אלומיניום מסחרי ותעופתי, קטלוג דיגיטלי | סקופ מתכות

פרופילי אלומיניום לתעשיה - המשך פרופילים למיזוג אויר

פרופיל פינה מבודד 2“ כולל גשר תרמי 84363 : מק''ט

2“ פרופיל פינה

1“ פרופיל אומגה RAL 7035 88458 : מק''ט

1“ פרופיל פינה קטום RAL 7035 88459 : מק''ט

74228 : מק''ט

פרופיל אומגה מבודד 2“ כולל גשר תרמי 84364 : מק''ט

2“ פרופיל אומגה

74230 / 87885 : מק''ט

חיבורי פלסטיק לפרופילים למיזוג אויר

מחבר פינה מפלסטיק לפרופיל אומגה N60JP 2" כולל גשר תרמי 86488 : מק"ט

מחבר פינה מפלסטיק לפרופיל פינה N60/45 2" כולל גשר תרמי 86489 : מק"ט

מחבר פינה מפלסטיק לפרופיל N50/45T 2" פינה 86490 : מק"ט

35

Made with FlippingBook - Online magazine maker