ציוד כיבוי אש, קטלוג דיגיטלי | סקופ מתכות

Animated publication

02 /01 ציוד כיבוי אש

תוכן עניינים פירוט

עמוד

Reliable מערכות מתזים (ספרינקלרים) לכיבוי אש מתוצרת ) QR/SR ( מתזים (ספרינקלרים) בתגובה מהירה /רגילה מגופי אזעקה ושליטה למערכות מתזים (ספרינקלרים)

02-07

08 09

System Sensor אביזרי התראה חשמליים מתוצרת

09-10

אביזרים נילווים

מגופי שליטה למערכות כיבוי אש מז"חים ואל חוזרים כפולים

10 10 11

מסננים

מגופי שער ומגופי פרפר

11-12

אל חוזרים

12

מגופי פליז נילווים למערכות ספרינקלרים

12-13

ברזי הפעלה הידראוליים

Elkhart Brass תותחים וציוד נילווה לכיבוי אש במים ובקצף מתוצרת תותחי כיבוי אש מפוקדים מרחוק / ניידים / קבועים

13-15 15-16

נחירי פיזור לתותחים

16

מזנקים ידניים

16-17

אביזרים נילווים וחלקי חילוף

17

שירותי הדגמה, הדרכה, שירות ותמיכה טכנית

Chemguard Tyco תרכיזי קצף לכיבוי אש וציוד נלווה מתוצרת מיכלי תרכיזי קצף

18 19 19 20 20 20 21 21 21

תותחי כיבוי אש במים ובקצף נחירי פיזור לתותחי כיבוי אש

מיכלים, ממננים ואביזרים נילווים למערכות תרכיזי קצף

מפוחי קצף רב נפחי

משפכים ומזרקי קצף למיכלים ולמעצרות

נגררים ועגלות כיבוי אש בקצף

יונקי קצף עצמאיים ומזנקי מים וקצף ידניים

משאבות קצף

SPP משאבות כיבוי אש מתוצרת משאבות כיבוי אש אביזרים נילווים למשאבות כיבוי אש Waterous משאבות כיבוי אש מתוצרת משאבות לכבאיות, נגררים וניידים

22

22-23

23

עמוד

פירוט

צנרת ואביזרי צנרת צנרת ואביזרים מחורצים ומתוברגים מפלדה

24-25

26 27

צנרת ואביזרים מנחושת (לפיקוד משאבות כיבוי אש)

Erico מתלי צינורות מתוצרת הידרנטים ועמדות כיבוי אש ברזי כיבוי אש-הידרנטים מטפים וציוד נילווה לכיבוי אש זרנוקים ומפצלי זרנוקים מחברים ומתאמים – שטורץ גלגלונים וארונות כיבוי אש ציוד לכבאיות תותחים ומשאבות לכבאיות מערכות קצף ניידות בלחץ גבוה מזנקים ידניים

28 28 29

29-30

30

30-31

31-32

32 33

מזנקים ידניים

33-34

זרנוקים ואביזרים נילווים

(ארה"ב) Unifire ציוד חילוץ ממונע מתוצרת

34 35

(גרמניה) Lancier AWG ציוד חילוץ הידראולי מתוצרת

35-36

ציוד חילוץ והצלה לכבאים ציוד תאורה לחילוץ והצלה

36 37

מיכלים לנוזלים דליקים

קשיחים לכיבוי אש ברגים, אומים, מוטות הברגה ועוד

37

לפירוט נוסף על ציוד ואביזרים לכיבוי אש המופיעים בקטלוג זה (כולל מפרטים טכניים) WWW.SCOPE.CO.IL וכן לצפייה במוצרים נוספים המשווקים ע"י סקופ ניתן להיכנס לאתר האינטרנט:

לתשומת לב המתכנן: קבוצת סקופ מתכות עשתה את המיטב כדי שהמידע והנתונים בקטלוג זה יהיו נכונים ומדוייקים. למיטב ידיעתנו כל המידע בקטלוג זה מדוייק ונכון לזמן הפרסום. קבוצת סקופ מתכות לא תישא בכל אחריות לשגיאות, אי דיוקים או אי הבנה של האינפורמציה הנתונה בקטלוג זה או כתוצאה מהשימוש בו ט.ל.ח.

Reliable מערכות מתזים (ספרינקלרים) לכיבוי אש מתוצרת

NFPA כל הציוד מיוצר בכפוף לתקני ה- . UL/FM ומאושר כיום משווקת החברה את מוצריה במדינות רבות בעולם וגם בישראל.

סקופ מייצגת ומפיצה בלעדית בישראל של שהינה Reliable ציוד כיבוי אש מתוצרת אחת החברות הגדולות והמובילות בתחום ייצור מערכות מתזים (ספרינקלרים) בעולם. בארה"ב ומונה כיום 1918 - נוסדה ב Reliable מאות עובדים. המפעל מייצר ספרינקלרים וציוד נלווה מהמתקדמים בעולם.

החברה מפעילה גם מעבדת פיתוח ובדיקת איכות מתקדמת, ותרמה רבות לפיתוח התעשייה. זכתה מאז ומתמיד להערכה רבה Reliable מכל העוסקים בתחום כיבוי האש, ובמיוחד *, על תרומתה לפיתוח NFPA מצד ה- מערכות אמינות לשמירת חיי אדם.

908901008 מק"ט: ...

מתזים תעשייתיים – תגובה מהירה ) QR מתזים (ספרינקלרים) בתגובה מהירה (

מתז תלוי K -2.8 , K -5.6 , K -8.1 גימור: ברונזה ½ , ¾ קוטר: “ 68 : )°C( טמפ' הפעלה FIFR דגם: מתז תלוי צידי K -5.6 גימור: ברונזה ½ קוטר: “ 68 : )°C( טמפ' הפעלה FIFR 56 VSW דגם: מתז תלוי כיסוי מורחב K -8.1 גימור: ברונזה ¾ קוטר: “ 68 : )°C( טמפ' הפעלה FIFR QR EC דגם:

מתז ניצב K -5.6 , K -8.1 גימור: ברונזה ½ , ¾ קוטר: “ 68 ,93 ,141 : )°C( טמפ' הפעלה FIFR דגם:

מתז צידי K -8.1 גימור: ברונזה ¾ קוטר: “ 68 : )°C( טמפ' הפעלה FIFR HSW דגם: מתז ניצב כיסוי מורחב K -11.2 גימור: ברונזה ¾ קוטר: “ 68 : )°C( טמפ' הפעלה J112 ECOH דגם: מתז תלוי כיסוי מורחב K -11.2 גימור: ברונזה ¾ קוטר: “ 68 : )°C( טמפ' הפעלה J112 ECOH דגם:

National Fire Protection Association *

02

908901008 מק"ט: ...

) - המשך QR מתזים (ספרינקלרים) בתגובה מהירה (

מתזים דקורטיביים – תגובה מהירה

מתז ניצב K -5.6

מתז ניצב K -5.6 גימור: כרום ½ קוטר: " 68 : )°C( טמפ' הפעלה FIFR דגם: מתז תלוי K -5.6 , K -8.1 גימור: כרום ½ , ¾ קוטר: “ 68 : )°C( טמפ' הפעלה FIFR דגם:

גימור: לבן ½ קוטר: " 68 : )°C( טמפ' הפעלה FIFR דגם: מתז תלוי K -5.6 , K -8.1 גימור: לבן ½ , ¾ קוטר: “ 68 : )°C( טמפ' הפעלה FIFR דגם: מתז צידי K -5.6 גימור: כרום ½ קוטר: “ 68 : )°C( טמפ' הפעלה FIFR דגם:

מתז צידי K -5.6

גימור: לבן ¾ קוטר: “ 68 : )°C( טמפ' הפעלה FIFR דגם:

מתז צידי K -5.6 גימור: ברונזה ¾ קוטר: “ 68 ,141 : )°C( טמפ' הפעלה FIFR דגם: מתז תלוי כיסוי מורחב K-5.6 , K-8.1 , K-11.2 גימור: כרום ½ , ¾ קוטר: “ 68 : )°C( טמפ' הפעלה FIFR דגם: מתז צידי ייחודי למסדרונות K -5.6 , K -8.1 גימור: כרום ½ , ¾ קוטר: “

מתז צידי יבש לחדרי קירור K -5.6 גימור: כרום ½ קוטר: " 68 : )°C( טמפ' הפעלה F3QR דגם: 1" * כולל ניפל בקוטר * אורך ע"פ דרישה מתז צידי כיסוי מורחב K -5.6 , K -8.1 גימור: כרום ½ , ¾ קוטר: “ 68 : )°C( טמפ' הפעלה EC-8/9 דגם: מתז תלוי אנטי ונדליזם למוסדות - כיסוי מורחב K -5.6 גימור: כרום ½ קוטר: “ 74 : )°C( טמפ' הפעלה XL EC Institutional דגם:

68 : )°C( טמפ' הפעלה DH-80 / DH-56-C דגם:

03

> המשך בעמוד הבא

908901008 מק"ט: ...

) - המשך QR מתזים (ספרינקלרים) בתגובה מהירה (

מתזים דקורטיביים – תגובה מהירה - המשך

מתז מוסתר כיסוי מורחב K -11.2 גימור: לבן ½ , ¾ קוטר: “ 74 : )°C( טמפ' הפעלה G-4 XLO דגם:

מתז צידי אנטי ונדליזם למוסדות - כיסוי מורחב K -5.6 גימור: כרום ½ קוטר: " 68 : )°C( טמפ' הפעלה XL Institutional HSW דגם: מתז מוסתר K -5.6 גימור: לבן ½ , ¾ קוטר: “ 74 ,100 : )°C( טמפ' הפעלה G-4 G-5 דגם:

מתז מוסתר לשימוש בחדרים נקיים וחדרי ניתוח K -5.6

גימור: לבן ½ קוטר: “ 57 : )°C( טמפ' הפעלה G-5-56 300 דגם:

מכסה למתז מוסתר גימור: לבן 57 ,100 : )°C( טמפ' הפעלה CD-40W דגם:

מתז צידי מוסתר K -5.6 גימור: לבן ½ קוטר: “ 68 : )°C( טמפ' הפעלה SWC 56 דגם: מכסה למתז מוסתר גימור: כרום 74 : )°C( טמפ' הפעלה CG40C דגם:

מכסה למתז מוסתר צידי/תלוי גימור: לבן 57 : )°C( טמפ' הפעלה CCP דגם:

מתזים למחסנים – תגובה מהירה

מתז תלוי למדפים K -5.6 , K -8.1 גימור: ברונזה ½ , ¾ קוטר: “ 68 : )°C( טמפ' הפעלה F1 Intermediate Level דגם:

מתז תלוי למחסנים K-14.2 , K-17 , K-22

גימור: ברונזה ¾ , 1 קוטר: “ 68 ,74 ,93 ,100 : )°C( טמפ' הפעלה מ' 12.20/14.60 : גובה אחסנה ESFR דגם:

04

908901008 מק"ט: ...

מתזים תעשייתיים – תגובה רגילה ) SR מתזים (ספרינקלרים) בתגובה רגילה (

מתז תלוי K -5.6 , K -8.1 גימור: ברונזה ½ , ¾ קוטר: “ 68 ,79 ,93 ,141 : )°C( טמפ' הפעלה בציפוי ווקס/ללא ציפוי F1 דגם: גימור: ברונזה ½ , ¾ קוטר: “ 68 ,74 ,93 ,141 : )°C( טמפ' הפעלה F1 S6H13 דגם: מתז ניצב K -5.6 , K -8.1 גימור: ברונזה ½ , ¾ קוטר: “ 74 ,100 : )°C( טמפ' הפעלה בציפוי ווקס/ללא ציפוי G דגם: מתז צידי K -5.6

מתז ניצב K -5.6

גימור: ברונזה ½ , ¾ קוטר: “ 68 ,74 ,93 ,100 ,141 : )°C( טמפ' הפעלה בציפוי ווקס/ללא ציפוי F1 דגם:

מתז תלוי צידי K -5.6 גימור: ברונזה ½ קוטר: “ 63: )°C( טמפ' הפעלה בציפוי ווקס F1 VSW דגם:

מתז תלוי K -5.6 , K -8.1 גימור: ברונזה ½ , ¾ קוטר: “

74 : )°C( טמפ' הפעלה בציפוי ווקס/ללא ציפוי G דגם:

מתז ניצב ללחץ גבוה K -5.6 גימור: ברונזה ½ קוטר: " 68 : )°C( טמפ' הפעלה ) 300 psi בר ( 20 : לחץ F1-300 דגם: מתז תלוי כיסוי מורחב K-14.2 גימור: ברונזה ¾ קוטר: “ 74 : )°C( טמפ' הפעלה GFR VELO-ECOH דגם:

מתז ניצב K -11.2 גימור: כרום ¾ קוטר: “ 74 ,100 ,141 : )°C( טמפ' הפעלה GXLO דגם:

מתז ניצב כיסוי מורחב K-14.2 גימור: ברונזה ¾ קוטר: “ 74 : )°C( טמפ' הפעלה GFR VELO-ECOH דגם: מתז תלוי כיסוי מורחב K -14.2 גימור: ברונזה 1 קוטר: “ 74 : )°C( טמפ' הפעלה G דגם:

מתז אופקי צידי למבני תעשיה K -14.2 גימור: ברונזה ¾ קוטר: “ 74 : )°C( טמפ' הפעלה MBEC דגם:

05

> המשך בעמוד הבא

908901008 מק"ט: ...

) SR מתזים (ספרינקלרים) בתגובה רגילה (

מתזים דקורטיביים – תגובה רגילה

מתז תלוי K -5.6 גימור: כרום ½ קוטר: “ 68 : )°C( טמפ' הפעלה F1 דגם: מתז צידי K -4.4 גימור: כרום ½ קוטר: “ 68 : )°C( טמפ' הפעלה F1 HSW דגם:

מתז ניצב K -5.6 גימור: כרום ½ קוטר: " 68 ,141 : )°C( טמפ' הפעלה F1 דגם:

מתז תלוי K -5.6

גימור: לבן ¾ קוטר: “ 68 : )°C( טמפ' הפעלה F1 דגם: מתז מוסתר K -5.6 גימור: לבן 74 : )°C( טמפ' הפעלה G4FR S1W דגם:

מתזים למחסנים – תגובה רגילה

מתז ניצב למחסנים K-16.8 גימור: ברונזה ¾ קוטר: “ 74 ,100 : )°C( טמפ' הפעלה J168 דגם:

מתז תלוי למדפים K -5.6

גימור: ברונזה ½ , ¾ קוטר: “

68 ,79 : )°C( טמפ' הפעלה F156 Intermediate Level דגם:

06

מתזים פתוחים ונחירי פיזור למים וקצף לתעשיות הגז, הדלק והכימיה

יישומים: מיועד למערכות כיבוי וקירור אוטומטיות. להגנה על חוות ומתקני גז, כימיקלים ודלקים למיניהם.

נחיר פיזור K-1.9 , K-3 , K-5.8 ½ קוטר: “ 80 , 110 ,140 : זוית פיזור A דגם: 9089010089914... : מק"ט נחיר פיזור פתוח K- ¼ , K- 5 / 16 , K- 3 / 8 ½ קוטר: “ B דגם: 908901003901... : מק"ט

יישומים: מתז מסך מים להגנה על מיכלי אחסון נוזלים דליקים.

יישומים: מתז למסך מים להגנה על מסדרונות מילוט, במות תיאטרון ועוד.

מתז פתוח תלוי K-2.8 ½ קוטר: “ F1 דגם: 9089010081050... : מק"ט

יישומים: להגנה על מתקני תעשיה דליקים.

מתז קצף פתוח K-2.8 , K-5.6 גימור: ברונזה ½ קוטר: “ JN דגם: 90890100900... : מק"ט

07

מגופי אזעקה ושליטה למערכות מתזים (ספרינקלרים)

אל חוזר אזעקה מאוגן-מחורץ כולל טרים UL/FM מאושר: 3 ,4 ,6 ,8" : קוטר 175 psi לחץ:

אל חוזר אזעקה מאוגן כולל טרים UL/FM מאושר: 3 ,4 ,6 ,8" : קוטר 175 psi לחץ: כולל: פעמון, תא בילום 90890100203... : מק"ט DDX מגוף הצפה יבש UL/FM מאושר: 3 ,4 ,6 ,8" : קוטר 175 psi לחץ: 90890100180... : מק"ט

כולל: פעמון, תא בילום 90890100180... : מק"ט

אל חוזר מחורץ קלפה UL/FM מאושר: 2-8" : קוטר 250 psi לחץ: 9089010030... : מק"ט

סט פעמון לאל חוזר אזעקה UL/FM מאושר: 9089010022... : מק"ט

אל חוזר מחורץ UL/FM מאושר: 2-8" : קוטר 90890100342... : מק"ט

אל חוזר קומתי (ללא טרים) 3 ,4 ,6" : קוטר סוג: מחורץ 9089010010... : אל חוזר 90891003... : מערך טרים

פורק לחץ לתחנת אזעקה 175/205 psi לחץ: סוג ניקוז: פתוח/ללא ניקוז/סגור 90890100210... : מק"ט

סט טרים לאל חוזר קומתי מתאים לאל חוזרים בקטרים: 2 ½ -6“ 9089010030... : מק"ט

08

System Sensor אביזרי התראה חשמליים מתוצרת

מפסק לחץ UL/FM מאושר: ½ קוטר: " 90890100360... : מק"ט

מפסק זרימה 1-8" : קוטר 9089010035... : מק"ט

קופסת ידית הפעלה מרחוק למערכת הצפה ½ קוטר: " 9089010036800... : מק"ט

מפסק מצב למגוף שער UL/FM מאושר: 1-12 " : מתאים להתקנה במגופי שער 908901003608... : מק"ט

פעמון אזעקה חשמלי UL/FM מאושר: 6" : קוטר 908901003520... : מק"ט

אביזרים נילווים

רוזטה כרום או לבן למתז UL/FM מאושר: חלקים 2 908985820... : מק"ט

רוזטה כרום למתז B דגם 1 חלק 908985820... : מק"ט

מפתחות למתזים

ארון למתזים ולמפתחות רזרבה יח' 6-12 : מתאים ל 9089010070... : מק"ט

908901000... : מק"ט

שעון לחץ UL/FM מאושר: ¼ קוטר: " 908901003... : מק"ט

מגן למתז ניצב למדפים וגלריות D1 דגם: 908985820... : מק"ט

רוזטה שקועה כרום למתזים 908985820... : מק"ט

מגן למתז D1 דגם: ציפוי: צבוע אדום/מגולוון 908901009... : מק"ט

09

> המשך בעמוד הבא

אביזרים נילווים - המשך

ערכת בדיקת ספיקה 908901004... : מק"ט

צינור גמיש למתז UL/FM מאושר: 9089010088... : מק"ט

מגופי שליטה למערכות כיבוי אש

מז"חים ואל חוזרים כפולים

מונע זרימה חוזרת 3 ,4 ,6 ,8" : מידה חיבור: מאוגן 175 psi לחץ עבודה: 9089010300... : מק"ט

מגוף אל חוזר כפול מאוגן UL/FM מאושר: 3 ,4 ,6 ,8" : מידה חיבור: מאוגן 175 psi לחץ עבודה: 9089010300... : מק"ט

אל חוזר כפול מחורץ UL/FM מאושר: 3 ,4 ,6" : קוטר חיבור: מחורץ 175 psi לחץ עבודה: * המגופים מסופקים בנפרד התמונה להמחשה בלבד 9089010300... : מק"ט

מסננים

מלכודת אבנים FM מאושר: 4 ,6 ,8" : מידה FS דגם: יצרן: ארד דליה 908603360... : מק"ט

מסנן אלכסוני מחורץ UL/FM מאושר: 2 ,3 ,4 ,6" : מידה 9089010013... : מק"ט

10

מגופי שער

מאוגן OS&Y מגוף שער UL/FM מאושר: 2-16" : מידה 175 ,200 ,250 ,300 psi לחץ עבודה: 908910025... : מק"ט

מגוף שער מחורץ CE מאושר: מ"מ 60 ,80 ,125 ,200 : מידה 9089100280... : מק"ט

אינדיקטור פוסט למגוף שער UL/FM מאושר: 117003... : מק"ט

Nibco מגוף שער מתוברג - UL/FM מאושר: 2" : מידה 175 psi לחץ עבודה: BSP סוג הברגה: 908910027... : מק"ט

מגופי פרפר

ברז פרפר הברגה להתקנה פנימית/חיצונית עם אינדקציה חשמלית UL/FM מאושר: 1½-2" : מידה 908901009... : מק"ט

מגוף פרפר מחורץ להתקנה פנימית/חיצונית UL/FM , CE מאושר: 2-8" : מידה 175 , 200 psi לחץ עבודה: 9089010040... : מק"ט מגוף פרפר בין אוגנים להתקנה פנימית/חיצונית UL/FM מאושר: 3 ,6 ,8 ,10 ,12" : מידה 175 , 300 psi לחץ עבודה: 9089010041... : מק"ט

אל חוזרים

אל חוזר מחורץ קלפה UL/FM מאושר: 2-8" : קוטר 250 psi לחץ: 9089010030... : מק"ט

אל חוזר קלפה בין אוגנים UL/FM מאושר: RITA יצרן 111416 : מק"ט

אל חוזר מחורץ הברגה למגוף הסנקה UL/FM מאושר: 4" : מידה 175 psi לחץ עבודה: BH22B דגם: 9089010033... : מק"ט

אל חוזר מתוברג לפיקוד משאבות ½" : מידה 175 psi לחץ עבודה: BSP חיבור: 9089010030... : מק"ט

11

> המשך בעמוד הבא

אל חוזרים -המשך

אל חוזר קלפה מאוגן UL/FM מאושר: 3 ,4 ,6 ,8" : מידה 175 ,250 ,300 psi לחץ עבודה: 90890100320... : מק"ט

אל חוזר דו כנפי בין אוגנים UL/FM מאושר: 3 ,4 ,6" : מידה 175 psi לחץ עבודה: 90890100340... : מק"ט

מגופי פליז נילווים למערכות ספרינקלרים

ברז תלת דרכי ¼" : מידה חומר: פליז 9089010037... : מק"ט

ברז כדורי UL/FM מאושר: 1½" : מידה 175 psi לחץ עבודה: BSP דגם: 908901009... מק"ט:

מגוף הסנקה סיאמי ישר UL/FM מאושר: מידה: 2½ x 2½ x 4" BH-1 FDC דגם: 90892524... : מק"ט מגוף הסנקה דקורטיבי למערכות ספרינקלרים מידה: 2½ x 4" גימור: כרום 103376... : מק"ט

מגוף בדיקה וניקוז UL/FM מאושר: 1 ,1¼ ,2" : מידה BH-7 דגם: 908901005... : מק"ט

מגוף הסנקה סיאמי זוויתי UL/FM מאושר:

מידה: 2½ x 2½ x 4" BH-2 FDC 90º דגם: 90892514... : מק"ט

ברזי הפעלה הידראוליים

מגוף הצפה-הפעלה הידראולית UL/FM מאושר: 3 ,4" : מידה FP-04-400E-5X דגם: 908913020... : מק"ט

מגוף הצפה – הפעלה חשמלית UL/FM מאושר: 2 ,4 ,6" : מידה 908913020... : מק"ט

מגוף הצפה למערכת יבשה UL/FM מאושר: 3 ,4 ,6 ,8" : קוטר

מגוף בריכה הדיראולי מפוקד כולל מצוף ונווט 2 ,3 ,4" : מידה 90891480... : מק"ט

175 psi לחץ: Reliable יצרן: 90891481... : מק"ט

12

ברזי הפעלה הידראוליים - המשך

מגוף פורק לחץ זוויתי / ישר UL/FM מאושר: 4" : מידה 9089142040... : מק"ט

מגוף מילוי בריכה 2 ,3 ,4 ,6 ,8" : מידה 60-450 , 66-450 דגם: 90892534... : מק"ט

מערך החזקת אוויר למגוף Pre Action 90891484... : מק"ט

Elkhart Brass תותחים וציוד נילווה לכיבוי אש במים ובקצף מתוצרת הינה החברה המובילה בייצור Elkhart Brass ציודים מיוחדים לכיבוי אש במים וקצף.

כמו כן, יש באפשרותה לייצר ציוד העונה . Class 1 DIV 2 ו- Class 1 DIV 1 לדרישות החברה מקפידה לייצר את מוצריה ע"פ .NFPA ,UL/FM ,CE דרישות

החברה מתמחה מזה שנים רבות בתכנון וייצור תותחי כיבוי מפוקדים מרחוק, חשמליים והידראוליים, עשויים ברונזה ימית באיכות גבוהה ביותר.

ומייצרת ציוד 1902 החברה נוסדה בשנת לכבאיות ולתעשייה הכבדה, צבא ארה"ב ועוד.

תותחי כיבוי אש במים ובקצף תותחי כיבוי מפוקדים מרחוק

תותח כיבוי חשמלי מפוקד Spit-Fire מרחוק 500 GPM קיבולת זרימה: 4" : מידה מאוגן 8394 דגם: 80196 : מק"ט פרופיל נמוך, עמיד ללחץ גבוה, ניתן לאספקה עם גלגלי ציוד חומר: ברונזה ימית 1250 GPM קיבולת זרימה: מאוגן COBRA דגם: 117460 : מק"ט EXM תותח דגם קוברה מפוקד חשמלי ואלחוטי

תותח כיבוי מפוקד מרחוק Scorpion EXM חוטי / אלחוטי EN מאושר: 1250 GPM קיבולת זרימה: 3" : מידה NPT סוג הברגה: 7400 דגם: 109932 : מק"ט תותח כיבוי מפוקד מרחוק Sidewinder EXM חוטי / אלחוטי EN מאושר: 700 GPM קיבולת זרימה: 2.5" : מידה NPT סוג הברגה: 7100 דגם: 109958 : מק"ט

13

> המשך בעמוד הבא

תותחי כיבוי אש במים ובקצף - המשך תותחי כיבוי מפוקדים מרחוק - המשך

תותח מפוקד לפיזור הפגנות EN מאושר: 700 GPM קיבולת זרימה: 2½" : מידה NPT סוג הברגה: 7100 דגם: 108781 : מק"ט מערכת כיבוי ניידת מפוקדת מרחוק לבניינים רבי קומות

תותח כיבוי ידני לסביבה ימית תותחי כיבוי ידניים ומפוקדים מרחוק עשויים ברונזה ימית לשימוש במי ים ואווירה קורוזיבית במיוחד. 80196 : מק"ט

מגופי פיקוד חשמליים מגוף חשמלי/אלחוטי 9089010038... : מק"ט

HERO PIPE דגם: 117913 : מק"ט

שלט רחוק אלחוטי לתותח ELKHART 118337 : מק"ט

מערכת בקרה מרחוק יחידת שליטה לתותח מפוקד חשמלי

תותחי כיבוי ניידים

R.A.M תותח כיבוי נייד כולל חיבור שטורץ 500 GPM קיבולת זרימה:

R.A.M תותח כיבוי נייד גיזרתי עם מנגנון סורק גזרה אוטומטי 500 GPM קיבולת זרימה: 3" : מידה 20-40 º זוית גיזרה: ק"ג 7 : משקל 8296 RAM דגם: כולל חיבור שטורץ 100059 : מק"ט תותח כיבוי נייד Stinger 2.0 ע"ג דורגלים או מאוגן 1250 GPM קיבולת זרימה: 2 ½ 2/4 מידה: " 8297 דגם: 908901003804... : מק"ט X

3" : מידה RAM דגם: 69503 : מק"ט

14

תותחי כיבוי אש במים ובקצף - המשך תותחי כיבוי קבועים

Stingray תותח כיבוי לתעשיה 1250 GPM קיבולת זרימה:

Scorpion תותח כיבוי ידני 2000 GPM קיבולת זרימה: 4" : מידה סוג: מאוגן 02-8294 דגם: 80785 : מק"ט Copperhead תותח כיבוי ידני FM מאושר: 1250 GPM קיבולת זרימה: 3-4" : מידה Traditional תותח כיבוי ידני FM מאושר: 750 GPM קיבולת זרימה: 4" : מידה 3": גודל הברגה 292-6 : דגם 88445 : מק"ט נחיר פיזור מתכוונן ידני Select-0-Flow 350-1250 GPM קיבולת זרימה: 2½" : מידה CSW-LB דגם: 9089010039... : מק"ט נחיר פיזור קבוע לתותח נייד R.A.N 500 GPM קיבולת זרימה: 2½" : מידה 9089010039... : מק"ט HF נחיר פיזור יונק קצף עצמאי 350-1000 GPM קיבולת זרימה: 2½": מידה HF 350-500-700 דגם: כולל צינורות יניקה 9089010039 ... : מק"ט 02-8593 : דגם 92695 : מק"ט

UL/FM מאושר: מידה: 2½ x 4" 69892 : מק"ט

Sidewinder תותח כיבוי ידני 500 GPM קיבולת זרימה: 2" : מידה BSP סוג הברגה: 02-8494 : דגם 8297 : דגם 81360 : מק"ט תותח כיבוי מוגבה 1000/750 GPM קיבולת זרימה: 4" : מידה סוג: מאוגן 02RC-8394 דגם: 908901003... : מק"ט נחיר פיזור מתכוונן X-Stream אוטומטי 1000-2000 GPM קיבולת זרימה: 2½" : מידה SM 1000 – 2000 דגם: 9089010039... : מק"ט נחיר פיזור לתותח מוגבה Select-O-Stream 1000 GPM קיבולת זרימה: 2½" : מידה CJN-B-RC דגם: 9089010039... : מק"ט IMS נחיר פיזור דגם 350-1000 GPM קיבולת זרימה: 2½" : מידה IMS 350-500 -700-1000 דגם: 9089010039... : מק"ט

נחירי פיזור לתותחים

15

> המשך בעמוד הבא

נחירי פיזור לתותחים - המשך

Mistery נחיר פיזור L/PM 227-946 קיבולת זרימה: 2½" : מידה D-205-BA דגם: 9089010039... : מק"ט

מתז פיזור (ערפל) לחוות דלק Fixed System וגז

½" : מידה NTSC דגם:

120 º פיזור ערפל של עד 9089010039... : מק"ט

NFPA 1964 מזנקים ידניים מאושרים ע"פ Chief מזנק ידני -

Phantom מזנק ידני מתכוונן – בסיס קצר/ארוך 1" : מידה L/pm 57-114-170-272 : ספיקה 2" : מידה L/pm 114-360-473-757 ספיקה: כולל ידית אחיזה והפעלה ממתכת 9089991502... : מק"ט מתאם הברגה קצר/ארוך

כולל שטורץ 1½" : מידה 13-4000 דגם: 908901004002... : מק"ט

משפך קצף רב נפחי למזנק ידני סוג: קצר 246S דגם: 90899910... : מק"ט

NPX-BSP למזנק ידני 500 GPM קיבולת זרימה: 2" : מידה סוג: בסיס ארוך BSP הברגה 13-4000 - מתאים ל 9089010048... : מק"ט

מזנקים ידניים לשימושים מיוחדים

ממטרת ערפל (טווס) מתכוונן Wat-R-Wall 100 GPM קיבולת זרימה:

1½" : מידה גימור: כרום

222-1.5 : דגם 81363 : מק"ט אביזרים נילווים וחלקי חילוף

מגוף הסנקה דקורטיבי למערכת ספרינקלרים 103376 : מק"ט

גלגלי צידוד לתותח מוגבה 77352 : מק"ט

מכסה הגנה לגיר צידוד לתותח מוגבה 78421 : מק"ט

דורגלים לתותח נייד Stinger 98942 : מק"ט

16

אביזרים נילווים וחלקי חילוף - המשך

אוגן (חיבור מהיר) לתותח Stinger 87685 : מק"ט

מגוף כדורי לוויסות 3%-6% תרכיז קצף 69895 : מק"ט

תמיכה לתותח מוגבה 91147 : מק"ט

מיישר זרימה לתותח 90890100400... : מק"ט

סט פנס לתותח מפוקד EXM מסדרת תותחי 115303 : מק"ט

צג מצב לתותח מפוקד 116492 : מק"ט

מד לחץ ספיקה לתותחים 114473 : מק"ט

שירותי הדגמה, הדרכה, שירות ותמיכה טכנית

כמו כן, שירות ותמיכה טכנית כשירות שדה ובסדנת תיקונים.

ניתן לארגן הדגמות והדרכה באתר הלקוח.

17

Chemguard Tyco תרכיזי קצף לכיבוי אש וציוד נלווה מתוצרת הינה יצרנית תרכיזי Chemguard Tyco חברת קצף לכיבוי אש וציוד נלווה מהמובילות בעולם. במפעל החברה בארה"ב מתקן הניסויים הגדול מסוגו המצוי אצל יצרן קצפים. לחברה קו מוצרים שלם של תרכיזי קצף לכיבוי כל סוגי הדלקות. כל התרכיזים המיוצרים הינם ידידותיים לסביבה. היצרנית הגדולה Chemguard Tyco כך נותרה היחידה המסוגלת לספק קו מוצרים שלם של תרכיזי קצף אשר הינם גם ידידותיים וגם . UL מאושרי קו מוצרים Chemguard Tyco בנוסף מייצרת שלם לאחסנה והתזת הקצפים כולל מכלי ) ותאי הזרקת קצף Bladder Tanks קצף ( ) – כל המערכות הנילוות Foam Chambers ( ציוד זה מסופק . UL מאושרות בתקן

בצורות שונות למערכות קבועות וניידות. ישנה אפשרות להפעלה אוטומטית או ידנית ובגדלים שונים על פי צרכי הלקוח. מערכות כיבוי בקצף מתאימות במיוחד למאגרי דלק, מפעלי כימיקלים, סככות מטוסים ועוד. סקופ הינה הנציגה הבלעדית של חברת בישראל Chemguard Tyco

מיכלי תרכיזי קצף

90899910... מק"ט

התרכיזים הינם ידידותיים לסביבה ומתאימים לשימוש במגוון מוצרים כגון: מיכלי קצף, תותחים, משפכי קצף, ספרינקלרים ומזנקים.

מבחר תרכיזי קצף מאושרים בתקן ומסוגים שונים: UL / FM / MIL HIGH EXPANSION, AFFF, AR-AFFF

תרכיז קצף רב נפחי

AR-AFFF תרכיז קצף מסוג

AFFF תרכיז קצף מסוג

ערכת בדיקת קצף לכיבוי אש

תרכיז קצף תקן צבאי

USDA תרכיז קצף ליערות מאושר

התרכיזים מגיעים בשלושה גדלים של אריזות:

ליטר 1000 קוביה גלון) 265(

ליטר 208 חבית גלון) 55(

ליטר 19 מיכל גלון) 5(

18

תותחי כיבוי אש במים ובקצף

תותח גזרתי סורק UL מאושר: 1250/ 2000 GPM קיבולת זרימה: מידה: EF10155 דגם: 9089010038... : מק"ט תותח ידני קבוע UL מאושר: 350-1200 GPM קיבולת זרימה: מידה: 2½ X 4" CM-1250B דגם: 908901003804... : מק"ט 2½X4", 3½X4"

תותח גיזרתי המופעל באמצעות מנוע מים, מתאים לעבודה במנחתים למטוסים ומסוקים, חוות מיכלי אחסון לחומרים מסוכנים ונוזלים דליקים, מחסנים ועוד. קל להפעלה, עלות תחזוקה נמוכה.

תותח קבוע / ידני עשוי ברונזה מאוגן

מנגנון לתותח גזרה 9089010038... : מק"ט

חופה נירוסטה כולל מצב בדיקה

נחירי פיזור לתותחי כיבוי אש

נחיר פיזור (פיה) לתותח 2½" : מידה 300/500/700 GPM קיבולת זרימה: CMNB-300/500/700 דגם: 9089100390... : מק"ט

נחיר פיזור לתותח מתכוונן UL/FM מאושר: 300-1000 GPM קיבולת זרימה: CNA-1000 דגם: 90890100390... : מק"ט נחיר פיזור יונק קצף עצמאי 2½" : מידה 350-500 GPM קיבולת זרימה: CEN-350/500 דגם: 9089100390... : מק"ט

19

מיכלים, ממננים ואביזרים נילווים למערכות תרכיזי קצף

מיכל קצף אנכי / ורטקלי UL/FM מאושר: 30-3000 Gallon קיבולת זרימה: 99089010046... : מק"ט

אל חוזר לתרכיז קצף ברונזה 1 ,2 ,2½ ,3" : מידה Nibco יצרן: 90891003... : מק"ט

ממנן תרכיז קצף טווח רחב UL/FM מאושר: 6-8" : מידה AR-AFFF 3% דרגת ריכוז: 20-500 Gallon קיבולת זרימה: 9089010047... : מק"ט

ממנן תרכיז קצף UL מאושר: 2½-6" : מידה AR-AFFF/AFFF 1-3% דרגת ריכוז: 9089010047... : מק"ט

מגוף הידראולי לתרכיז 1 ,1 ¼ ,1½ ,2 ,2½ ,3" : מידה חומר: פליז ונירוסטה מתוברג/מאוגן 9089010044... : מק"ט

מפוחי קצף רב נפחי

מפוחי קצף רב נפחי WP דגם: UL מאושר: לשימוש בקצף רב נפחי עם יכולת כיבוי בשטחים מקורים גדולים כגון: האנגרים למטוסים, מנהרות ומחסנים למיניהם.

ניתן לספק מפוחים בגדלים שונים: 1500 ,3000 ,6000 ,15000 ,18000 ,25000 wp 90890100450... : מק"ט

משפכים ומזרקי קצף למיכלים ולמעצרות

מזרק קצף למעצרות UL מאושר: חומר: פליז 1½ , 2½ מידה: " 30-150 GPM קיבולת זרימה: 908901003841... : מק"ט

משפך קצף למיכלי דלק UL מאושר: פלדה ASTM A36 חומר: 2½ , 3 ,4 ,6" : מידה FC דגם: 908999104... : מק"ט

20

נגררים ועגלות כיבוי אש בקצף

עגלת קצף ניידת גלון 36 : ספיקה ליטר 979 : קיבולת מיכל CFMC-1 דגם: כולל זרנוק, מזנק ידני ויונק קצף עצמאי 9089010048... : מק"ט

נגרר כיבוי אש בקצף ליטר 1000 : קיבולת מיכל כולל תותח כיבוי, קצף, מיכל נירוסטה 9089010040... : מק"ט

עגלת קצף ייחודית נגררת כוללת תותח כיבוי וקיבולת העמסה ליטר 1000 מיכלי קצף, בגודל 2 של כל אחד. 69524 : מק"ט

יונקי קצף עצמאיים

יונק קצף עצמאי מתוברג 1½-2½ מידה: " 2 ; 3 ; 6% : דרגת ריכוז 95 GPM קיבולת זרימה: CE95 דגם: 90890100491... : מק"ט

מזנקי מים וקצף ידניים

אביזרים וחלקי חילוף למזנקי קצף 9089100400236110... : מק"ט 9089100400236615... : מק"ט

מזנק מים וקצף ידני 1½-2 מידה: " 95 GPM קיבולת זרימה: חומר: ברונזה SB95 דגם: 90890100481... : מק"ט

משאבות קצף

משאבת תרכיז קצף לכיבוי אש UL/FM מאושר: 40-80 GPM קיבולת זרימה: Fire Lion Global יצרן:

21

SPP משאבות כיבוי אש מתוצרת באנגליה. 1875 נוסדה בשנת SPP Pumps כיום החברה מובילה בתחום ייצור משאבות , HVAC כיבוי אש, משאבות אספקת מי שתיה משאבות סילוק מי ביוב וכדומה. לחברה סניפים רבים ברחבי העולם - ארה"ב, בריטניה ועוד.

מפעל החברה מייצר ומרכיב משאבות כיבוי , UL/FM המאושרות: NFPA 20 אש עפ"י תקני עם מנועי דיזל וחשמל מסוג: SPLIT CASE, END SUCTION , VERTICAL TURBINE .

סקופ מספקת שירותי התקנה, הפעלה ראשונית, הדרכה ותמיכה מקצועית. סקופ הינה הנציגה הבלעדית של חברת בישראל. SPP Pumps

משאבות כיבוי אש

משאבת כיבוי אש אופקית Split Case סוג מנוע: דיזל UL/FM מאושר: 44-275 psi לחץ: 500-4000 GPM קיבולת זרימה: 908991050... : מק"ט משאבת כיבוי אש טורבינה Split Case אנכית סוג מנוע: דיזל UL/FM מאושר: 300-40 psi לחץ: 500-5000 GPM קיבולת זרימה: 9089992... : מק"ט

משאבת כיבוי אש אופקית למערכות הידרנטיות למערכות מי שתיה והידרנטים 9089975... : מק"ט

משאבת כיבוי אש אנכית In Line UL/FM מאושר: סוג מנוע: חשמלי 44-275 psi לחץ: 250-1250 GPM קיבולת זרימה: 908991025... : מק"ט JOCKEY משאבת עזר מסוג 3-25 GPM קיבולת זרימה: 300 psi לחץ: סוג מנוע: חשמלי הערות: כולל לוח פיקוד FTA500 חשמלי מדגם *ניתן להזמין גם בדגמים נוספים. 908991 C מק"ט: ...

אביזרים נילווים למשאבות

מצוף מד גובה סולר מכני למיכל דלק *ניתן להזמין דגם חשמלי. 101630 : מק"ט

זוג מצברים יבשים זוג מצברים יבשים למשאבות 12V כיבוי דיזל 98355 : מק"ט

פורק לחץ למשאבת כיבוי אש CLA-VAL שסתום פורק לחץ UL/FM מאושר: ¾ מידה: " 94684 : מק"ט

מד זרימה ונטורי מחורץ GLOBAL VISION UL/FM מאושר: k400/4 דגם: *ניתן להזמין בספיקות וקטרים שונים. 908994... : מק"ט

22

אביזרים נילווים למשאבות - המשך

מגוף פורק לחץ FM מאושר: 3 , 4 , 6 , 8 " : מידה CLA-VAL יצרן: " 908914200... : מק"ט

שסתום שחרור אוויר ½ -2" : מידה CLA-VAL יצרן: " 9089940... : מק"ט

לוח פיקוד מעבר לדיזל גנרטור UL/FM מאושר: Firetroll יצרן:

לוח מעבר לגנרטור מבנה נפרד UL/FM מאושר: Firetroll יצרן:

JOCKEY לוח פיקוד למשאבת UL/FM מאושר: Firetroll יצרן:

לוח פיקוד דיגיטלי חשמלי UL/FM מאושר: Firetroll יצרן:

Waterous משאבות כיבוי אש מתוצרת

המפעל מייצר מגוון רחב של משאבות מתקדמות לרכבי כיבוי אש, משאבות , CAFS , מערכות קצף בלחץ גבוה HL מסדרת

עם מנועי דיזל ובנזין, E משאבות ניידות מסדרת עם Floto Pump משאבות צפות מסדרת מנועי בנזין.

יצרן משאבות מהותיקים בעולם Waterous בתחום משאבות לכבאיות, משאבות ניידות ומשאבות צפות.

משאבה עם מנוע דיזל לרכבי כיבוי ונגררים 140 psi לחץ: 140 GPM קיבולת זרימה: סוג מנוע: דיזל John Deere הערות: כולל מנוע *ניתן להזמין בדגמים נוספים 109247 : מק"ט

משאבה לרכבי כיבוי HL 300 : דגם ליטר 400 : ספיקה בר 40 : לחץ *ניתן להזמין בדגמים נוספים 110764 : מק"ט משאבת יניקה צפה Floto-Pump 170 psi לחץ: 60 GPM קיבולת זרימה: סוג מנוע: דיזל הערות: משאבת יניקה צפה לפינוי בורות מים והצפה *ניתן להזמין בדגמים נוספים 111215 : מק"ט

23

צנרת ואביזרי צנרת צנרת פלדה

SCH10 / SCH40 • • שחור/מגולוון/צבוע אדום/לבן ASTM • תקן מת"י ו- • ניתן להזמין צנרת מחורצת • צינורות פלדה עם תפר / ללא תפר

Anvil Star / Rasco – Grooved Fittings אביזרי צנרת מחורצים ומתוברגים - בכל הקטרים DS-LPCB ,UL/FM • מאושרים , לבן או מגולוון RAL 3000 • צבועים אדום EPDM • גומיות אטימה באיכות גבוהה

מחבר מחורץ קשיח 908975... : מק"ט

מחבר הסתעפות מחורץ 908908... : מק"ט

מחבר מעבר מחורץ 908971... : מק"ט

מחבר קל מחורץ 908975... : מק"ט

ניפל מחורץ/מתוברג חוץ 9089282... : מק"ט

ניפל מחורץ/מתוברג פנים 9089242... : מק"ט

מחבר הסתעפות מתוברג 908908... : מק"ט

מחבר הסתעפות OD מחורץ- 908908... : מק"ט

24

- המשך Anvil Star / Rasco – Grooved Fittings אביזרי צנרת מחורצים ומתוברגים -

מחבר למתז 908999... : מק"ט

זוית מעבר חריץ/תבריג 908926... : מק"ט

מחורץ 90 ° זווית 908906... : מק"ט

מחורץ 45 ° זווית 908904... : מק"ט

מופה מעבר חריץ/תבריג 908924... : מק"ט

מופה מעבר קונצנטרי 908915... : מק"ט

טי מחורץ 908905... : מק"ט

טי מעבר מחורץ 908955... : מק"ט

אוגן מחורץ 908990... : מק"ט

פקק ניקוז מחורץ 908902... : מק"ט

פקק מחורץ 908902... : מק"ט

מתאם לאוגן מחורץ 908991... : מק"ט

משחה לאביזרים מחורצים 74056 : מק"ט

25

צנרת ואביזרים מנחושת (לפיקוד משאבות כיבוי אש)

CXC 90 ° קשת 70981... : מק"ט

FTGXC 45 ° קשת 709809... : מק"ט

CXC 45 ° קשת 709809... : מק"ט

L צינור דגם 70941... : מק"ט

רקורד נקבה 70981814 : מק"ט

/ ארוכה FTGXC 90 ° קשת 7098105... : מק"ט

CXM מתאם זכר 7098181... : מק"ט

CXC מצמד 70981801... : מק"ט

CXC מתאם נקבה 7098182... : מק"ט

CXCXC טי 709811... : מק"ט

CXC U קשת 70981812... : מק"ט

CXC מופה מעבר 70981811... : מק"ט

כיפה 709812... : מק"ט

מחבר חיוץ 70981809... : מק"ט

רקורד הלחמה 70981815... : מק"ט

רקורד זכר 70981813... : מק"ט

26

Erico מתלי צינורות מתוצרת

חבק לצנרת קומתית מגולוון UL/FM מאושר: 2 - 8": מידות 9089857... : מק"ט

מתלה אגס מגולוון CPVC לצנרת פלדה ו- UL/FM מאושר: ½ - 8": מידות 90892701... : מק"ט

מתלה צנרת לרעידות אדמה UL/FM מאושר: 1X3,1X4,1X6 מידות: " 9089285... : מק"ט

תפס לקורה (סיקלאמפ) שחור/מגולוון UL/FM מאושר: ½ , ⅜ מידות: " 9089901... : מק"ט

תפס לקורה (סיקלאמפ) עם נעילה UL/FM מאושר: ⅜ מידות: " 90899009: מק"ט

תפס עבור תמיכה לרעידות אדמה UL/FM מאושר: 1X ⅜ מידות: " 9089286... : מק"ט

.37 ' * סקופ משווקת מוטות הברגה ועוגני פליז - לפרטים עמ

27

הידרנטים ועמדות כיבוי אש ברזי כיבוי אש – הידרנטים

ברז כיבוי אש בודד מאוגן עם זקיף 3-4" : כניסה ZF-41 דגם: , רפאל, הכוכב ZET יצרן: 90898503... : מק"ט

ברז כיבוי אש בודד מאוגן 3-4" : מידה BS #150 : סוג האוגן FH-FS ,FH-12 ,B433 דגם: , רפאל, הכוכב ZET ,Poms יצרן: 90898503... : מק"ט ברז כיבוי בודד מתוברג 2-3" : מידה ZF-33 FH-FS דגם: , רפאל, ZET ,Poms ,Ikon יצרן: הכוכב, יועם, דורות 90898503... : מק"ט גלגל פתיחה לברז כיבוי אש 2-3" : מידה Arshal , Poms יצרן: 908985160... : מק"ט

ברז הסנקה כפול מאוגן 3 X 6", 3 X 4" : מידה 9089850100... : מק"ט

אינדיקטור פוסט למגוף שער UL/FM מאושר: 117003... : מק"ט

מטפים וציוד נילווה לכיבוי אש

מטף כיבוי אש (הלון) ק"ג 3 ,6 : נפח *ניתן לרכוש בתוספת מתלה למטף 90899911... : מק"ט

מטף כיבוי אש (אבקה) ק"ג 3 ,6 ,12 : נפח *ניתן לרכוש בתוספת מתלה למטף 90899911... : מק"ט

מטף קצף / אבקה לדלק ושמן ק"ג 50 : נפח *ניתן לרכוש ע"ג עגלה 90899911... : מק"ט

מתלה למטף ק"ג 6 : נפח 81634 : מק"ט

ממטרת מסך מים – (טווס) 2" : מידה 4805 : דגם Fide/AWG יצרן: 908901020... : מק"ט

עגלת קצף ניידת תוצרת Delta Fire ליטר 130 : נפח DFI דגם: 2" כולל: יונק קצף , זרנוק מזנק קצף רב נפחי 1%-3%-6% סוגי תרכיז 9089010048 : מק"ט

28

זרנוקים ומפצלי זרנוקים

DIN זרנוק בד פוליאסטר – תקן 1-3" : מידה מטר 10,20 : אורך קצר, ארוך סוג: כולל מצמד שטורץ, צוואר קצר Eshbach יצרן: 908999201... : מק"ט

DIN – תקן PVC זרנוק מטר 10 ,15 ,20 : אורך זנב: קצר/ארוך סוג: מצמד שטורץ לשתי נקודות קשירה Eshbach יצרן: 9089992000... : מק"ט

DIN מפצל זרנוקים 3" X3X 2" : מידה DIN מאושר תקן:

זרנוק בד תקן ישראלי 2 , 3" : מידה מטר 15,20 : אורך 90899915... : מק"ט

Fide/AWG יצרן: 95521 : מק"ט

אוסף זרנוקים נייד 20B/C דגם: Eshbach יצרן: 117811 : מק"ט

מכונת קשירת זרנוקים EBA-G 32600 דגם: Fide/AWG יצרן: 90899923... : מק"ט

סליל חוט קשירה לזרנוקים מ"מ 1.4 : מידה סוג: מגולוון לזרנוקים 97632 : מק"ט

מתקן שטיפת זרנוקים 2-3" : מידה 10066A דגם: Fide/AWG יצרן: 908999140... : מק"ט

מחברים ומתאמים – שטורץ

מצמד יניקה DIN מאושר תקן 1 - 4" : מידה 2 - 4" :2 מידה מצמד עם צוואר ארוך/קצר 908985112... : מק"ט

אטם למחבר שטורץ 2 - 4" : מידה 2 - 4" :2 מידה 90898517... : מק"ט

מחבר שטורץ הברגה חיצונית DIN מאושר תקן 1-4" : גודל הברגה 1-4" : קוטר 908985180... : מק"ט

מחבר שטורץ הברגה פנימית DIN מאושר תקן 1-4" : גודל הברגה 1-4" : קוטר 908985180... : מק"ט

29

> המשך בעמוד הבא

מחברים מתאמים – שטורץ - המשך

פקק שטורץ 2-4" : מידה 2-4" :2 מידה ללא שרשרת, כולל שרשרת 90898560... : מק"ט

מתאם שטורץ 2-4" : מידה 1-4" :2 מידה 9089851901... : מק"ט

DIN מפתח שטורץ אוניברסלי DIN 14822 מאושר תקן: 2-4" : מידה 90898514 : מק"ט

מפתח שטורץ 2 - 4" : מידה 3-4" :2 מידה 9089851402... : מק"ט

מזנקים ידניים

מזנק ידני כולל ברז סגירה – DIN תקן 1-2" : מידה חיבור שטורץ כולל ברז סגירה ופיית ערפל Fide/AWG יצרן: 9089991002... : מק"ט

מזנק ידני כולל ברז סגירה 1-2" : מידה מחבר שטורץ 908999200... : מק"ט

גלגלונים וארונות כיבוי אש

ארון למטפי כיבוי 115340 : מק"ט

ארון פיברגלס ירוק 115503 : מק"ט

ארון פיברגלס אדום 71952 : מק"ט

ארון פח צבוע 40949 : מק"ט

גלגלון כיבוי הכולל מזנק DIN תקן 908999107... : מק"ט

גלגלון כיבוי כולל מזנק 41570 : מק"ט

30

ציוד לכבאיות

תותחים ומשאבות לכבאיות

Copperhead תותח כיבוי ידני - FM מאושר: 1250 GPM קיבולת זרימה: 3-4" : מידה 02-8593 דגם: Elkhart Brass יצרן: 92695 : מק"ט תותח כיבוי מפוקד מרחוק Scorpion EXM חוטי / אלחוטי EN מאושר: 1250 GPM קיבולת זרימה: 3" : מידה NPT סוג הברגה: 7400 : דגם Elkhart Brass יצרן: 109932 : מק"ט

תותח כיבוי מפוקד מרחוק Sidewinder EXM חוטי / אלחוטי EN מאושר: 700 GPM קיבולת זרימה: 2.5" : מידה NPT סוג הברגה: 7100 : דגם Elkhart Brass יצרן: 109958 : מק"ט קוברה EXM תותח כיבוי דגם מפוקד חשמלי ואלחוטי פרופיל נמוך, עמיד ללחץ גבוה, ניתן לאספקה עם גלגלי ציוד חומר: ברונזה ימית 1250 GPM קיבולת זרימה: COBRA דגם: Elkhart Brass יצרן: 117460 : מק"ט

31

> המשך בעמוד הבא

תותחים ומשאבות לכבאיות - המשך

גיזרתי R.A.M תותח כיבוי נייד עם מנגנון סורק גזרה אוטומטית 500 GPM קיבולת זרימה: 3" : מידה 20-40 0 זוית גיזרה: ק"ג 7 : משקל 8296 RAM דגם:

Sidewinder תותח כיבוי ידני – 500 GPM קיבולת זרימה: 2" : מידה BSP סוג הברגה: 02-8494 ,02-8297 : דגם Elkhart Brass יצרן: 81360 : מק"ט

כולל חיבור שטורץ יד Elkhart Brass יצרן: 100059 : מק"ט

Tredithal תותח כיבוי ידני FM מאושר: 750 GPM קיבולת זרימה: 4" : מידה 3" : גודל הברגה 292-6 : דגם Elkhart Brass יצרן: 88445 : מק"ט סט פנס לתותח מפוקד EXM מסדרת תותחי מחווט V 12-24 מתח: Elkhart Brass יצרן: 115303 : מק"ט משאבת כיבוי אש לכבאית ליטר 400 בר 40 HL 300 דגם: Waterous יצרן: *ניתן להזמין דגמים נוספים. 110764 : מק"ט

צג מצב לתותח מפוקד מחווט V 12-24 מתח: Elkhart Brass יצרן: 116492 : מק"ט

משאבת יניקה צפה לפינוי בורות מים והצפה 170 Psi לחץ: 60 GPM קיבולת זרימה: מערכת כיבוי ניידת מפוקדת מרחוק לבניינים רבי קומות Hero Pipe דגם: Elkhart Brass יצרן: 117913 : מק"ט

סוג מנוע: דיזל 82940-3 : דגם Waterous יצרן: *ניתן להזמין גם בדגמים נוספים 111215 : מק"ט

מערכות קצף ניידות בלחץ גבוה

מערכת כיבוי אש בקצף CAFS מסוג A-B לטיפול בשריפות מסוג NFPA18 , UL162 , ASME מאושר: F1795 1:20 תיאור: יחס ניפוח לקצף Fire Solution יצרן: *ניתן להרכיב על נגררים קטנים, טרקטורונים ורכבים ניידים 117254 : מק"ט

מערכת ניידת לכיבוי אש CAFS מסוג A-B לטיפול בשריפות מסוג NFPA18 מאושר: גלון 50 : תיאור CET יצרן: 117459 : מק"ט

32

מזנקים ידניים

מזנק קצף רב ניפחי כולל ברז סגירה 2" : מידה DIN 14366 מאושר תקן:

מזנק קצף רב ניפחי ארוך כולל ברז סגירה 2" : מידה DIN 14366 מאושר תקן: 2" : גודל הברגה BSP סוג הברגה: 08408A דגם: Fide יצרן: 908901004002... : מק"ט HS מזנק מים וקצף – דגם 2" : מידה

2" : גודל הברגה BSP סוג הברגה: 08422A דגם: Fide יצרן: 107466 : מק"ט

Phantom מזנק ידני מתכוונן - בסיס קצר/ארוך 1" : מידה L/PM 54 -114 170-272 ספיקה: 2" : מידה L/PM 114-360 473-757 : ספיקה כולל ידית אחיזה והפעלה ממתכת Elkhart Brass יצרן: 90899915020... : מק"ט

DIN מאושר תקן: BSP סוג הברגה: 024132MA דגם: Fide יצרן: 110788 : מק"ט

זרנוקים ואביזרים נילווים

DIN מפצל לזרנוקים 3"X3X2 " מידה:

DIN זרנוק בד פוליאסטר – תקן 1-3" : מידה מטר 10,20 : אורך קצר, ארוך סוג: כולל מצמד שטורץ, צוואר קצר Eshbach יצרן: 908999201... : מק"ט רמפה מגינה לזרנוקים – מתקפל דגם קרוקודיל ק"ג 11.5 : משקל DIN 14820 מאושר תקן:

DIN מאושר תקן: Fide/AWG יצרן: 95521 : מק"ט

רמפה מגינה לזרנוקים ק"ג 13 : משקל DIN 14820 מאושר תקן: 211717 : דגם Donges יצרן: 90890300203... : מק"ט

211717 : דגם Donges יצרן: 90890300203... : מק"ט

AFFF תרכיזי קצף מסוג 3% : דרגת ריכוז UL/FM מאושר: ליטר 265/1000 אריזה: מיכל קוביה C-303B דגם: Chemguard יצרן: 908999102... : מק"ט

DIN מפתח שטורץ אוניברסלי 2-4" : מידה DIN 14822 מאושר: Fide/AWG יצרן: 9088514... : מק"ט

33

> המשך בעמוד הבא

זרנוקים ואביזרים נילווים - המשך

ממטרת מסך מים (טווס) 2" : מידה 4805 : דגם Fide/AWG יצרן: 908901020... : מק"ט

מתקן שטיפת זרנוקים 2-3" : מידה 10066A דגם: Fide/AWG יצרן: 908999140... : מק"ט

ממטרת ערפל (טווס) מתכוונן Wat-R-Wall 100 GPM קיבולת זרימה:

עגלת קצף ייחודית נגררת כוללת תותח כיבוי וקיבולת מיכלי קצף, 2 העמסה של ליטר כל אחד 1000 בגודל Chemguard יצרן: 69524 : מק"ט

1½" : מידה גימור: כרום 1.5-222 : דגם Elkhart Brass יצרן: 81363 : מק"ט

(ארה"ב) Unifire ציוד חילוץ ממונע מתוצרת –

מסור דיסק לחילוץ והצלה

מסור שרשרת לחילוץ והצלה • מסור שרשרת לחיתוך בטון, פלדה ועץ • פעימות 2 כולל מנוע בנזין 109019 : מק"ט

• מסור דיסק המסוגל לחתוך כמעט כל חומר: לבנים, בטון, עץ, פלדה ועוד. • מתאים לעבודה בתנאים בעייתיים • קל משקל ועוצמתי להפעלה בטוחה וקלה. • פעימות 2 כולל מנוע בנזין

109018 : מק"ט

מפוח דוחף עשן • דוחף עשן

• כולל מנוע בנזין מתוצרת הונדה פעימות 2

109012 : מק"ט

34

(גרמניה) Lancier-AWG ציוד חילוץ הידראולי מתוצרת

מפסק הידראולי לחילוץ EN/UL מאושר: ק"ג 17.4 : משקל תיאורטי LH-SP-1635 דגם: מ"מ 635 : מפתח מקסימלי 110646 : מק"ט יחידת כוח להפעלת ציוד חילוץ הידראולי EN/UL מאושר: ק"ג 35 : משקל תיאורטי LH-PU-MTO/C-G דגם: 110645 : מק"ט

חותך הידראולי לחילוץ EN/UL מאושר: ק"ג 16.9 : משקל תיאורטי

LH-CU-1180 דגם: 110647 : מק"ט

בוכנת הרמה הידראולית לחילוץ EN/UL מאושר: ק"ג 10.5 : משקל תיאורטי

LH-CU-1800 דגם: 110790 : מק"ט

חיבור מהיר לצינור סוג: זכר / נקבה EN/UL מאושר: 110650 : מק"ט

צינור לחץ הידראולי לערכת חילוץ

סוג: צהוב / כחול סוג: צהוב / שחור מטר 10 : אורך 908993104... : מק"ט

ציוד חילוץ והצלה לכבאים

קרס הריסה DIN 14851 מאושר תקן: ק"ג 8.3 : משקל תיאורטי

גרזן כבאים DIN 14900 מאושר תקן: ק"ג 2.5 : משקל תיאורטי

מטר 5 : אורך 210450 דגם: Donges יצרן: 110785 : מק"ט

מ"מ 900 : אורך 201001 : דגם Donges יצרן: 107372 : מק"ט

חותך רצועות בטיחות לרכב גרם 80 : משקל תיאורטי

את חפירה לכבאים DIN 20127 מאושר תקן: ק"ג 2.2 : משקל תיאורטי מ"מ 1050 : אורך

212488 : דגם Donges יצרן: 110787 : מק"ט

210540 : דגם Donges יצרן: 108531 : מק"ט

תפס מגנטי למניעת Fativan סגר דלת

מחזיק מפתחות לחילוץ עצמי מציל חיים פונקציות במחזיק מפתחות אחד: 3 11. פנס לד 22. חותך לחגורת הבטיחות 33. שובר חלון 110786 : מק"ט

Newcal יצרן: 112164 : מק"ט

35

> המשך בעמוד הבא

ציוד חילוץ והצלה לכבאים - המשך אלונקה מתקפלת DW 13024 מאושר: צבע: אפור

ערכת עזרה ראשונה לרכב צבע: כתום

SKU:RX-FA דגם: Roto Pax יצרן: 115936 : מק"ט

253504 : דגם סוג: מתקפל 180X50X50 מידות:

Donges יצרן: 115698 : מק"ט ערכת חילוץ עצמי לכבאים 117457 : מק"ט

פורץ דלתות מכני ידני 117456 : מק"ט

ציוד תאורה לחילוץ והצלה

זרקאור על גבי עמוד טלסקופי לכבאית

על גבי עמוד LED זרקאור טלסקופי נייד NFPA מאושר ע"י Spectra דגם: FRC יצרן: 112166 : מק"ט

NFPA מאושר ע"י Nightmaster דגם: FRC יצרן: 111082 : מק"ט

LED פנס ראש לקסדת כיבוי אש פנס ראש בעוצמת אור lumen 68 NFPA מאושר ע"י Command 10 דגם:

עמוד תאורה טלסקופי נייד ק"ג 7.7 : משקל Nomad 4000 דגם:

FoxFury יצרן: 111275 : מק"ט

FoxFury יצרן: 111257 : מק"ט

HID פנס יד נטען - צבע: כתום L35 דגם: HID-High Intensity Discharge סוג: Titanium Innovations יצרן: 112083 : מק"ט

פנס כבאים חודר עשן צבע: כתום BT30R-380 דגם: BT3 LED סוג: FoxFury יצרן: * ניתן לרכוש מטען וסוללה נטענת 113492 : מק"ט

36

מיכלים לנוזלים דליקים

מיכל דלק רב תכליתי גלון 1.75 : תכולה

מיכל דלק עשוי פלדה מוגן פיצוץ ליטר 10 : תכולה Rhino יצרן: 112046 : מק"ט

Rotopax יצרן: 116636 : מק"ט

מיכל מים גלון 1.75 : תכולה Rotopax יצרן: 115634 : מק"ט

מיכל דלק דיזל גלון 2 : תכולה Rotopax יצרן: 115635: מק"ט

מנעול לתפס למיכל SXU RX - LOX - T דגם:

תפס למיכל לרכב DLX-RX-PM דגם: HID-High Intensity Discharge סוג:

Rotopax יצרן: 115632 : מק"ט

Rotopax יצרן: 115633 : מק"ט

קשיחים לכיבוי אש

עוגני פליז

עוגן עד נקבה

אומים

ברגים

אטמים למגופים

מוטות הברגה

ברגי ג'מבו

דיסקיות

.scc@scope.co.il או 08-8631051- למידע נוסף ניתן לפנות למחלקת קשיחים וברגים בסקופ

37

חומרי גלם 01 פלב''מ (נירוסטה) / אלומיניום מסחרי ותעופתי פלדה וסגסוגות פלדה / טיטניום / ניקל / נחושת פליז / ברונזה / עופרת / פלסטיקה הנדסית / מוצרים לבניה מתועשת זורמים 02 / מיזוג אויר ואוורור / אינסטלציה / תשתיות כיבוי אש תעשיה / קיטור / תעשיות נקיות / מזון ריתוך 03 אלקטרודות וחוטי ריתוך / מסכות / פתרונות יחודיים לטיפול בפני שטח של מתכות ונקיון כללי קשיחים 04 קשיחים מסחריים חומרי גלם ומוצרים לשימושים דקורטיביים 05 לוחות פלב"מ דקורטיביים / פחי רצפה / לוחות מנוקבים / פחי אלומיניום מאולגנים וצבועים סקובונד - פנל אלומיניום מרוכב / לוחות אקריל / פרספקס / מעקות מודולאריים מפלב”מ כבלים, אביזרי קשירה ושרשראות שרותים 06 שרותי חיתוך ועיבוד / אחסנה וניהול מלאי לקוחות / קונסולידציה (פרוייקטים) דפי מידע 07 נתונים טכניים ושימושים

11/2013/ V 3

קבוצת סקופ מתכות 60860000 , בני עי''ש 3 . ת.ד 08-8631000 : טל 08-8631020 : פקס info@scope.co.il דוא''ל: WWW.SCOPE.CO.IL

Made with FlippingBook Learn more on our blog