אלומיניום מסחרי ותעופתי, קטלוג דיגיטלי | סקופ מתכות

טבלאות שימושיות - המשך סיווג דרגת קושי באלומיניום (מצב תרמי) *

אות

ספרה ראשונה

ספרה שניה

מורפה - 1

F ייצור ללא עיבוד נוסף

קשה ¼ - 2

0 מורפה (מוצרים מעובדים בלבד)

מעובד בקר בלבד - 1

קשה ½ - 4

H עיבוד בקר

מעובד בקר ומורפה חלקית - 2

קשה ¾ - 6

מעובד בקר ומיוצב - 3

קשה - 8

עיבוד בחום וזיקון טבעי - 1

קשה מאוד - 9

עיבוד בחום, עיבוד בקר - 2 וזיקון טבעי

טיפול המסה, עיבוד בקר - 3 וזיקון טבעי

טיפול המסה וזיקון טבעי - 4

עיבוד בחום וזיקון מלאכותי - 5

T טיפול בחום

טיפול המסה וזיקון מלאכותי - 6

טיפול המסה וייצוב - 7

טיפול המסה, עיבוד בקר - 8 וזיקון מלאכותי

טיפול המסה, זיקון מלאכותי - 9 ועיבוד קר

עיבוד בחום, עיבוד בקר - 10 וזיקון מלאכותי

www.substech.com תורגם מאתר *

44

Made with FlippingBook - Online magazine maker