RODENSTOCK קטלוג / מחירון

Animated publication

2024

B.I.G. VISION ®

20

2

03-5792211

054-5254466

09-9794114

Because every eye is different Made in Germany

054-9099366

Rodenstock lens portfolio

RODENSTOCK LENS PORTFOLIO BIG VISION FOR ALL

רואים אנשים כאינדיבידואלים, בעלי עיניים בצורות שונות ובגדלים שונים. RODENSTOCK אנו ב כל אדם וכל עין שונה. לכן אנו מודדים אלפי נקודות ונתונים בכדי לאבחן ולקבוע את הפרמטרים המדויקים של העיניים. אנו משתמשים בכל הנתונים האלה כדי לייצר עדשות המותאמות

אינדיבידואלית על פי הפרמטרים הביומטריים האישיים של כל עין. הגישה הביומטרית הפכה אותנו למומחי העדשות שאנחנו היום.

יצרה שינוי תפיסה בייצור עדשות משקפיים על ידי RODENSTOCK חב‘ , B.I.G Vision ® עם טכנולוגיית התאמה אינדיבידואלית לצורה וגודל ייחודיים לכל עין. B.I.G. EXACT ™ - מייצרת את עדשות ה RODENSTOCK ‘ חב , DNEye ® באמצעות טכנולוגיית המבוססות על מודל ביומטרי מדויק של העין. . טכנולוגייה זו משלבת את מודל העין 2022 )בינה מלאכותית(, הושקה בשנת AI טכנולוגיית ה- . B.I.G. NORM ™ - הביומטרי המשוער ביחד עם ערכי בדיקת עיניים רגילה לצורך תכנון עדשות ה )בינה מלאכותית( שלנו מציבה סטנדרט חדש ועולמי לייצור עדשות אופטלמיות AI טכנולוגיית ה ולדיוק ביומטרי אינדיבידואלי לעין האנושית.

RODENSTOCK פורטפוליו העדשות של

עדשות משקפיים המבוססות על דגם עין סטנדרטי תיאורטי מלפני למעלה ממאה שנה .Allvar Gullstrand ע"י עדשות משקפיים AI המבוססות על טכנולוגיית )בינה מלאכותית( .RODENSTOCK הייחודית ל- עדשות משקפיים המבוססות על מודל ביומטרי מדויק של העין, DNEye ® באמצעות טכנולוגיית .RODENSTOCK הבלעדית ל-

2

Rodenstock lens portfolio

B.I.G. EXACT™ B.I.G. EXACT ™

עדשות פרימיום מדויקות ביותר המבוססות על מודל ביומטרי מדויק של העין האנושית ועל פרמטרים אינדיבידואליים .DNEye® Scanner ע"י ה- פרמטרים מדוייקים של העין. 80 נקודות ונתונים ויותר מ- 7,000 מודד מעל DNEye® Scanner ה- בשילוב עם ערכי המרשם הסטנדרטיים, אנו משתמשים בנתונים ביומטריים אלה בתהליך הייצור להתאמה מדויקת של העדשה לעיני המטופל. הדיוק הביומטרי בייצור העדשות מאפשר ראייה חדה מעלות במרחק לקרוב. 8.5 למרחק קרוב וביניים ושדה ראייה רחב יותר ב- 40% יותר של עד

*Source: Jeremias, K., Urech, D. (2013). From science to practice - and back. DOZ 2013(2) 58

מדידת עיניים מקיפה נקודות ונתוני מידע +7,000 פרמטרים של העין +80

צורת הקרנית

מרשם ועובי הקרנית

צורה ומיקום של עדשת העין

אורך העין

גודל אישון

We call these lenses:

B.I.G.. EXACT™

3

Rodenstock lens portfolio

B.I.G. NORM ™ בדקה ואספה יותר RODENSTOCK ,(B.I.G במהלך תהליך ייצור העדשות הביומטריות החכמות ) סריקות עיניים אינדיבידואליות. סריקות אלו הפכו לאחד ממאגרי המידע והנתונים הביומטריים 500,000 מ הגדולים ביותר בתעשיית האופטיקה בעולם. זיהינו קורלציה בסריקות האינדיבידואליות המדויקות. )בינה מלאכותית( החדש שלנו AI בשיתוף פעולה עם אוניברסיטת סאסקס באנגליה פיתחנו את אלגוריתם ה על מנת לאבחן את הדפוסים החדשים במערך הנתונים. כך נוכל להתקדם מהנורמה הישנה ששימשה עד היום לחישוב העדשות. מאפשרת ליצור מודל ביומטרי משוער של העין, תוך שימוש בערכי RODENSTOCK הנורמה החדשה של המרשם הסטנדרטיים שבוצעו בבדיקה סובייקטיבית ע"י האופטומטריסט. נורמה זו מופעלת על ידי ומאפשרת דיוק ביומטרי מקסימלי בעדשות מולטיפוקליות סטנדרטיות ומעניקה AI טכנולוגיית .B.I.G. VISION™ FOR ALL

SPHERE CYL AXIS ADD

O.D. (Right eye) -3.75 -1.25 68° +2.00

O.S. (Left eye)

-5.00 -1.00 123° +2.00

ערכי מרשם הסטנדרטיים

סטנדרט חדש בחישוב עדשות

RODENSTOCK של AI אלגוריתם ה

מודל ביומטרי משוער של העין

We call these lenses: B.I.G. NORM™

4

Rodenstock lens portfolio

עד היום יצרני העדשות בעולם השתמשו בסטנדרט ישן ויחיד בחישוב עדשות אופטלמיות - ארבעת ערכי המרשם הסטנדרטיים של רפרקצייה סובייקטיבית. סטנדרט מיושן זה, המתעלם לחלוטין מהפרמטרים הביומטרים האינדיבידואלים של כל עין, מהעיניים. 2% מתאים רק לכ- הסטנדרט הישן

.

בדיקת עיניים מסורתית

ערכי מרשם סטנדרטיים 4

SPHERE CYL AXIS ADD

O.D. (Right eye) -3.75 -1.25 68° +2.00

O.S. (Left eye)

-5.00 -1.00 123° +2.00

= OLD STANDARD בשימוש רוב יצרני העדשות בחישוב העדשה

5

Rodenstock lens portfolio

דיוק ביומטרי - דוגמא

נסביר standard ועדשות B.I.G. NORM™, B.I.G. EXACT ™ את הדיוק הביומטרי של ע"י הדוגמא של אורך העין. - מאפשר לנו לקבוע את אורך העין המדויק ולייצר עדשות Rodenstock DNEye® Scanner - ה . B.I.G. EXACT™ מ"מ. 27.5 אורך העין בגרף למטה הוא לדוגמא מ"מ. 24 התקן הישן לחישוב העדשות משתמש אך ורק בערך סטנדרטי, בדר"כ מ"מ )בין אורך העין בפועל לאורך הסטנדרט הישן(. 3.5 בדוגמא שלפנינו, ההבדל הוא , אנו יוצרים תקן spherical equivalent - ע"י שילוב והתאמה סטטיסטית בין אורך העין לבין ה מ"מ ונקבע ע"י שימוש בערכי 26.1 חדש לחישוב העדשות. בדוגמא שלנו אורך העין הינו כ- המרשם הסטנדרטיים בשילוב הסטטיסטיקה. השילוב הסטטיסטי מאפשר לקבוע את אורך העין בצורה הרבה יותר מדויקת מול מודל העין הסטנדרטי המיושן.

מדידה מדויקת נעשית ע"י מכשיר DNEye ® Scanner

24 26 28 30

( B.I.G. EXACT™ ) אורך העין בפועל ( B.I.G. NORM™ ) AI - אורך העין דרך ה

NEW NORM

Old norm

( STANDARD) אורך העין הסטנדטרי

Eye length / mm

22

-10 -8 -6 -4 -2 0 24

Spherical - Subjective refraction in the spherical equivalent L / D

6

.

Rodenstock lens portfolio

RODENSTOCK (EyeLT ® ) Eye Lens Technology ,RODENSTOCK

.Eye Lens Technology

B.I.G. EXACT™ Impression®

Standard

Effective Near Astigmatism

cyl, ADD

.PD RODENSTOCK

(Listing’s Law)

EyeLT

Physiological: Listings law

7

Rodenstock lens portfolio

Face form angle (FFA)

Cornea vertex distance (CVD)

Pupil distance (PD)

Pantoscopic tilt (PT)

Individual Lens Technology

מכיוון שכל אדם שונה מחברו, אנו כוללים את הפרמטרים Impression האינדיבידואלים של כל לקוח בייצור עדשת בשילוב עם הנתונים הביומטריים של כל אדם. התאמת עדשות מולטיפוקל בצורה אידיאלית ומותאמת .(tailor made אישית עבור כל לקוח )

: זוית פנטוסקופית PT : קימור פרונט של המסגרת FFA (vertex : מרחק העדשה מהעין ) CVD : מרחק בין האישונים PD

PD OPTIMISED INSET

מאפשר ראייה טובה הרבה יותר באזור הקרוב והביניים. מותאם ספציפית לתנועה הטבעית של העין לראייה לקרוב. . בכדי לספק איכות הראייה PD ההתכנסות תלויה ישירות ב הטובה ביותר לקרוב, יש צורך במיקום האינדיבידואלי והמדויק של ההסטה.

יתרונות: מונוקולרי הספציפי של הלקוח PD • הסטה מותאמת ל- • ראייה הרמונית וטבעית לקרוב • מיקום מדוייק של אזורי ביניים וקרוב • שילוב בינוקולארי אידיאלי של שדות הראייה לקרוב וביניים.

Power Optimisation בסיסים 6 מולטיפוקלים סטנדרטיים מורכבים מ- ( דבר הגורם לביצועים אופטיים base curve בלבד ) בינוניים ואסתטיקה לא אופטימלית .(base curve effect) בסיסים שונים 22 קיימים RODENSTOCK ב- המעניקים ראייה חדה וברורה בכל שטח העדשה .(zero base curve effect)

במקרים בהם המרשם שונה בין עין ימין ושמאל, דבר הגורם ל א-סימטריות בעדשות קונבנציונליות, הודות , Individual Power Optimisation ל- מעניקות שדה ראייה רחב RODENSTOCK עדשות לראייה מרחבית בלתי מוגבלת, ללא R/L וסימטרי עבור תלות בנתוני הרפרקציה בעדשה.

8

LayR Technology

LAYR ציפוי חדש לעדשות B.I.G.

א.שטויר בע"מ

LayR Technology

LAYR TECHNOLOGY

UV-Protection • UV ) 400nm (

Scratch resistance •

Anti-Static Anti-Re fl ection

Biometric Precision • LayR B.I.G. VISION TM

X-tra Clean

50%-

UV PROTECTION

BIOMETRIC INTELLIGENT GLASSES

SCRATCH RESISTANCE

ANTI-STATIC ANTI-REFLECTION X-TRA CLEAN

1

SOLITAIRE® LAYR

SOLITAIRE ® PORTFOLIO

24/7

Sun lens

Everyday use

Driving

Blue light reduction

B.I.G. EXACT/ NORM

Solitaire LayR X-tra Clean Solitaire LayR

Solitaire LayR Balance X-tra Clean Solitaire LayR Balance

Solitaire LayR Road X-tra Clean Solitaire LayR Road

Solitaire LayR Sun

Solitaire Protect Plus 2 X-tra Clean Solitaire Protect Plus 2 Solitaire Lite

Solitaire Protect Sun 2 Solitaire Back

Solitaire Protect Plus Road 2 X-tra Clean Solitaire Protect Plus Road 2

Solitaire Protect Balance 2 X-tra Clean Solitaire Protect Balance 2

Standard

LayR Technology

SOLITAIRE ® PORTFOLIO Everyday use.

24/7

• • • •

Solitaire ® LayR X-tra Clean

• •

Solitaire ® LayR

SOLITAIRE ® PORTFOLIO Blue light reduction.

• • •

Solitaire ® LayR Balance X-tra Clean

Solitaire ® LayR Balance

4

SOLITAIRE® LAYR

LayR Technology

SOLITAIRE ® PORTFOLIO Sun.

UV

• •

Solitaire ® LayR Sun

5

SOLITAIRE® LAYR

SOLITAIRE ® PORTFOLIO Road.

• • • • •

Solitaire ® LayR Road X-tra Clean

• • •

Solitaire ® LayR Road

6

SOLITAIRE® LAYR

PROGRESSIVE PLASTIC מולטיפוקל פלסטיק

9

10

Rodenstock lens portfolio

PROGRESSIVE PLASTIC מולטיפוקל פלסטיק

11

Lifestyle designs

איזה מבנה ועיצוב עדשות מתאים עבורך? מייצרת מגוון רחב של סוגי עדשות בעלות התאמה אישית בהתאם להרגלי הצפייה RODENSTOCK Allround, Expert, Active, Road : ואורח החיים האינדיבידואלי. הבחירה מתוך חמישה עיצובי עדשה .Individual- ו התאמת המשקפיים לאורח החיים האינדיבידואלי, ולא ההיפך. מהו מבנה ועיצוב העדשה המתאים ביותר עבורך?

מיועד עבור אנשים המשתמשים בכל Allround שלושת אזורי הראייה )מרחק, ביניים וקרוב( באופן שווה. לקריאה, לבישול, לנהיגה - נוחות ראייה מקסימלית מובטחת. לראייה טובה ביותר בכל המרחקים? ALLROUND בחר בעל חלוקה שווה וסימטרית בין Allround עיצוב שלושת אזורי הראייה ומעניק חדות ראייה מקסימלית גבוהה הרבה יותר מעדשות מולטיפוקל קונבנציונליות.

עובד הרבה מול מחשב? EXPERT בחר

מיועד לאנשים בסביבת עבודה Expert ממוחשבת, עבודה עם מחשב נייד או טאבלט. עיצוב זה מעניק ראייה חדה ומדוייקת ללא מאמץ עם דגש על אזור ביניים רחב יותר.

12

Lifestyle designs

מנהל חיים אקטיבים? ACTIVE בחר

מיועד לאנשים עם אורך חיים דינמי ופעיל Active כגון רכיבה על אופניים, הליכה, ריצה, פעילויות שטח, וכד'. מעניק תמונה חדה וברורה במיוחד ואזור מורחב למרחק ולביניים.

נוהג הרבה? ROAD בחר

מעניק שדה ראייה רחב במיוחד באזור Road המרחק ומאפשר ראייה ללא עיוותים גם בצדדי העדשה ואזור ביניים מורחב. עיצוב זה מעניק יציבות תמונה גבוהה גם במקרים של תנועות ראש מהירות ושינויים בפוקוס שמתרחשים במהלך הנהיגה.

מחפש עיצוב מותאם אישי? INDIVIDUAL בחר

עיצוב זה מותאם לצרכים האישיים הספציפיים של כל מרכיב משקפיים ע"י טכנולוגיית (Flexible Design Technology "עיצוב גמיש" ) )מוגנת בפטנט(. RODENSTOCK הייחודית ל- עיצוב זה מאפשר למקם את העיוותים ההיקפיים בעדשה באזורים שלא יפריעו למרכיב וכתוצאה מכך "אפקט השחייה" הקיים בעדשות מולטיפוקליות קונבנציונליות הוא נחלת העבר. מרכיב המשקפיים מקבל את חווית הראייה הטבעית ביותר!

13

B.I.G. EXACT™

אי פעם, הופכות למציאות עבור כולם ע"י RODENSTOCK העדשות המדויקות ביותר של מאפשר תכנון וייצור עדשות בעלות דיוק ביומטרי DNEye® Scanner . מכשיר ה- B.I.G. Vison TM הגבוה ביותר והופך את האופטומטריסט למומחה בהתאמת עדשות ביומטריות. הינן בעלות דיוק ביומטרי מקסימלי הודות לטכנולוגיית B.I.G. EXACT ™ עדשות הביומטריות : RODENSTOCK B.I.G. EXACT ™ סדרת עדשות עדשות המבוססות על דגם עין ביומטרי מדויק תוך שימוש RODENSTOCK הייחודית ל- DNEye® technology ב-

B.I.G. .(Biometric Intelligent Glasses)

14

.

B.I.G. EXACT™ Portfolio

Impression® B.I.G. EXACT ™ העדשה המולטיפוקלית האינדיבידואלית המושלמת של לראייה חדה ביותר ללא פשרות המתוכננת RODENSTOCK על פי מבנה העין הביומטרי המדויק והנתונים הפיזיולוגים האינדיבידואלים של מרכיב המשקפיים תוך התחשבות במסגרת המשקפיים ובמנח המשקפיים על הפנים. יתרונות העדשה: ראייה חדה, מדויקת וניגודיות גבוהה ביותר המתוכננת ע"פ דגם העין √ הביומטרי המדויק של מרכיב המשקפיים.

מעבר חלק ביותר מראייה לרחוק אל ראייה לקרוב √ הסתגלות מהירה ביותר ללא תחושת סחרחורת √ שדה ראייה הגדול ביותר √ תפיסה מרחבית הטובה ביותר √

ללא עייפות בראייה √ אינדיבידואלי 100% √

Multigressiv® B.I.G. EXACT ™ RODENSTOCK העדשה המולטיפוקלית האופטימלית של לראייה חדה ביותר ללא פשרות המתוכננת על פי מבנה העין הביומטרי המדויק של מרכיב המשקפיים בשילוב מנח מונוקולרי אישי. PD המשקפיים הסטנדרטי ו- יתרונות העדשה: ראייה חדה, מדויקת וניגודיות גבוהה ביותר המתוכננת ע"פ דגם העין √ הביומטרי המדויק של מרכיב המשקפיים. מעבר חלק מאוד מראייה לרחוק אל ראייה לקרוב √ הסתגלות מהירה ללא תחושת סחרחורת √ שדה ראייה גדול מאוד √ תפיסה מרחבית טובה מאוד √ ללא עייפות בראייה √ Progressiv® B.I.G. EXACT ™ RODENSTOCK העדשה המולטיפוקלית האיכותית של לראייה חדה ביותר ללא פשרות המתוכננת על פי מבנה העין הביומטרי המדויק של מרכיב המשקפיים בשילוב מנח המשקפיים הסטנדרטי. יתרונות העדשה: ראייה חדה, מדויקת וניגודיות גבוהה ביותר המתוכננת ע"פ דגם העין √ הביומטרי המדויק של מרכיב המשקפיים. מעבר חלק מאוד מראייה לרחוק אל ראייה לקרוב √ הסתגלות מהירה ללא תחושת סחרחורת √ שדה ראייה גדול √ תפיסה מרחבית טובה √ ללא עייפות בראייה √

-

STANDARD Portfolio

Progressiv Life – STANDARD Progressiv Pure Life – STANDARD עדשה מולטיפוקלית לראייה חדה ומדוייקת בליטוש קדמי המתוכננת על פי נתוני דגם עין סטנדרטי. עדשה מולטיפוקלית לראייה חדה ומדוייקת בטכנולוגיית המתוכננת על פי Free Form נתוני דגם עין סטנדרטי.

יתרונות העדשה: ראייה חדה וטובה √ מעבר נוח מראייה לרחוק √ אל ראייה לקרוב. שדה ראייה נוח √

יתרונות העדשה: ראייה חדה וטובה √ מעבר נוח מראייה לרחוק √ אל ראייה לקרוב. שדה ראייה נוח √ ללא עייפות בראייה √

15

.

B.I.G. NORM™

סדרת עדשות

עדשות המבוססות על דגם עין ביומטרי משוער תוך שימוש )בינה מלאכותית( AI technology - ב RODENSTOCK הייחודית של . : RODENSTOCK B.I.G. NORM TM אי פעם, הופכות למציאות RODENSTOCK העדשות המדויקות של . B.I.G. Vision TM עבור כולם ע"י מאפשרת RODENSTOCK ( של AI טכנולוגיית הבינה המלאכותית ) בפעם הראשונה ובאופן בלעדי דיוק ביומטרי למרכיבי המשקפיים. הדיוק הביומטרי עולה פי כמה וכמה על הדיוק בעדשות קונבנציונליות , וזאת בשילוב עם בדיקת עיניים קונבנציונלית. AI הודות ל- .B.I.G. NORM TM סוגי העדשות החדשות נקראות

16

.

r

04-2022

.

B.I.G. NORM™ Portfolio

Impression® B.I.G. NORM ™ RODENSTOCK העדשה המולטיפוקלית האינדיבידואלית של לראייה חדה מאוד המתוכננת על פי מבנה העין הביומטרי המשוער והנתונים הפיזיולוגים האינדיבידואלים של מרכיב המשקפיים תוך התחשבות במסגרת המשקפיים ובמנח המשקפיים על הפנים. יתרונות העדשה: ראייה חדה, מדויקת וניגודיות גבוהה מאוד המתוכננת ע"פ דגם העין √ הביומטרי המשוער של מרכיב המשקפיים.

מעבר חלק ביותר מראייה לרחוק אל ראייה לקרוב √ הסתגלות מהירה ביותר ללא תחושת סחרחורת √ שדה ראייה הגדול ביותר √ תפיסה מרחבית הטובה ביותר √

ללא עייפות בראייה √ אינדיבידואלי 100% √

- Progressiv® B.I.G. NORM ™ RODENSTOCK העדשה המולטיפוקלית האיכותית של לראייה חדה מאוד המתוכננת על פי מבנה העין הביומטרי המשוער של מרכיב המשקפיים בשילוב מנח המשקפיים הסטנדרטי. יתרונות העדשה: ראייה חדה, מדויקת וניגודיות גבוהה מאוד המתוכננת ע"פ דגם העין √ Multigressiv® B.I.G. NORM ™ RODENSTOCK העדשה המולטיפוקלית האופטימלית של לראייה חדה מאוד המתוכננת על פי מבנה העין הביומטרי המשוער של מרכיב המשקפיים בשילוב מנח המשקפיים מונוקולרי אישי. PD הסטנדרטי ו- יתרונות העדשה: ראייה חדה, מדויקת וניגודיות גבוהה מאוד המתוכננת ע"פ דגם העין √ הביומטרי המשוער של מרכיב המשקפיים. מעבר חלק מאוד מראייה לרחוק אל ראייה לקרוב √ הסתגלות מהירה ללא תחושת סחרחורת √ שדה ראייה גדול מאוד √ תפיסה מרחבית טובה מאוד √ ללא עייפות בראייה √

הביומטרי המשוער של מרכיב המשקפיים. מעבר חלק מראייה לרחוק אל ראייה לקרוב √ הסתגלות מהירה ללא תחושת סחרחורת √ שדה ראייה גדול √ תפיסה מרחבית טובה √ ללא עייפות בראייה √

STANDARD Portfolio

Progressiv Life – STANDARD Progressiv Pure Life – STANDARD עדשה מולטיפוקלית לראייה חדה ומדוייקת בליטוש קדמי המתוכננת על פי נתוני דגם עין סטנדרטי. עדשה מולטיפוקלית לראייה חדה ומדוייקת בטכנולוגיית המתוכננת על פי Free Form נתוני דגם עין סטנדרטי.

יתרונות העדשה: ראייה חדה וטובה √ מעבר נוח מראייה לרחוק √ אל ראייה לקרוב. שדה ראייה נוח √ ללא עייפות בראייה √

יתרונות העדשה: ראייה חדה וטובה √ מעבר נוח מראייה לרחוק √ אל ראייה לקרוב. שדה ראייה נוח √

17

Impression ® B.I.G. NORM™

2024

240 ₪

B.I.G EXACT (060)

1.74

1.67

1.60

1.50

5,400 1741350

4,920 1671230

4,360 1601090

3,840 150960

Solitaire® LayR

X-Tra Clean

100

100 100 100

100 100 100

100

UV

- PRO410

(

) BALANCE

100

100

ColorMatic® 3 7-88% "

1.74

1.67 5,480 1671370

1.60 5,080 1601270

1.50 4,400 1501100

Solitaire® LayR

X-Tra Clean

100

100

100

" 50-88%

1.74

1.67

1.60

1.50

ColorMatic® 3 Sun

5,080 1601270

Solitaire® LayR

X-Tra Clean

100

Solitaire® LayR Sun Solitaire® SilverMoon / Red Sun 2 / Sky Blue 2

130

Polarized

1.74

1.67

1.60

1.50

5,080 1601270

Solitaire® LayR

X-Tra Clean

100

Solitaire® LayR Sun Solitaire® SilverMoon

130

\

1.74

1.67 130 150

1.60 130 150

1.50 130 150

Solitaire® LayR Solitaire® LayR

/ SunContrast

Solitaire® LayR Sun Solitaire® SilverMoon

130 130

Solitaire® Red Sun 2 / Sky Blue 2

"

18

6

Impression ® B.I.G. EXACT™ Impression ® B.I.G. NORM™

Diameter template

75/80

75/80

70/75

70/75

65/70

65/70

60/65

60/65

55/60

55/60

50/55

50/55

10

10

S L

S L

M

M

20

20

30

30

אורך תעלה

גובה עינית מינימלי גובה התאמה מינימלי

23-34 2

Individual Design [mm]

13-24 14-20

15-22 1 16-22 1

Active [mm]

24-30

( V )14-20 ( S )14 ( M )16 ( L )18 ( V )16-22 1 ( S )16 ( M )18 ( L )20 ( V )24-30 1 ( S )24 ( M )26 ( L )28

Allround [mm]

24-30 24-30

Expert [mm]

14-20 14-20

16-22 1 16-22 1

Road [mm]

1.74* UV 400

1.67* UV 400, PRO410, ColorMatic ® 3 1

1.60 UV 400, PRO410, ColorMatic ® 3 (Sun), Polarised

1.50 UV 400, ColorMatic ® 3 1

0 60/65 65/70 70/75 75/80 +13 +13 +13

0 60/65 65/70 70/75 75/80 +13 +13 +13

0 70/75 75/80

0 70/75 75/80

+6

+8

+8

+6

+6

+6

+6

+4

+4

+4

+4

-4

-6

-6

-6

POLARISED

-8

-8

-6

-10

-10

-10 -10

-12

-12

-16

-17 -16

-18

CYL up to +6.00 D (polarized: CYL up to +4.00 D) | Add +0.75 to +3.50 D

התאם את המשקפיים שלך לסגנון החיים שלך, לא להיפך

עובד הרבה מול מחשב? EXPERT בחר

לראייה טובה ביותר בכל המרחקים? ALLROUND בחר

מנהל חיים אקטיבים? ACTIVE בחר

נוהג הרבה? ROAD בחר

מחפש עיצוב מותאם אישי? INDIVIDUAL בחר

19

Multigressiv ® B.I.G. NORM™

2024

240 ₪

B.I.G EXACT (060)

1.74

1.67

1.60

1.50

4,760 1741190

3,980 167995

3,700 160925

3,280 150820

Solitaire® LayR

X-Tra Clean

100

100 100 100

100 100 100

100

UV

- PRO410

(

) BALANCE

100

100

ColorMatic® 3 7-88% "

1.74

1.67 4,760 1671190

1.60 4,360 1601090

1.50 3,960 150990

Solitaire® LayR

X-Tra Clean

100

100

100

" 50-88%

1.74

1.67

1.60

1.50

ColorMatic® 3 Sun

4,360 1601090

Solitaire® LayR

X-Tra Clean

100

Solitaire® LayR Sun Solitaire® SilverMoon / Red Sun 2 / Sky Blue 2

130

Polarized

1.74

1.67

1.60

1.50

4,360 1601090

Solitaire® LayR

X-Tra Clean

100

Solitaire® LayR Sun Solitaire® SilverMoon

130

\

1.74

1.67 130 150

1.60 130 150

1.50 130 150

Solitaire® LayR Solitaire® LayR

/ SunContrast

Solitaire® LayR Sun Solitaire® SilverMoon

130 130

Solitaire® Red Sun 2 / Sky Blue 2

"

20

Multigressiv ® B.I.G. EXACT™ Multigressiv ® B.I.G. NORM™

Diameter template

75/80

75/80

70/75

70/75

65/70

65/70

60/65

60/65

55/60

55/60

50/55

50/55

10

10

S L

S L

M

M

20

20

30

30

אורך תעלה

גובה עינית מינימלי גובה התאמה מינימלי

24-30

Active [mm]

14-20

16-22 1

( V )14-20 ( S )14 ( M )16 ( L )18 ( V )16-22 1 ( S )16 ( M )18 ( L )20 ( V )24-30 ( S )24 ( M )26 ( L )28

Allround [mm]

24-30 24-30

Expert [mm]

14-20 14-20

16-22 1 16-22 1

Road [mm]

1.74* UV 400

1.67* UV 400, PRO410, ColorMatic ® 3 1

1.60 UV 400, PRO410, ColorMatic ® 3 (Sun), Polarised

1.50 UV 400 ColorMatic ® 3 1

0 60/65 65/70 70/75 75/80 +13 +13 +13

0 60/65 65/70 70/75 75/80 +13 +13 +13

0 70/75 75/80

0 70/75 75/80

+6

+8

+8

+6

+6

+6

+6

+4

+4

+4

+4

-4

-6

-6

-6

POLARISED

-8

-8

-6

-10 -10

-10

-10

-12

-12

-16

-17 -16

-18

CYL up to +6.00 D (polarized: CYL up to +4.00 D) | Add +0.75 to +3.50 D

התאם את המשקפיים שלך לסגנון החיים שלך, לא להיפך

עובד הרבה מול מחשב? EXPERT בחר

לראייה טובה ביותר בכל המרחקים? ALLROUND בחר

מנהל חיים אקטיבים? ACTIVE בחר

נוהג הרבה? ROAD בחר

21

Progressiv B.I.G. NORM™

2024

240 ₪

B.I.G EXACT (060)

1.74

1.67

1.60

1.50

4,360 1741090

3,680 167920

3,320 160830

3,000 150750

Solitaire® LayR

X-Tra Clean

100

100 100 100

100 100 100

100

UV

- PRO410

(

) BALANCE

100

100

ColorMatic® 3 7-88% "

1.74

1.67 4,360 1671090

1.60 3,960 160990

1.50 3,660 150915

Solitaire® LayR

X-Tra Clean

100

100

100

ColorMatic® 3 Sun

" 50-88%

1.74

1.67

1.60

1.50

3,960 160990

Solitaire® LayR

X-Tra Clean

100

Solitaire® LayR Sun Solitaire® SilverMoon / Red Sun 2 / Sky Blue 2

130

Polarized

1.74

1.67

1.60

1.50

3,960 160990

Solitaire® LayR

X-Tra Clean

100

Solitaire® LayR Sun Solitaire® SilverMoon

130

\

1.74

1.67 130 150

1.60 130 150

1.50 130 150

Solitaire® LayR Solitaire® LayR

/ SunContrast

Solitaire® LayR Sun Solitaire® SilverMoon

130 130

Solitaire® Red Sun 2 / Sky Blue 2

"

22

Progressiv B.I.G. EXACT™ Progressiv B.I.G. NORM™

Diameter template

75/80

75/80

70/75

70/75

65/70

65/70

60/65

60/65

55/60

55/60

50/55

50/55

10

10

S L

S L

M

M

20

20

30

30

אורך תעלה

גובה עינית מינימלי גובה התאמה מינימלי

( V )14-20 ( S )14 ( M )16 ( L )18 ( V )16-22 1 ( S )16 ( M )18 ( L )20 ( V )24-30 ( S )24 ( M )26 ( L )28

Allround [mm]

1.67* UV 400, PRO410, ColorMatic ® 3 1

1.74* UV 400

1.60 UV 400, PRO410, ColorMatic ® 3 (Sun), Polarised

1.50 UV 400 ColorMatic ® 3 1

0 60/65 65/70 70/75 75/80 +13 +13 +13

0 70/75 75/80

0 70/75 75/80

60/65 65/70 70/75 75/80

+13 +13 +13

+6

+8

+8

+6

+6

+6

+6

+4

+4

+4

+4

-4

-6

-6

-6

POLARISED

-8

-8

-6

-10 -10

-10

-10

-12

-12

-16

-17 -16

-18

CYL up to +6.00 D (polarized: CYL up to +4.00 D) | Add +0.75 to +3.50 D

r.

התאם את המשקפיים שלך לסגנון החיים שלך, לא להיפך

לראייה טובה ביותר בכל המרחקים? ALLROUND בחר

23

Progressiv Life - STANDARD

2024

1.74

1.67

1.60

1.50

4,360 1741090

3,160 167790

2,920 160730

2,380 150595

Solitaire® Lite

X-Tra Clean

100

100 100 100

100 100 100

100

UV

- PRO410

(

) BALANCE

100

100

ColorMatic® 3 7-88% "

1.74

1.67 4,320 1671080

1.60 3,880 160970

1.50 3,400 150850

Solitaire® Lite

X-Tra Clean

100

100

ColorMatic® 3 Sun

" 50-88%

1.74

1.67

1.60

1.50

3,880 160970

Solitaire® Lite

X-Tra Clean

100

Solitaire® Back Solitaire® SilverMoon / Red Sun 2 / Sky Blue 2

130

Polarized

1.74

1.67

1.60

1.50

3,880 160970

Solitaire® Lite

Solitaire® SilverMoon

130

Solitaire® Back

\

1.74

1.67 130 150

1.60 130 150

1.50 130 150

Solitaire® Lite Solitaire® Lite

/ SunContrast

Solitaire® Back Solitaire® SilverMoon

130 130

Solitaire® Red Sun 2 / Sky Blue 2

Progressiv PureLife

1.74 1.74

1.67 1.67

1.60 1.60

1.50 1.50

2,920 167730

2,560 160640

Solitaire® Lite

X-Tra Clean

1.67 100 1.67 130 150 100 100

1.60 100 1.60 130 150 100 100

Solitaire® Protect Plus 2

(

) BALANCE

\

1.74 1.74

1.50 1.50

\

Solitaire® Lite Solitaire® Lite

/ SunContrast

Solitaire® Back Solitaire® SilverMoon

130 130

Solitaire® Red Sun 2 / Sky Blue 2

24

"

Diameter template Gleitsichtgläser Progressive lenses Rodenstock Standard

Progressiv Life - STANDARD

Nahkomfortgläser Near comfort lenses

75/80

75/80

70/75

70/75

65/70

65/70

60/65

60/65

55/60

55/60

50/55

50/55

10

10

S

S

M

M

L

L

20

20

30

30

אורך תעלה

גובה עינית מינימלי גובה התאמה מינימלי

L

18 mm 16 mm 14 mm

20 mm 18 mm 16 mm

28 mm 26 mm 24 mm

M S = 14 mm / M = 16 mm / L = 18 mm bei Gleitsichtgläser / progressive lenses Book = 14 mm / PC & Room = 18 mm bei Nahkomfortgläser / near comfort lenses S

1.74 UV 400

1.67 UV 400, PRO410, ColorMatic ® 3 1

1.60 UV 400, PRO410, ColorMatic ® 3 (Sun), Polarised

1.50 UV 400 ColorMatic ® 3 1

0 70/75 75/80

0 70/75 75/80

0 70/75 75/80

0 70/75 75/80

+6

+8

+8

+8

+8

+6

+6

+6

+6

+4

+4

+4

+4

-4

-4

-4

-4

POLARISED

-8

-8

-6

-10 -10

-10 -10

-10 -10

CYL up to +6.00 D (polarized: CYL up to +4.00 D) | Add +0.75 to +3.50 D

25

Progressiv PureLife

Diameter template

75/80

75/80

70/75

70/75

65/70

65/70

60/65

60/65

55/60

55/60

50/55

50/55

10

10

XS

XS

L

L

20

20

30

30

אורך תעלה

גובה עינית מינימלי גובה התאמה מינימלי

L

18 mm 14 mm

20 mm 16 mm

28 mm 24 mm

XS

1.67 UV 400

1.60 UV 400

1.50 UV 350 ColorMatic IQ ® 2 1

70/75 75/80

70/75 75/80

70/75 75/80

+8

+8

+8

+6

+6

+6

+4 2

+4 2

+4 2

-4 2

-4 2

-4 2

-10 -10

-10 -10

-10 -10

CYL up to +6.00 D (polarized: CYL up to +4.00 D) | Add +0.75 to +3.50 D

.

26

מולטיפוקל זכוכית תוספות מכשור ותוכנה COMPUTER LENSES עדשות משרדיות 27

28

Computer lenses

PR

COMPUTER LENSES עדשות משרדיות

29

Ergo ® Book / PC / Room

RODENSTOCK COMPUTER LENSES מקלות על מאמץ העיניים ועל נוקשות תנוחת הגוף והיציבה מול המחשב, בין אם בבית או במשרד, Ergo ® עדשות וללא עייפות ראייה ועם יותר אנרגיה, בסוף יום העבודה.

יתרונות העדשה: ראייה חסרת תקדים בסביבת העבודה בזכות עדשות משרדיות אינדיבידואליות. שדה ראייה אופטימלי המעניק תנוחת ראש וגוף רגועים יותר. ציפוי מסנן אור כחול )אופצייה(.

:Solitaire® Protect Balance 2 שילוב מושלם לעדשות מחשב האור הכחול המלאכותי הנפלט ממחשבים ניידים, סמארטפונים, טאבלטים וצגים אחרים עלולים לשבש את השעון הביולוגי שלנו. השילוב בין ציפוי הפרימיום Solitaire® Protect Balance 2 מפחיתות את Ergo ® לעדשות העברת האור הכחול ותורמות לאיכות החיים לכל אורך היום.

מושלמות לעבודה Ergo ® עדשות משרדית במהלך העבודה, תנועת העיניים משתנה כל הזמן בין המרחקים השונים: מהמקלדת למסך המחשב, מהמסך לקולגות לעבודה וכד'. עבודה מרובה מול המחשב מתישה ומובילה לתופעות כמו יובש בעיניים, כאבי ראש, צוואר מתוח וכאבים בשרירי הכתפיים. הפתרון הוא עדשות האינדיבידואליות המבוססות על דגם הביומטרי של העין.

30

Ergo ® Book / PC / Room

Ergo ® עדשות מחשב מגיעות בשלושה עיצובים:

שדה ראייה בעדשות מולטיפוקליות או קריאה

Book PC Room

משקפי קריאה . ס"מ 40 מרחק קריאה עד

החלוקה הזו הכרחית לקבלת התאמה אינדיבידואלית ע"פ מרחקי העבודה הספציפיים. מעניק שדה Ergo ® המבנה הייחודי של עדשות ראייה רחב יותר בסביבה משרדית ומאפשר תנועת עיניים מרחבית ופחות תנועות ראש, צוואר וגוף. דבר המבטיח ראייה נוחה ללא עייפות ומאמץ ומנח ארגונומי של הגוף. שימוש בעדשות מולטיפוקליות או במשקפי קריאה במהלך עבודה מול מחשב: כן או לא? מעבר חלק עדשות מולטיפוקליות מאפשרות מראייה לקרוב למרחק ולהיפך באופן קבוע ובמהלך כל היום. גמישות זו גורמת לכך ששדה הראייה באזור הביניים קטן יחסית, בעיקר במרחקי ראייה מול צג מחשב. כתוצאה מכך, אנשים נוטים לאמץ באופן לא מודע תנוחה לא טבעית ולא בריאה כדי לראות בצורה חדה. לעומת זאת, מותאמים לרוב משקפי קריאה ס"מ, בעוד שמסך המחשב 40 למרחק קריאה של בדרך כלל רחוק יותר. דבר הגורם למרכיב המשקפיים לרכון קדימה כל הזמן בכדי לראות בחדות, או להוריד בכלל את המשקפיים כאשר הוא מתמקד במרחקים ארוכים יותר. עוצבו ותוכננו במיוחד להתאמה Ergo ® עדשות אינדיבידואלית של העדשות לסביבת העבודה של מרכיב המשקפיים. הן מקלות על מאמץ העיניים ועל נוקשות תנוחת הגוף והיציבה מול המחשב, בין אם בבית או במשרד, וללא עייפות ראייה ועם יותר אנרגיה בסוף יום העבודה.

עדשות מולטיפוקל שדה הראייה מוגבל בטווח הביניים.

שדה ראייה נוח שדה ראייה מורחב

at

Ergo ® שדה ראייה בעדשות

Ergo ® Book

Ergo ® PC

Ergo ® Room

• שדה ראייה רחב באזור הביניים והקרוב. • תנוחת ראש וגוף ארגונומית וטבעית.

• שדה ומרחק ראייה מותאמים לסביבת משרד פתוחה )חדר(. • ראייה נוחה.

• שדה ראייה רחב לראייה לקרוב. • ראייה נוחה ללא עייפות ועבודה מול מחשב ללא מאמץ.

מרחקי ראייה עבור כל עיצוב Ergo ®

Addition [D]

0.75 1.00 1.25 1.50 1.75 2.00 2.25 2.50 2.75 3.00 3.25 3.50

מרחק ראייה מקסימלי )מעל הצלב( מרחק ראייה )גובה הצלב( מרחק ראייה מינימלי )אזור הקריאה( מרחק ראייה מקסימלי )מעל הצלב( מרחק ראייה )גובה הצלב( מרחק ראייה מינימלי )אזור הקריאה( מרחק ראייה מקסימלי )מעל הצלב( מרחק ראייה )גובה הצלב( מרחק ראייה מינימלי )אזור הקריאה(

5.00 3.25 1.79 1.44 1.23 1.08 0.97 0.97 0.97

0 .97 0.97 0.97

0.94 0.74 0.63 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.59 0.56 0.54 0.51

BOOK

0.31 0.32 0.33 0.33 0.34 0.35 0.35 0.36 0.33 0.31 0.29 0.27

4.69 2.93 1.46 1.11 0.89 0.73 0.62 0.61 0.64 0.66 0.68 0.70

5.00 3.25 2.22 1.85 1.58 1.39 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.15

1.29 0.89 0.82 0.82 0.82 0.82 0.82 0.82 0.78 0.75 0.73 0.66

PC

0.31 0.32 0.33 0.33 0.34 0.35 0.35 0.36 0.33 0.31 0.29 0.27

4.69 2.93 1.89 1.52 1.24 1.04 0.95 0.94 0.97 0.99 1.01 0.88

5.00 4.74 3.79 3.16 2.71 2.52 2.52 2.52 2.52 2.52 1.61 1.15

5.00 4.74 3.79 3.16 2.71 2.52 2.52 2.52 2.52 2.52 1.61 1.15

ROOM

0.31 0.32 0.33 0.33 0.34 0.35 0.35 0.36 0.33 0.31 0.29 0.27

4.69 4.42 3.46 2.83 2.37 2.17 2.17 2.16 2.19 2.21 1.32 0.88

31

B.I.G. EXACT ™ Portfolio

Impression ® B.I.G. EXACT ™ Ergo

RODENSTOCK העדשה המשרדית האינדיבידואלית המושלמת של לראייה חדה ביותר ללא פשרות המתוכננת על פי מבנה העין ביומטרי המדויק והנתונים הפיזיולוגים האינדיבידואלים של מרכיב המשקפיים תוך התחשבות במסגרת המשקפיים ובמנח המשקפיים על הפנים. יתרונות העדשה: ראייה חדה, מדויקת וניגודיות גבוהה ביותר המתוכננת ע"פ דגם העין √ הביומטרי המדויק של מרכיב המשקפיים.

מעבר חלק ביותר מראייה לרחוק אל ראייה לקרוב √ הסתגלות מהירה ביותר ללא תחושת סחרחורת √

שדה ראייה הגדול ביותר √ תנוחת ראש וגוף טבעית √ ללא עייפות בראייה √ אינדיבידואלי 100% √

Multigressiv ® B.I.G. EXACT ™ Ergo

לראייה חדה ביותר RODENSTOCK העדשה המשרדית האופטימלית של ללא פשרות המתוכננת על פי מבנה העין הביומטרי המדויק של מרכיב מונוקולרי אישי. PD המשקפיים בשילוב מנח המשקפיים הסטנדרטי ו-

-

יתרונות העדשה: ראייה חדה, מדויקת וניגודיות גבוהה ביותר המתוכננת ע"פ דגם העין √ הביומטרי המדויק של מרכיב המשקפיים. מעבר חלק ביותר מראייה לרחוק אל ראייה לקרוב √ הסתגלות מהירה ללא תחושת סחרחורת √

שדה ראייה גדול מאוד √ תנוחת ראש וגוף טבעית √ ללא עייפות בראייה √

Progressiv B.I.G. EXACT ™ Ergo

יתרונות העדשה: ראייה חדה, מדויקת וניגודיות גבוהה ביותר המתוכננת ע"פ דגם העין √ הביומטרי המדויק של מרכיב המשקפיים. מעבר חלק ביותר מראייה לרחוק אל ראייה לקרוב √ הסתגלות מהירה ללא תחושת סחרחורת √ שדה ראייה גדול √ תנוחת ראש וגוף טבעית √ ללא עייפות בראייה √ לראייה חדה ביותר RODENSTOCK עדשה המשרדית האיכותית של ללא פשרות המתוכננת על פי מבנה העין הביומטרי המדויק של מרכיב המשקפיים בשילוב מנח המשקפיים הסטנדרטי.

-

STANDARD Portfolio

Progressiv Ergo - STANDARD

Free Form עדשה משרדית לראייה חדה ומדוייקת בטכנולוגיית המתוכננת על פי נתוני דגם עין סטנדרטי.

יתרונות העדשה: ראייה חדה וטובה √ מעבר נוח מראייה לרחוק אל ראייה לקרוב √ שדה ראייה נוח √ תנוחת ראש וגוף טבעית √ ללא עייפות בראייה √

32

B.I.G. NORM™ Portfolio

® Impression

. B.I.G NORM™ Ergo

יתרונות העדשה: ראייה חדה, מדויקת וניגודיות גבוהה מאוד המתוכננת ע"פ דגם העין √ הביומטרי המשוער של מרכיב המשקפיים. לראייה RODENSTOCK העדשה המשרדית האינדיבידואלית של חדה מאוד המתוכננת על פי מבנה העין הביומטרי המשוער והנתונים הפיזיולוגים האינדיבידואלים של מרכיב המשקפיים תוך התחשבות במסגרת המשקפיים ובמנח המשקפיים על הפנים.

מעבר חלק ביותר מראייה לרחוק אל ראייה לקרוב √ הסתגלות מהירה ביותר ללא תחושת סחרחורת √

שדה ראייה הגדול ביותר √ תנוחת ראש וגוף טבעית √ ללא עייפות בראייה √ אינדיבידואלי 100% √

Multigressiv ®

. B.I.G NORM™ Ergo

יתרונות העדשה: ראייה חדה, מדויקת וניגודיות גבוהה מאוד המתוכננת ע"פ דגם העין √ הביומטרי המדויק של מרכיב המשקפיים. מעבר חלק מאוד מראייה לרחוק אל ראייה לקרוב √ הסתגלות מהירה ללא תחושת סחרחורת √ לראייה חדה RODENSTOCK העדשה המשרדית האופטימלית של מאוד המתוכננת על פי מבנה העין הביומטרי המשוער של מרכיב מונוקולרי אישי. PD המשקפיים בשילוב מנח המשקפיים הסטנדרטי ו-

-

שדה ראייה גדול מאוד √ תנוחת ראש וגוף טבעית √ ללא עייפות בראייה √

. B.I.G NORM™ Ergo

Progressiv

יתרונות העדשה: ראייה חדה, מדויקת וניגודיות גבוהה מאוד המתוכננת ע"פ דגם העין √ הביומטרי המדויק של מרכיב המשקפיים. לראייה חדה מאוד RODENSTOCK העדשה המשרדית האיכותית של המתוכננת על פי מבנה העין הביומטרי המשוער של מרכיב המשקפיים בשילוב מנח המשקפיים הסטנדרטי.

-

מעבר חלק ביותר מראייה לרחוק אל ראייה לקרוב √ הסתגלות מהירה ביותר ללא תחושת סחרחורת √ שדה ראייה גדול √ תנוחת ראש וגוף טבעית √ ללא עייפות בראייה √

STANDARD Portfolio

Progressiv Ergo - STANDARD

Free Form עדשה משרדית לראייה חדה ומדוייקת בטכנולוגיית המתוכננת על פי נתוני דגם עין סטנדרטי.

יתרונות העדשה: ראייה חדה וטובה √ מעבר נוח מראייה לרחוק אל ראייה לקרוב √ שדה ראייה נוח √ ללא עייפות בראייה √ תנוחת ראש וגוף טבעית √

33

Multigressiv ® B.I.G . NORM™ Ergo

2024

240 ₪

B.I.G EXACT (060)

1.74

1.67

1.60

1.50

2,905 174830

2,380 167680

1,960 160560

1,715 150490

Solitaire® LayR

X-Tra Clean

100

100 100 100 1.67 130 150

100 100 100 1.60 130 150

100

UV

- PRO410

(

) BALANCE

100

100

\

1.74

1.50 130 150

Solitaire® LayR Solitaire® LayR

/ SunContrast

Solitaire® LayR Sun Solitaire® SilverMoon

130 130

Solitaire® Red Sun 2 / Sky Blue 2

"

34

Multigressiv ® B.I.G. EXACT™ Ergo Multigressiv ® B.I.G. NORM™ Ergo

Diameter template

75/80

75/80

70/75

70/75

65/70

65/70

60/65

60/65

55/60

55/60

50/55

50/55

10

10

20

20

30

30

גובה עינית מינימלית גובה התאמה מינימלית

אורך תעלה

24-30 24-30 24-30

-14 to -20 -14 to -20 -14 to -20

Book [mm]

16-22 1 16-22 1 16-22 1

PC [mm]

Room [mm]

1.74 UV 400

1.67 UV 400, PRO410

1.60 UV 400, PRO410

1.50 UV 400

70/75 75/80

70/75 75/80

70/75 75/80

70/75 75/80

+8

+8

+8

+8

+6

+6

+6

+6

+4

+4

+4

+4

-4

-6

-6

-6

-8

-8

-10 -10

-10 -10

-10 -10

CYL up to +6.00 D | Add +0.75 to +3.50 D

35

Progressiv ® B.I.G. NORM™ Ergo

2024

240 ₪

B.I.G EXACT (060)

1.74

1.67

1.60

1.50

2,905 174830

1,960 167560

1,800 160515

1,470 150420

Solitaire® LayR

X-Tra Clean

100

100 100 100 1.67 130 150

100 100 100 1.60 130 150

100

UV

- PRO410

(

) BALANCE

100

100

\

1.74

1.50 130 150

Solitaire® LayR Solitaire® LayR

/ SunContrast

Solitaire® LayR Sun Solitaire® SilverMoon

130 130

Solitaire® Red Sun 2 / Sky Blue 2

"

36

Progressiv B.I.G. EXACT™ Ergo Progressiv B.I.G. NORM™ Ergo

Diameter template

75/80

75/80

70/75

70/75

65/70

65/70

60/65

60/65

55/60

55/60

50/55

50/55

10

10

20

20

30

30

גובה עינית מינימלי גובה התאמה מינימלי

אורך תעלה

24-30 24-30 24-30

-14 to -20 -14 to -20 -14 to -20

Book [mm]

16-22 1 16-22 1 16-22 1

PC [mm]

Room [mm]

1 depending on the position of DN

1.74 UV 400

1.67 UV 400, PRO410

1.60 UV 400, PRO410

1.50 UV 400

70/75 75/80

70/75 75/80

70/75 75/80

70/75 75/80

+8

+8

+8

+8

+6

+6

+6

+6

+4

+4

+4

+4

-4

-6

-6

-6

-8

-8

-10 -10

-10 -10

-10 -10

CYL up to +6.00 D | Add +0.75 to +3.50 D

37

Progressiv Ergo - STANDARD

2024

1.74

1.67

1.60

1.50

2,555 174730

1,715 167490

1,575 160450

1,365 150390

Solitaire® Lite

X-Tra Clean

100

100 100 100 1.67 130 150

100 100 100 1.60 130 150

100

UV

- PRO410

(

) BALANCE

100

100

\

1.74

1.50 130 150

Solitaire® Lite Solitaire® Lite

/ SunContrast

Solitaire® Protect Sun 2 Solitaire® Back Solitaire® SilverMoon

130 130

Solitaire® Red Sun 2 / Sky Blue 2

"

38

Progressiv Ergo

Diameter template Gleitsichtgläser Progressive lenses Rodenstock Standard

Nahkomfortgläser Near comfort lenses

75/80

75/80

70/75

70/75

65/70

65/70

60/65

60/65

55/60

55/60

50/55

50/55

10

10

20

20

30

30

גובה עינית מינימלי גובה התאמה מינימלי

אורך תעלה

S = 14 mm / M = 16 mm / L = 18 mm bei Gleitsichtgläser / progressive lenses Book = 14 mm / PC & Room = 18 mm bei Nahkomfortgläser / near comfort lenses Book [mm] 16 24 -14 PC [mm] 20 28 -18 Room [mm] 20 28 -18

1.74 UV 400

1.67 UV 400, PRO410

1.60 UV 400, PRO410

1.50 UV 400

70/75 75/80

70/75 75/80

70/75 75/80

70/75 75/80

+8

+8

+8

+8

+6

+6

+6

+6

+4

+4

+4

+4

-4

-4

-4

-4

-8

-8

-10 -10

-10 -10

-10 -10

CYL up to +6.00 D | Add +0.75 to +3.50 D

.

39

Visible brand mark

חריטות

צלב התאמה

R חריטת

חריטה לשחזור סימנים

נקודה פריזמטית

קוד סוג העדשה

אינדקס \ בסיס העדשה אורך תעלה בהתאמה אישית

אזור קריאה

צלב התאמה

R חריטת

חריטה לשחזור סימנים

נקודה פריזמטית

קוד סוג העדשה

אינדקס \ בסיס העדשה

אזור קריאה

40

חד מוקדי ייצור פלסטיק SINGLE VISION PLASTIC

ספורט זכוכית ביפוקל \ מיוחדות תוספות מכשור ותוכנה

41

42

Single vision plastic

SINGLE VISION PLASTIC חד מוקדי ייצור פלסטיק

43

MONO+

44

Mono+

עדשות דיגיטליות למרכיבי משקפיים צעירים מתאימות באופן מושלם לאורח החיים הדיגיטלי והדינמי של מרכיבי RODENSTOCK של Mono+ משקפיים צעירים ומעניקים ראייה חדה ללא מאמץ בכל מרחקי הצפייה, עם ניגודיות מירבית.

מיקוד במרחקי ראייה שונים במהלך היום, העיניים שלנו מתאימות את עצמן למרחקי ראייה שונים: מהמחשב לנייד, מהנייד למרחק ובחזרה, מקריאה בספר לעמית שמולך וכד'. פעילות זו מתישה! הוספת פלוס באזור התחתון של העדשה מסייעת בהשגת מיקוד במרחקים שונים ומפחיתה את העומס על העיניים בעת מעבר דינמי וקבוע בין מכשירים דיגיטלים ובין מרחקי ראייה שונים. תוספת זו מאפשרת ריכוז ממושך יותר מפחיתה כאבי ראש ואת תופעת ה . fatigue eye fatigue הפיתרון ל- מאמצע שנות העשרים לחיינו, עדשת העין הופכת לפחות אלסטית, ודורשת יותר ויותר אנרגיה בכדי להתמקד בין מרחקי ראייה השונים. העיניים שלנו זקוקות לעדשות משקפיים התומכות באורח החיים הדיגיט־ לי של ימינו, עכשיו יותר מתמיד. עבודה מול מסכים דיגיטלים באופן קבוע הן הפתרון Mono + ויומיומי גורמת למאמץ דיגיטלי בעיניים. עדשות המושלם לצעירים שעדיין לא מוכנים להרכבת משקפי מולטיפוקל. מעניקות ראייה חדה יותר מאשר עדשות חד מוקדיות Mono + עדשות Mono + . סטנדרטיות, ומפחיתות את עייפות העיניים באופן משמעותי מתאים גם לקריאת ספרים או עיתונים ולחיים המודרניים הדינמיים. : חוסם אור כחול מלאכותי Solitaire® Protect Balance 2 עם חוסם אור כחול מלאכותי. האור Mono+ אנו ממליצים להזמין את ה- הכחול המלאכותי הנפלט ממחשבים ניידים, סמארטפונים, טאבלטים

וצגים אחרים עלולים לשבש את השעון הביולוגי שלנו. עם ציפוי פרימיום - RODENSTOCK של Mono+ עדשות

מפחיתות את העברת האור הכחול Solitaire® Protect Balance 2 המלאכותי וגורמות לנו להרגיש בנוח לכל אורך היום, להפחית עייפות, כאבי ראש ועיניים.

45

Mono+

העיניים שלנו מתאימות את עצמן למרחקי ראייה שונים באופן קבוע ויומיומי

MONO + גלו את עדשות

מפחיתות מאמץ ועייפות במעבר בין מרחקי הראייה השונים.

ראייה לרחוק ראייה לביניים ראייה לקרוב

עובדת? Mono + איך עדשת הוספת פלוס באזור התחתון של העדשה מסייעת בהשגת מיקוד בין מרחקי הראייה השונים.

גיל )שנים( לבחירה תוספת פלוס של +1.10 או +0.80 ,+0.50

25

30

35

40

45

50

Version

Mono

Mono+ 0.5

Mono+ 0.8

Mono+ 1.1

46

43

B.I.G. NORM™ Portfolio

Cosmolit B.I.G. NORM™ Mono / Mono+ לראייה חדה RODENSTOCK האיכותית של Mono + עדשת מאוד המתוכננת על פי מבנה העין הביומטרי המשוער של מרכיב המשקפיים בשילוב מנח המשקפיים הסטנדרטי. יתרונות העדשה: ראייה חדה, מדויקת וניגודיות גבוהה ביותר המתוכננת ע"פ דגם העין √ הביומטרי המשוער של מרכיב המשקפיים. ראייה חדה לקרוב, מותאמת במיוחד בעת שימוש במכשירים דיגיטליים √ שדה ראייה גדול √ תפיסה מרחבית טובה √ לא עייפות בראייה √ מאפשרת תנוחת ראש וגוף טבעית בעת שימוש במכשירים דיגיטליים Mono + √ יתרונות העדשה: ראייה חדה, מדויקת וניגודיות גבוהה ביותר המתוכננת ע"פ דגם העין √ הביומטרי המדויק של מרכיב המשקפיים. ראייה חדה לקרוב, מותאמת במיוחד לשימוש במכשירים דיגיטליים √ שדה ראייה גדול √ תפיסה מרחבית טובה √ ללא עייפות בראייה √ מאפשרת תנוחת ראש וגוף טבעית בעת שימוש במכשירים דיגיטליים Mono + √ Cosmolit B.I.G. EXACT™ Mono / Mono+ לראייה חדה RODENSTOCK האיכותית של Mono + עדשת ביותר ללא פשרות המתוכננת על פי מבנה העין הביומטרי המדויק של מרכיב המשקפיים בשילוב מנח המשקפיים הסטנדרטי.

STANDARD Portfolio

40 Cosmolit / Perfalit – STANDARD עדשה חד מוקדית לראייה חדה ומדוייקת בטכנולוגיית המתוכננת על פי נתוני דגם עין סטנדרטי. Free Form יתרונות העדשה: ראייה חדה √ שדה ראייה נוח √ ללא עייפות בראייה √ : )עדשות אספריות( עובי עדשה דק Cosmolit √

.

47

Cosmolit B.I.G. NORM™ Mono / Mono+

2024

240 ₪

B.I.G EXACT (060)

1.74

1.67

1.60

1.50

3,095 174885

2,110 167605

1,925 160550

1,520 150435

Solitaire® LayR

X-Tra Clean

100

100 100 100

100 100 100

100

UV

- PRO410

(

) BALANCE

100

100

ColorMatic® 3 7-88% "

1.74

1.67 2,780 167795

1.60 2,465 160705

1.50 1,835 150525

Solitaire® LayR

X-Tra Clean

100

100

100

ColorMatic® 3 Sun

" 50-88%

1.74

1.67

1.60

1.50

2,465 160705

Solitaire® LayR

X-Tra Clean

100

Solitaire® LayR Sun Solitaire® SilverMoon / Red Sun 2 / Sky Blue 2

130

Polarized

1.74

1.67

1.60

1.50

2,465 160705

Solitaire® LayR

X-Tra Clean

100

Solitaire® LayR Sun Solitaire® SilverMoon

130

\

1.74

1.67 130 150

1.60 130 150

1.50 130 150

Solitaire® LayR Solitaire® LayR

/ SunContrast

Solitaire® LayR Sun Solitaire® SilverMoon

130 130

Solitaire® Red Sun 2 / Sky Blue 2

"

48

Cosmolit B.I.G. EXACT™ Mono / Mono+ Cosmolit B.I.G. NORM™ Mono / Mono+

Diameter template

75/80

75/80

70/75

70/75

65/70

65/70

60/65

60/65

55/60

55/60

50/55

50/55

10

10

20

20

30

30

1.74 * UV 400

1.67 * UV 400, PRO410, ColorMatic ® 3 1

1.60 UV 400, PRO410, ColorMatic ® 3 (Sun), Polarised

1.50 UV 40 0, ColorMatic ® 3 1

60

65

70

75

60

65

70

75

65

70

75

75

+13 +13 +13

+13 +13 +13

+9.5

+10

+8

+8

+6

+8

+8

+6

+6

+6

+4

-4

-6

-6

-6

POLARISED

-8

-6

-10 -10 -10

-12 -12

-12 -12

-16

-16

-17

-17

CYL up to +6.00 D

.

49

Cosmolit(Asph) - STANDARD

2024

1.74

1.67

1.60

1.50

2,960 174800

1,995 167540

1,440 160390

1,200 150325

Solitaire® Protect Plus 2

X-Tra Clean

100 100 100

100 100 100

100

UV

- PRO410

(

) BALANCE

100

100

1.74

1.67

1.60

1.50

ColorMatic® 3 7-88% " Solitaire® Protect Plus 2

2,735 167740

2,125 160575

1,550 150420

X-Tra Clean

100

100

ColorMatic® 3 Sun

" 50-88%

1.74

1.67

1.60

1.50

2,125 160575

Solitaire® Protect Plus 2

X-Tra Clean

100

Solitaire® Protect Sun 2 Solitaire® SilverMoon / Red Sun 2 / Sky Blue 2

130

\

1.74

1.67 130 150

1.60 130 150

1.50 130 150

Solitaire® Protect Plus 2 Solitaire® Protect Plus 2 Solitaire® Protect Sun 2 Solitaire® Back Solitaire® SilverMoon

/ SunContrast

130 130

Solitaire® Red Sun 2 / Sky Blue 2

"

50

Cosmolit

Diameter template

1.74 UV 400

1.67 UV 400, PRO410, ® 3 1 ColorMatic

1.60 UV 400, PRO410,

1.50 UV 400

ColorMatic

® 3 (Sun)

7%-88% פו"פ

50%-88% פו"פ שמש

70

75

65

70

75

65

70

75

55

62

66

70

75

80

+13

+12.5 +12.5

+12

+12

+12

+9.5

+10

+10

+8

+8

+8

+6

+6

+6

+6

0

+4

0

0

-4

-6

-6

-6

-7

-10

-10 -10 -10

-12 -12

-12

-17

-18

ColorMatic ® 3 1

+8

-8

CYL up to +5.00 D (1.67 CYL up to +6.00 and 1.74 CYL up to +6.00)

51

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online