 740 549 1200

2250 227 116 474 350 184 559 353 -

2500 140 58

3000

u c u u c u c u

30 X 4.0 30 X 4.5

220 98 417 225 768

40 X 3.0

40 X 4.5

533

12

שבכות מתועשות - המשך

: B טבלת עומסים מותרים לשבכה דגם

מידות המוט הנושא dxt (מ''מ) 30 X 4

מרחק בין התמיכות (מ''מ)

200 50390 5040 37130 3710

400 12600

600 5600 1680 4130 1240

800 3150 1260 2320 0930

1000 2020 1010 1490 740

1200 1400 840 1030 880

1400 1030

u c u c

2520 9280 1860

720 550 350

30 X 3

מקרא נתונים: - עומס מותר מפורס למ"ר u - עומס מותר קווי לאורך מטר c (ק"ג/מטר)

- עובי מוט הנושא t - רוחב מוט הנושא d - מרחק בין מרכזים s

RECTAGRID דגם

חומר: פלדה פחמנית מגולוונת (בגילוון חם) 316 או 304 פלב”מ תכונות: מרכיבי שבכות מסוג זה מחוברים זה לזה בשיטת “נעילת לחץ” .) Compressive Locking (

יישומים: משטחי ביניים (פודסטים), רמפות, סורגים ועוד.

ציר אורך

ציר רוחב

מידות סטנדרטיות במלאי:

אורך רוחב (מ''מ) 1000 X 2000 1000 X 3000

דגם שבכה RS 80

משקל (ק''ג/מ''ר) 20 20

מוט נושא (מ''מ) 25 X 4.5 25 X 4.5

מק''ט 729...

המוט האדום הינו המוט הנושא ) Bearer Bar ( המוט השחור הינו המוט המקשר ) Transverse Bar (

מ''מ 7.6

RS 80

טבלת עומסים מותרים

מידות המוט הנושא dxt (מ''מ) 25 X 4.5

מרחק בין התמיכות (מ''מ)

500 2401 780 2768 750

750 1059 514 1224 495

1000 587 362 681 365

1250 367 222 428 262

1500 245 145 290 175

1750 171 97

2000 - - 148 8

2250 - - - -

2500 - - - -

u c u c

204 119

30 X 3.0

שבכות מתועשות - המשך

שבכה דגם “סער” למניעת החלקה

מידות סטנדרטיות במלאי: :A 100

חומר: פלדה מגולוונת

מ''מ 30 x 4 שטוח משונן מ''מ 1000 x 3000 במידות

תכונות: שבכה ממוסגרת עשויה פלדה מגולוונת. השימוש במוט שטוח משונן ומוט רוחבי מפותל יוצר מקדם חיכוך גדול יותר ובכך מסייע למניעת החלקה.

712... : מק"ט

מוט שטוח משונן 4 x 30

מוט מרובע מפותל 6 x 6

34.3

המוט האדום הינו המוט הנושא ) Bearer Bar ( המוט השחור הינו המוט המקשר ) Transverse Bar (

100

מ''מ

7.6

טבלת עומסים מותרים

מידות המוט הנושא dxt (מ''מ) 30 X 4.0 u

מרחק בין התמיכות (מ''מ)

2500 384

2250 474

2000 600

1750 783

1500 1066

1250 1535

1000 2399

750 4265

500 9596

תפסניות מגולוונות לשבכות מתועשות

תפסנית מתאימה לשבכה A-100, B-100, A-60

תפסנית מתאימה לשבכה RS-80 7312 : מק"ט CB

7312 : מק"ט CA

14

A-100 GRIPWELD מדרגות מתועשות מגולוונות דגם

בגילוון חם לחיבור בריתוך או בברגים סף למניעת החלקה חזקות ויציבות 30 X 4.5 מידות המוט הנושא

750... : מק"ט

1200 X 300 14.0

990 X 285 13.5

890 X 245 11.0

790 X 245 9.0

780 X 250 9.0

774 X 250 8.9

762 X 230 9.0

750 X 245 8.4

590 X 245 6.8

מידת מדרגה (מ''מ) משקל ליחידה (ק"ג)

(בגילוון חם) RS-40 , A-100 כיסוי תעלה מגולוון

תכונות:

34.3

עמיד בפני קורזיה עמיד בעומס כבד מראה אסתטי קל להרכבה חסכוני, חזק ובטוח

100

שימושים: כיסוי תעלה בתחנות דלק, חניונים, מרתפים, מפעלי תעשיה ועוד 778... : מק"ט

A-100 דגם 40

40

RS-40 דגם

טבלת עומסים מותרים

עומס מותר נקודתי (ק''ג/מ''ר רוחב)

עומס מותר מפוזר (ק''ג/מ''ר)

עומס מותר לגלגל פנאומטי (ק''ג) 5000 700

משקל עצמי (ק''ג)

מידות סטנדרטיות (מ''מ)

מידות המוט הנושא (מ''מ) 4.5 X 40 4.5 X 25 4.5 X 40 4.5 X 50 4.5 X 50

8000 2400 6200 7400 6250

60000 11400 37300 44700 25000

13 11 16 19 29

250 X 1000 325 X 1000 325 X 1000 325 X 1000 500 X 1000

1900 2250 1700

15

משטחי דריכה מובלטים

מידות: מ''מ 124/180/240/300/360/480 : רוחב מ''מ 4000 : אורך מ''מ 2 עובי: פלדה מגולוונת מ''מ 2 304 פלב''מ מ''מ 2.5-3 אלומיניום מ''מ 50 : גובה

שימושים: מדרגות ומשטחי ביניים (פודסטים), במות עבודה, רמפות, מדרכים, גלריות ועוד.

767... : מק''ט

מטר אורך מדרך פלדה מגולוונת/פלב''מ 1- טבלת משקל עצמי ל

480 9.0

360 7.2

300 6.3

240 5.4

180 4.5

124 4.18

רוחב המדרך (מ''מ) משקל (ק''ג)

- פלדה מגולוונת, פלב''מ ואלומיניום STEPGRIP

מונע החלקה בכל הכיוונים מנקז היטב נוזלים מתאים לשימוש בכל מזג אויר

טבלת עומס מפוזר (ק''ג/מ''ר)

רוחב/מפתח )מ"מ(

2000

1750 1300 1000

1500 2000 1500 1100

1250 3200 2250 1500 1200

1000 4900 3300 2100 1500 1000

750 7300 4700 2900 1900 1350

900 670 580 500 340

182 240 298 356 480

800 700 450

900 600

800

טבלת עומס מותר מרוכז (אחיד לכל מידות הרוחב)

200

230

270

320

370

430

16

משטחי דריכה מובלטים - המשך

פלדה מגולוונת, פלב''מ ואלומיניום - STEPBLOC

משטח מחוספס למניעת החלקה

טבלת עומס מפוזר (ק"ג/מ''ר) רוחב/מפתח )מ"מ(

2000

1750

1500

1250

1000

750 9600 6600 5400 3800 3000 2200

800 560 480 400 360 220

1060

1600 1100

2500 1800 1600 1240 1000

4400 3200 2600 2000 1600 1160

124 182 240 298 356 480

740 600 520 480 280

880 740 660 420

740

טבלת עומס מותר מרוכז (אחיד לכל מידות הרוחב)

120

160

200

270

380

590

למשימות כבדות ”RECTAGRID“ גדר סקופ דגם “זאב”- משטחי גדר מסורגת.

שימושים: ביטחוניים ואזרחיים: גידור היקפי, תיחום חלקי (מגרש ספורט ומופעים), ייצור שערים, דלתות, סורגי חלון ועוד. תכונות: קשיחה במיוחד, בעלת יכולת עמידה בפני כיפוף וקריעה כל נסיון לפריצת הגדר מחייב שימוש בכלים גדולים וכבדים גדר סקופ אושרה ע"י גורמי צה"ל כגדר מתאימה לגידור בסיסים ומחנות צה"ל ומתקנים בכל אזורי הארץ.

מטרת הגדר לעכב ולהקשות נסיונות פריצה וחדירה לבסיסים, ישובים ומתקנים, בכדי לאפשר לכוחות הביטחון ליצור מגע או למנוע מזימה. מבנה הגדר מבוסס על שטוחים ומוטות עגולים מפלדה מגולוונת, אשר מחוברים בשתי וערב ע''י שיטה מיוחדת המשלבת חום ולחץ.

729... : מק"ט

17

שבכות מפיברגלס מחוזק

תכונות: יחס חוזק/משקל גבוה תכונות מכאניות דו-כיווניות עמידות גבוהה לתחום רחב של כימיקלים ASTM-84 עמידות באש לפי תקן חיי שירות ארוכים - ללא צורך באחזקה משקל עצמי נמוך עמידות בנגיפה יציבות מימדית / טרמית ללא מוליכות

שימושים: מתאים ליישום באוירה קורוזיבית בתהליכים כימיים באווירה ימית תחבורה מכוני טיהור שפכים וטיפול במים

תעשיית דלק תעשיית מזון בניין

Plain Top Type A

6971... : מק"ט

פתח אור (מ''מ) 38 X 38 38 X 38 38 X 38 50 X 50 משטחי פיברגלס סטנדרטיים במלאי סקופ רוחב (מ''מ) X אורך 1220 X 3660 996 X 3012 1220 X 3660 1220 X 3660 גובה (מ''מ) 25 30 38 50

משקל (ק''ג/מ''ר) 12 16 19 24

Concave Top Type B

טבלאות סוגי שרף

שימושים עמידות טובה לכימיקלים עמידות בינונית בסביבה קורוזיבית

צבע צהוב ירוק

עמידות לקורוזיה טובה מאד טובה

תקן החומר ISO

ORTHO

38 X 38 מ''מ, מידות עין הרשת 25 X 1220 X 3660 טבלת עומסים: גודל

שקיעה בגין עומס מחולק על משטח שלם (ק''ג/מ''ר)

מרווח מ''מ

שקיעה בגין עומס מרוכז על משטח שלם (ק''ג) -

5101 2155 1060

457 610 762 914

540 400 342 250 200

610 415 280

1067 1219

18

שבכות מפיברגלס מחוזק - המשך

38 X 38 מ''מ מידות עין הרשת 38 X 1220 X 3660 טבלת עומסים: גודל

שקיעה בגין עומס מחולק על משטח שלם (ק''ג/מ''ר)

מרווח מ''מ

שקיעה בגין עומס מרוכז על משטח שלם (ק''ג) -

8503 3592 1710 1075 685

457 610 762 914 1067

900 660 570 418

38 X 38 מ''מ, מידות עין הרשת 50 X 1220 X 3660 טבלת עומסים: גודל

שקיעה בגין עומס מחולק על משטח שלם (ק''ג/מ''ר)

מרווח מ''מ

שקיעה בגין עומס מרוכז על משטח שלם (ק''ג)

6330 3233 1871 1175 789

660 812 964

1559 1007

710 585 506

1117 1269

אביזרי חיבור מפלב''מ לשבכות פיברגלס

69732... : מק''ט

C אביזר חיבור מסוג - לחיבור שבכה לשבכה

M אביזר חיבור מסוג - לחיבור השבכה למשטחי תמיכה המונע תזוזה בכל הכיוונים

L אביזר חיבור מסוג - לחיבור השבכה למשטחי תמיכה

19

INTER-LINK מערכת מעקות מודולרית דגם חומר: או פלדה מגולוונת 304 פלב''מ (גילוון חם)

למערכת אלמנטים סטנדרטיים המאפשרים התקנה קלה ופשוטה ומספקים פתרונות טכניים ויכולת גמישות בתכנון ובהתקנה.

MT90 דגם

MTA דגם

9 פריט

1 פריט

שבכות מתכת GRIPWELD RECTAGRID

MLS90 דגם

4 פריט

6 פריט

5 יח’ מפריט 2 חתוכות בהתאמה

11 פריט מ"מ 4.5 קדח

MT90 דגם

MRS45 דגם

MS90 דגם

10 פריט

3M פריט

M2 פריט

מדרגות מתכת A-100 מתועשות

MSL 45 דגם

20

- המשך INTER-LINK מערכת מעקות מודולרית דגם

מ''מ 1000 - גרם מדרגות מ''מ 1500 משטח פלטפורמה - עד מ''מ 1000 - אזורים לשימוש ציבורי

מירווח התקנה מומלץ בין מרכזי העמודים:

נתונים

מוצר

תיאור

צינור העמוד אביזרים מכופפים מאחז יד

מ''מ 44.5 : קוטר חיצוני מ''מ 31.8 : קוטר חיצוני מ''מ 31.8 : קוטר חיצוני מ''מ 1.5 : עובי דופן מ''מ 5800 אורך: מ''מ 42.9 : קוטר חיצוני מ''מ 34.1 : קוטר חיצוני מ''מ 34.1 : קוטר חיצוני מ''מ 2.5 : עובי דופן מ''מ 6000 אורך: מידות:

304 עמוד פלב''מ בעיצוב אסתטי מיוחד מסופק כיחידה שלמה גימור: ליטוש אלקטרו-כימי 78114 ... : מק''ט עמוד פלדה מגולוון מבנה מדגם מרותך מסופק כיחידה שלמה גימור: מגולוון (גילוון חם) 78113 ... : מק''ט ברגי עיגון מפלב''מ 304/316 לעיגון עמודי מעקות אספקה מהמלאי

מ''מ 8 X 150 X 60

פלטת בסיס צינור העמוד אביזרים מכופפים

מאחז יד

מ''מ 10 X 150 X 60 מ''מ 6-70

פלטת בסיס דגם חץ טבעת עיגון) 1(

קוטר: אורך: מידות:

מ''מ 70-175

מ''מ 6-70

קוטר: אורך:

דגם אקספרס טבעות עיגון) 2(

מ''מ 70-175

131100904... : מק"ט

עמודים למשטח ישר

1000/1050

12 פריט תותב

קוטר הקדח מ''מ 17.5

A1

A2

A3

A4

קבוצה

MS-9078124 78123 3.3 3.0

מגולוון MT-90 פלב''מ 78113 78114 3.0 2.7

מגולוון M0-90

מגולוון MP-90 78143 2.5

דגם מק”ט משקל ממוצע ליח' (ק''ג(

78133 3.4

21

- המשך INTER-LINK מערכת מעקות מודולרית דגם

עמודים למשטח משופע

MSL צד שמאל דגם - MSR צד ימין דגם - MSR נראה בציור -

B1

B2

B3

קבוצה

מגולוון MTS פלב"מ

מגולוון MTA פלב"מ 7821340 7821440

מגולוון

דגם מק"ט

7822340 R 7822340 L 3.4

MS-R MS-L

7823340

7823440

משקל ממוצע ליח' (ק"ג(

3.1 2.8

3.2 2.9

עמודים

תוכננו לשימוש MSS-90 ו- MST-90 דגמים- ומעלה 45 0 בגרם מדרגות בזוית

4 פריט

דגם MST90

דגם MT90

2B פריט

C1

C2

קבוצה

מגולוון 7832340

פלב"מ 7832440

מגולוון 78313

פלב"מ

דגם מק''ט משקל ממוצע ליח' (ק"ג(

MST-90

MSS-90

78314

2.2

1.9

2.6

2.2

22

- המשך INTER-LINK מערכת מעקות מודולרית דגם

70 0 - 90 0 לשימוש בסולם ששיפועו בין

D1

D2

קבוצה

מגולוון MLS-90

מגולוון

דגם מק"ט משקל ממוצע ליח' (ק"ג(

MLT-90

78413

7842340

1.1

1.4

רכיבים

13 פריט צינור מאחז יד 4103180015031 : פלב''מ; מק''ט 78553 : מגולוון; מק''ט

11 פריט פין מתברג מצופה ברונזה 7851 מק''ט

10 פריט פקק קצה מגומי 7853 : מק''ט

כיפופים המבטיח הרכבה מהירה, חיבור חזק וקשיח SLIP JOINT לכל האביזרים המכופפים יש בקצוות חיבור

1 פריט (פינה) 90 0 זוית רדיוס ארוך

2B פריט 90 0 סיומת ישרה

2M פריט 90 0 סיומת ישרה

3AM פריט 40 0 סיומת בזוית

פלב"מ מגולוון 78643 78644 1.0 0.7

מגולוון 78633 1.3

פלב"מ מגולוון 78623 78624 1.7 1.2

פלב"מ מגולוון 78613440 7861340 1.8 1.5

דגם מק"ט משקל ממוצע ליח' (ק"ג(

4A פריט כיפוף לגרם מדרגות

5 פריט (פינה) רדיוס קצר 90 0 זוית

6 פריט שרוול חיבור

מגולוון 7867340

פלב"מ 7867440

מגולוון 78663

פלב"מ 78664

מגולוון 78653

פלב"מ 78654

דגם מק"ט משקל ממוצע ליח' (ק"ג(

1.1

0.9

0.9

0.6

0.2

0.2

23

לוחות מנוקבים פלב''מ / פלדה מגולוונת שימושים: תקרות דקורטיביות, מעקות, מערכות גידור, מערכות הצללה, שימושים תעשייתיים, מערכות השתקה ועוד. בהזמנה מיוחדת ניתן לקבל אפקט מיוחד עם ברק גבוה (ליטוש אלקטרו כימי)

316 או 304 פלב"מ מידות: מ''מ 0.8/1.0/1.2/1.5/2.0/3.0 : עובי מ''מ 1000 X 2000/1250 X 2500 : רוחב X אורך 396... : מק"ט

פלדה מגולוונת מידות: מ''מ 1-3 : עובי מ''מ 1000 X 2000/1250 X 2500 : רוחב X אורך 9396... : מק"ט

לוח מנוקב עם חורים עגולים

מרחק בין מרכזים )מ"מ( 2 4 3.5

קוטר ניקוב )מ"מ(

% שטח פתוח 23 23 30 33 40 36 40 40 40 55 40 51 45

1 2 2 3 4 5 6 8

5 6 8 9

12 15 12 18 20 26

10 12 12 15 20

הנתונים ניתנים לשינוי. יש לוודא עם איש המכירות.

לוח מנוקב עם חורים מרובעים

קוטר ניקוב )מ"מ(

מרחק בין מרכזים )מ"מ( 7

% שטח פתוח 51 64 51 47 64

5 8

10 14 22 25

10 15 20

הנתונים ניתנים לשינוי. יש לוודא עם איש המכירות.

24

פחי רצפה

316 ,304 פלב''מ שימושים:

מידות: מ''מ 1.5+ עד 4+ : עובי אורך / רוחב: 1000 X 2000/1250 X 2500/1250 X 3000 מ''מ 1500 X 3000 (ניתן לקבל חיתוך מגליל לאורך מבוקש). .)6+ (ניתן לקבל מיבוא גם עד עובי

תכונות:

מונע החלקה עמידותו גבוהה בפני שחיקה וקורוזיה עמיד בטמפרטורות גבוהות חוזק מכני גבוה בהשוואה לפלדה רגילה קל לניקוי ותחזוקה

משטחי דריכה במפעלי מזון, תעשיה כימית, תחבורה ציבורית, ספנות, מזחים, מדרגות, מעליות, דרגנועים ארגזי משאיות ועוד.

19 דגם - BOSTEP פח רצפה 393... : מק''ט

פח רצפה מובלט 391... : מק''ט

פח רצפה מרוג 391... : מק''ט

פלדה שחורה ומגולוונת

אלומיניום

שימושים: משטחי דריכה, ארגזי משאיות ספינות, מדרגות ועוד. מידות: מ''מ 6+ עד 3+ : עובי אורך / רוחב: מ''מ 1000 X 2000/1250 X 2500/1500 X 3000

תכונות:

כלי שיט, מדרכים בתעשיה, מפעלי מזון, בריכות שחיה, דלפקים ועוד. מידות: מ''מ 5+ עד 1.5+ : עובי אורך / רוחב: 1000 X 2000/1219 X 2438/1250 X 2500 מ''מ 1500 X 3000 (ניתן לקבל מידות אחרות עפ''י דרישה).

מונע החלקה עמידות בשחיקה משקל נמוך

שימושים: משטחי דריכה לרצפת אוטובוסים, משאיות, גשרי הליכה, מדרכות, במות עבודה, מכונות, פלטפורמות, תעשיית הבנין, ציפוי קירות,

(גימור מט) FIVE BARS 539... : מק''ט

דגם דמעות 928... : מק''ט

(גימור מבריק) דגם יהלום 539... : מק''ט

25

SCOBOND סקובונד

שימושים: חיפוי חיצוני של מבנים, שילוט, מחיצות פנימיות, מרכבי משאיות ושימושים דקורטיביים נוספים. ס"מ. 3 גדר באתר בניה- עובי תכונות: בעל מראה חלק ופני שטח נקיים עמיד בקורוזיה, בתנאי מזג אויר ובתנאי סביבה שונים (עירוניים ותעשיתיים) הפנל קשיח וחזק למרות משקלו הקל, עמיד במשבי רוח ולחץ נוח, קל ופשוט לעיצוב ועיבוד (חירוץ /ניקוב) מעמעם רעש ורעידות • • • • •

דגמים: •

חומרים: לוחות אלומיניום בעובי 2 פנל מרוכב הכולל מ"מ, וביניהם חומר תרמופלסטי 0.2-0.5 המיועד לבידוד חום, רעשים וויברציות. ההדבקה הינה כימית ומכנית, ומבטיחה פנל אחיד ומוצק.

• מ''מ מוגן אש. 4 PVDF גוונים במלאי: .RAL 9006 ,RAL 9007 ,RAL 9016 Polyester 2mm/3mm גוונים במלאי: ועוד. 101 שחור, לבן, אפור, כחול, משי ניתן להזמין מחו"ל ביבוא כל גוון בהתאם לדרישת הלקוח. * אחריות היצרן על הצבע בהתאם לסוג הצבע המוזמן, מיקום ותנאי הסביבה. •

5382... : מק''ט

מידות: מ''מ 2/3/4/6 : עובי מ''מ 1220/1250/1270/1500 : רוחב מ''מ 2440-5000 : אורך

מאלומיניום: 1.6 מפלדה ופי 3.4 באותה רמת קשיחות - הסקובונד קל פי

סקובונד

אלומיניום משקל (ק''ג/מ''ר)

פלדה

קשיחות

עובי (מ''מ)

משקל (ק''ג/מ''ר)

עובי (מ''מ)

עובי (מ''מ)

משקל (ק''ג/מ''ר)

0.13 0.25 0.60

3 4 6

4.5 5.5 7.3

2.7 3.3 4.5

7.3 8.9 12.2

1.9 2.4 3.2

14.8 18.7 25

26

פחי אלומיניום בגוון טבעי חומר: 1050 / 5052 אלומיניום שימושים: חיפוי קירות, שלטי דרכים ועוד. מידות: מ"מ 0.5-6 : עובי פחים באורך ורוחב סטנדרטיים או בגליל 5381... : מק"ט

POLYESTER / PVDF פחי אלומיניום צבועים

לדרישת הלקוח. * אחריות היצרן על הצבע בהתאם לסוג הצבע המוזמן, מיקום ותנאי הסביבה. מידות: מ''מ 0.7-2 : עובי חתוכים למידה לפי דרישת הלקוח 5381... : מק"ט

שימושים: חיפוי קירות לשימושי חוץ ופנים, חיפוי עמודים, גגות ועוד. גימור: POLYESTER או PVDF שיטת הצביעה RAL 9006 ,RAL 9007 ,RAL 9016 גוונים במלאי: ניתן להזמין מחו"ל ביבוא כל גוון בהתאם

פחי אלומיניום מאולגנים במגוון צבעים

הגנה גבוהה בפני קורוזיה להגנה על פני PVC הפח מגיע עם ציפוי השטח במהלך העבודה

מידות: מ''מ 1/1.5/2/3 : עובי פחים באורך ורוחב סטנדרטיים או בגליל

תכונות: ציפוי אנודייז באיכות גבוהה תוצרת חוץ פני שטח יפים, חלקים ובמרקם אחיד שימושים: שימושים בהם דרושים איכות ופני שטח ברמת גימור גבוהה באדריכלות פנים וחוץ כגון: חיפוי קירות ועמודים, מוצרי זיווד אלקטרוני, שילוט ומוצרים דקורטיביים.

גוונים: , טבעי, ברונזה G7-9 / G101 זהב - 5380... : מק"ט

חומר: המתאים במיוחד לציפוי 5005 אלומיניום DIN-17611 אנודייז לפי תקן

לוחות גליים

שימושים: חיפוי קירות, סככות ופרגולות, מבני אחסון, פתחי תאורה, מעברים מקורים.

מק"ט

צבע

אורך (מ"מ)

רוחב (מ"מ)

תצורה

RAL9006 ) PVDF (סוג הצבע

לפי דרישה

1000

לוח אלומיניום גלי

538100...

לוח פוליקרבונט גלי (סנסקופ)

קיים במגוון צבעים 693049...

לפי דרישה

1265

92590...

לבן

לפי דרישה

1000

איסכורית פלדה

27

PVC לוחות אקריל / פרספקס / פוליקרבונט /

דגמים: ניתן להשיג במבחר גוונים לפי שרשרת יצרן

שימושים: קירוי וציפוי קירות, זיגוג, מעקות, קירות אקוסטיים (עם תו תקן), מחיצות, במות ועוד.

רוחב (מ"מ)* X אורך

עובי (מ"מ)

תכונות

מק"ט

חומר

שקוף / חלבי UV מוגן - עמיד בנגיפה I.MP אקריל

EX לוחות אקריל (ייצור בשיחול)

2050X3050

1.5-15

693056....

שקוף / חלבי UV מוגן

לוחות פרספקס אקריל /יצוק Cast

2030X3050

3-30

693060....

שקוף / חלבי

לוחות פוליקרבונט

1230X2050 2050X3050

1-15

69304....

שקוף

PVC לוחות

1300X2500 1500X3000

2 - 10

693006....

UV מוגן - עמיד בנגיפה I.MP

נפולת בתיאום מראש + * חיתוך למידה

PLEXIGLAS ® Soundstop קירות אקוסטיים

לוח אקרילי שקוף תוצרת גרמניה, פותח במיוחד לקירות אקוסטיים.

חומר: ) PMMA אקריל (

שימושים: קירות אקוסטיים שקופים לאורך כבישים, מסילות רכבת ופארקים עירוניים, לוחות מחוזקים מיוחדים לגשרים להגברת הבטיחות (פטנט בלעדי), לוחות למניעת התנגשות ציפורים.

מידות: מ"מ 2500 רוחב: עד מ"מ 15-25 : עובי מ"מ 9000 אורך: עד

6930562 ... : מק"ט

C מרישים (פטות) דגם

שימושים: גדרות, מבנים, משטחי ברזל, מסילות

חומר: פלדה

9044 ... : מק"ט

מידות: מ"מ 60-160 : רוחב מ"מ 33-60 : גובה

מ"מ 2-3 : עובי מטר 12 : אורך

28

קשיחים

חוזק

חומר

מוצר

תקן

304 פלב''מ 316 פלב''מ מגולוון, שחור

ברגי מכונה

A4-80/A4-70 A2-70

DIN 933 DIN 931

אינצ'י Grade 2 Grade 5 Grade 8

מ"מ 4.8 8.8 10.9

חוזק

חומר

מוצר

תקן

304 פלב"מ 316 פלב"מ מגולוון, שחור 2H פלדה )DIN 934(

אומים

A2-70 A4-80/A4-70

DIN 934 DIN 985

אינצ'י Grade 2 Grade 5 Grade 8

מ"מ 4.8 8.8 10.9

הערות

חומר

מוצר

תקן

דיסקיות

ניתן לקבל דיסקיות במידות אינצ'יות במגוון רחב של עוביים וקטרים

304 פלב"מ 316 פלב"מ מגולוון

DIN 125 DIN 127 DIN 9021

חוזק

חומר

מוצר

תקן

304 ,316 ,410 פלב"מ: מגולוון

ברגי פח

קודח / לא קודח קודח / לא קודח עם אטם / בלי אטם בפלדה קיים גם בציפוי אבץ וגם פסיבציה

DIN 7981 בורג איסכורית 7988

חוזק

חומר

מוצר

תקן

304 פלב"מ 316 פלב"מ מגולוון, שחור H2 אומים + B7 פלדה

מוטות הברגה

A2-70 A4-80/A4-70

DIN 975

אינצ'י Grade 2 Grade 5 Grade 8

מ"מ 4.8 8.8 10.9

29

עוגנים כימיים

נתוני התקנה

זמן ייבוש (דקות) 60 40 30 20 10 5

זמן סיבוב (שניות) 8 7 7 6 5 3-5

טמפ' הסביבה 0 °C 5 °C

10 °C 15 °C 20 °C 25 °C

נתונים טכניים

ברגי חף לקפסולות כימיות

קפסולות כימיות

PULL OUT

קוטר קידוח

עומק קידוח קפסולה

קוטר

אורך

קוטר

אורך

>20KN

10

80

8

110

8

90

>30KN

12

80

10

130

10

90

>30KN

12

80

10

165

10

90

>40KN

14

110

12

160

12

100

>50KN

16

115

14

170

14

105

>60KN

18

125

16

190

16

110

>90KN

25

170

20

260

20

178

>140KN

28

210

24

300

24

212

>200KN

35

280

30

380

30

280

30

מוצרים לתחום הריתוך

קוטר

תקן

מוצר

מ''מ 2.5-5 מ"מ 2.5-5 מ"מ 2.5-5 מ"מ 2.5-5

A.W.S E-6010 A.W.S E-6013 A.W.S E-7018 A.W.S E-7024 A.W.S - 308L A.W.S - 309L A.W.S - 316L A.W.S E-70S6 A.W.S. ER-70S6 A.W.S. E71T1/5

אלקטרודות מצופות לריתוך פלדות פחמן

מ"מ 2-5 מ"מ 2-5 מ"מ 2-5

אלקטרודות מצופות לריתוך פלב"מ

מ"מ 0.8-1.2 מ"מ 1.2-1.6 מ"מ 1.2-1.6

חוטי ריתוך

*במלאי סקופ מגוון רחב של אלקטרודות וחוטי ריתוך - למידע נוסף פנה לאיש הקשר שלך בסקופ

מסכות ריתוך Optrel Condor

Optrel E-550

סוג: • • • יכולת העברת האור: מסכה אלקטרונית 13- 9/4 אוטומטי פועלת על בטריות נטענות במצב לא פעיל: DIN 4 רמת הגנה במצב פעיל: DIN 13-9 רמת הגנה 106854 : מק"ט • •

סוג: • • יכולת העברת האור: מסכה אלקטרונית 13- 9/4 אוטומטי במצב לא פעיל: DIN 4 רמת הגנה במצב פעיל: DIN 13-9 רמת הגנה • •

14311 : מק"ט

Optrel E-680

Optrel Vageview

2.5 דגם

סוג: • • •

סוג: • • יכולת העברת האור: מסכה אלקטרונית 12-9/2.5 אוטומטי במצב לא פעיל: DIN 2.5 רמת הגנה במצב פעיל: DIN 12-9 רמת הגנה 106214 : מק"ט • •

מסכה אלקטרונית 13- 9/4 אוטומטי

יכולת העברת האור: • • אפשרות לעבודה במצב השחזה או בריתוך להבה במצב לא פעיל: DIN 4 רמת הגנה במצב פעיל: 13-9 DIN רמת הגנה 106858 : מק"ט

31

פתרונות יחודיים לטיפול בפני שטח של מתכות ונקיון כללי

החומרים ארוזים באריזות של: ק"ג 1 ,2 ליטר 5 ,25 ,100 ,200 ליטר 1000 קובית

• נוזלים, ג'לי ומשחות לטיפול בריתוכים בנירוסטה. • ערכת גילוי סדקים לחומרים שונים. • מסירי אבנית לצרכים שונים ומסירי שומנים

סקופ מייצגת ומפיצה מוצרים של חברת העוסקת בטיפול שטח במתכות: לימת כימיה ייצור חומרי ניקוי וטיפול בפני שטח • בנירוסטה ובמתכות אחרות. טיפולי הכנה לצבע לפלדה מגולוונת • ללא הסרת הגילוון.

מסירי אבנית וחלודה

D-100 נוזל לניקוי והסרת כתמי חלודה, אבנית ולכלוכים ממשטחי נירוסטה ואלומיניום ומתן גוון אחיד למוצר. 13984 : מק"ט

דריסול משמש לניקוי משטחי נירוסטה מכתמי שמן, אבנית וסוגי לכלוך

מחומרים שונים. 13979 : מק"ט

חומרי ניקוי

PA-50 נוזל למכונת פסיבציה 123786 : מק"ט

85 ספריי מיועד לניקוי והברקת משטחי מתכת שונים, פלסטיק ועץ בבתי חולים, מטבחים, מעליות, רהיטים ועוד. 102084 : מק"ט

גילוי סדקים

מסיר שומן ופיח

321 קלינקס נוזל יעיל להסרת שמנים וגריז ולניקוי מנופים. מיועד לשימוש במפעלי מתכת, מוסכים, מפעלי מזון ובשר. 103786 : מק"ט

ערכת גילוי סדקים במתכות בדיקת אל הרס של סדקים, ריתוכים ונזילות בכל המתכות, קרמיקה וריתוכי פלסטיק. 121491 : מק"ט

121492 121493

חומרים לטיפול בריתוכים, צריבה ופסיבציה בנירוסטה

E-25 נוזל על בסיס מים להסרת תחמוצות שחורות, הסרת אבנית מנירוסטה בטבילה, בשהייה או במריחה והשהייה על המוצר. 114032 : מק"ט

אלוקסיד ג'ל אדום משמש להסרת התחמוצת השחורה מריתוכי הפלב"מ, מבריק את הריתוכים ומבצע פסיבציה על

השטח המטופל. 94730 : מק"ט

32

המידע והתמונות בקטלוג זה נועדו להמחשה בלבד. סקופ איננה אחראית לכך כי הטובין יתאימו למטרה מסויימת. סקופ איננה מחויבת לספק או להחזיק במלאי את המוצרים המפורטים לעיל. המידע הנ''ל עשוי להשתנות ללא כל התראה.

חומרי גלם 01 פלב''מ (נירוסטה) / אלומיניום מסחרי ותעופתי פלדה וסגסוגות פלדה / טיטניום / ניקל / נחושת מוצרים לבניה מתועשת פליז / ברונזה / עופרת / פלסטיקה הנדסית / זורמים - צנרת ואביזרים 02 כיבוי אש / מיזוג אויר ואוורור / תעשיה / צנרת ואביזרים מזון / פרמצבטיקה / מיקרו אלקטרוניקה ריתוך 03 אלקטרודות וחוטי ריתוך / מסכות פתרונות יחודיים לטיפול בפני שטח של מתכות ונקיון כללי קשיחים 04 קשיחים מסחריים חומרי גלם ומוצרים לשימושים דקורטיביים 05 לוחות פלב”מ דקורטיביים / פחי רצפה / לוחות מנוקבים / פחי אלומיניום מאולגנים וצבועים סקובונד - פנל אלומיניום מרוכב / לוחות אקריל / פרספקס / מעקות מודולאריים מפלב"מ כבלים, אביזרי קשירה ושרשראות שרותים 06 שרותי חיתוך ועיבוד / אחסנה וניהול מלאי לקוחות / קונסולידציה (פרוייקטים) דפי מידע 07 נתונים טכניים ושימושים

6086000 , בני עי''ש 3 . ת.ד 08-8631000 : טל 08-8631020 : פקס info@scope.co.il דוא''ל: WWW.SCOPE.CO.IL

09/2017 V 4

Made with FlippingBook Online newsletter