אלומיניום מסחרי ותעופתי, קטלוג דיגיטלי | סקופ מתכות

טבלאות שימושיות רדיוס כיפוף לפחי אלומיניום

(נגד כיוון הסיבים). 1 2 3 לכיפוף בקור של פחים 90° הרדיוס הפנימי המומלץ לרדיוס של גודל הרדיוס לפי עובי הפח.

מצב תרמי

סגסוגת

"t“ רדיוס כיפוף לעוביים שונים מוצג כמכפלות של העובי (מ''מ) t = 0.4 t = 4.0 t = 1.6 t = 0.8 t = 3.0

t = 12.0

t = 10.0

t = 6.0

1t 1.5t 2t

0.5t 1t 1.5t

0.5t 0.5t 1t

0 H12 H14 H16 H18 0 H12 H14 H16 H18 0 T42 0 H12 H14 H16 H18 0 H32 H34 H36 H38 0 H32 H34 H36 H38 0

1050

0.5t

0.5t 1t 2t 0.5t 1t 1.5t

0.5t 1.5t

1t

0.5t

1.5t 2t 2.5t

1t 1.5t 2t

0.5t 1t 1.5t

1100

1t 1t

1t 2t 1t 4t

0.5t 1.5t

3t 1t 5t

1t

2 2024 3003 3203 3005 4 5005

4t 8t 1.5t 2t 2.5t

1t 5t 0.5t

2.5t 7t 1t 1.5t 2t

1t 6t 1t 1t 1.5t

1t 3t

2.5t

1t 1t

0.5t 1t 1.5t 3t 0.5t 1t 1.5t 2.5t 3t 0.5t 1.5t 2t 2.5t 3t 1t 1.5t 2t 1.5t 2t 2t 3t 1t 2t 2t 3t 1t 1.5t 2.5t

1t 2t

1t 1.5t

0.5t 1t

1t 1t 1.5t

1t 1.5t 2.5t

3004

0.5t 1t 1.5t 2.5t 1t 1.5t 1.5t 2.5t 0.5t 1t 1.5t 1.5t 1t 1.5t 1.5t 2t 1.5t 1.5t 1.5t

1t 1t 1.5t

1t 1t

1.5t 2t 3t

1t 1.5t 2t

1.5t 1.5t 2.5t

1t 1.5t 2.5t

5052

1t 1t 1.5t

1t 1t

1.5t 3.5t 4t 3t 1.5t

1t 1.5t 2.5t 1t 1.5t 2t 2.5t 3.5t 2.5t 3.5t 1.5t 1t 2.5t 3t 1t 2t

1.5t 2.5t 3.5t 2.5t 1.5t 2t 2.5t 1.5t 2.5t 3.5t 2t 1.5t 3.5t 4.5t

1t 2t 3t 2t 1t 1.5t

5754

0.5t 1t

H32 H34 H112 0 H311 H321 H323 H343 0 H32 H34 H36 H112

0.5t

5083

3t 4t

2t 3t 4t 1t 2t 3t 2t 1t 3t 4t

1.5t

2.5t 1.5t

5086

3t 4t

1.5t 1t

0.5t

2.5t 2t 4t 5t

6061

1t 1.5t

0.5t 1t

T4&T42 T6&T62

1t

1 The radii listed are the minimum recommended for bending sheets and plates without fracturing in a standard press break with air bend dies. other types of bending operations may require larger radii or permit smaller radii. The minimum permissible radii will also vary with the design and condition of tooling. 2 Heat-treatable alloys can be formed over appreciable smaller radii immediately after solution heat treatment. 3 The H112 temper (applicable to non-heat treatable alloys) is supplied in the as-fabricate condition without special property control, but usually can be formed over radii applicable to the H14 (or H34) temper or smaller. 4 Applicable to 5005 H1X and H3X tempers. הנתונים המובאים הינם לידיעה בלבד ואין להשתמש בנתונים לתכנון. סקופ איננה אחראית לסטיות ואי דיוקים בנתונים. 40

Made with FlippingBook - Online magazine maker