אלומיניום מסחרי ותעופתי, קטלוג דיגיטלי | סקופ מתכות

1050 אלומיניום

הרכב כימי:

מצב תרמי:**

יישומים: שילוט, חיפוי קירות, ענף המזון, אריזה, מיכלים, רדידים, כבלי חשמל תכונות:

אבץ ברזל מגנזיום מנגן נחושת צורן (סיליקון) והיתר אלומיניום

0.05% max 0.4% max 0.05% max 0.05% max 0.05% max 0.25% max

0 מורפה (ללא טיפול תרמי) - H-24 תקנים:

• • • • חומר רך - ניתן לערגול ניתן לריתוך טוב לכיפוף ניתן לליטוש מכני בסקופ מ"מ* 1.5-12 לעובי .36 ' - ראה עמ PVC * סקופ מספקת גם שירותי ליטוש, הברקה וציפוי

EN 485-2 EN 573-3

מק"ט

טווח מידות (אינץ')

טווח מידות (מ"מ)

תצורה

פחים / פלטות

5310...

0.016" - 0.315"

0.4-8 רוחב: X אורך 1000 X 2000 1250 X 2500 1500 X 3000

- תעופתי 1100 אלומיניום

הרכב כימי:

יישומים: פחים מתקלפים בתקן תעופתי המשמשים כדי למלא חלל בין חלקים מכניים תכונות: • ניתן לקלף את שכבות הפח עד להגעה לעובי הרצוי המדויק

מצב תרמי:

אבץ סיליקון + ברזל מנגן נחושת והיתר אלומיניום

0.1% max 0.95% max 0.05% max 0.05-0.2%

H-19

תקנים:

AMS-DTL-22499 Type 1 Class 2 Type 2 Class 2

מק"ט

טווח מידות (אינץ')

טווח מידות (מ"מ)

תצורה

פחים מתקלפים (Laminated Shim Stock)

5341...

0.016"-0.25" רוחב: X אורך

0.4-6.35

24" X 24" 24" X 48"

.44 ' ** הסבר מפורט לגבי מצבים תרמיים (סיווג דרגת הקושי באלומיניום) ניתן למצוא בעמ

04

Made with FlippingBook - Online magazine maker