ציוד טכני לתעשיה - ברזים מגופים ועוד, קטלוג דיגיטלי | סקופ מתכות

Animated publication

ציוד טכני לתעשיה מפעילים • ברזים שסתומים • מגופים אביזרים נוספים ציוד טכני לתעשיה מפעילים • ברזים שסתומים • מגופים אביזרים נוספים 02 /03

סקופ מתכות מציעה פתרונות שלמים הכוללים מגוון רחב של ברזים מופעלים (פניאומטית / ), ממקמים מסוגים שונים, Namur Pilot Solenoid חשמלית), שסתומים חשמליים לפיקוד ( קופסאות מפסקי גבול ועוד, מורכבים, מכוילים ומוכנים להתקנה "על הקו".

לפירוט נוסף על הציוד הטכני המופיע בקטלוג זה וכן לצפיה במוצרים נוספים WWW.SCOPE.CO.IL י סקופ ניתן להיכנס לאתר האינטרנט: " המשווקים ע

לתשומת לב המתכנן: קבוצת סקופ מתכות עשתה את המיטב כדי שהמידע והנתונים בקטלוג זה יהיו נכונים ומדוייקים. למיטב ידיעתנו כל המידע בקטלוג זה מדוייק ונכון לזמן הפרסום. קבוצת סקופ מתכות לא תישא בכל אחריות לשגיאות, אי דיוקים או אי הבנה של המידע הנתון בקטלוג זה או כתוצאה מהשימוש בו ט.ל.ח.

המידע והתמונות בקטלוג זה נועדו להמחשה בלבד. סקופ איננה אחראית לכך כי הטובין יתאימו למטרה מסויימת. סקופ איננה מחויבת לספק או להחזיק במלאי את המוצרים המפורטים לעיל. המידע הנ"ל עשוי להשתנות ללא כל התראה.

02

תוכן עניינים פירוט

עמוד

04-10................................................................... Trunnion , ברזי גן וברזי 3Pc, 2Pc, 1Pc ברזים כדוריים - 10............................................................................................................... שסתומי פרפר 11-12...........................................................................................) שסתומי מעבר (שסתומי גלוב 12.............................................................................................. שסתומי מפוח מאוגנים לקיטור 12......................................................................................................... שסתומים אלכסוניים 12............................................................................................................... שסתומי מצוף 13............................................................................................... שסתומי ביטחון לאוויר ולקיטור 13...................................................................................................... שסתומי ביטחון לנוזלים 14................................................................................................................... מגופי שער 14-15........................................................................................................ CMO מגופי סכין - 15............................................................................................................ CMO סגרי תעלה – 15-16......................................................................................... מפעילים חשמליים / פנאומטיים 17-18.................................................................................................. Armstrong ברזי בקרה – 18.......................................................................................................) ממקמים (פוזישינרים 18-19............................................................................................... ברזים סולנואידים וסלילים 19-20.............................................................................................................. מפסקי לחץ 21-22................................................................................................................ אל חוזרים 23....................................................................................................................... מסננים 23................................................................................................................. שסתומי רגל 24-25................................................................................................................ וסתי לחץ 25...................................................................................................................... מדי חום 26-27....................................................................................... Yokogawa מדי ספיקה ומשדרים – 27-28.......................................................................................................... מדי זרימה/לחץ 28....................................................................................................................... מדי מים 29................................................................................................... ברזים ואל חוזרים למיכשור 30-33............................................................................................. Armstrong מלכודות קיטור – 33......................................................................................... Sage UMT מכשיר לבדיקת מלכודות – 33................................................................................................................ מרטיבי קיטור 34............................................................................................. מחברי התפשטות ובולמי רעידות 35........................................................................................................ מכלי התפשטות ולחץ 36-40............................................................................................................. ברזי פלסטיק 41...................................................................................................... קשיחים נירוסטה/פלדה 42......................................................................................... Scope-Strut מערכת תמיכה לצנרת 43........................................................................................................................ מתלים 43-44.............................................................................................................. ציוד לריתוך 45-46............................................. פתרונות ייחודיים לטיפול בפני שטח של מתכות וניקיון כללי – לימת כימיה 47..................................................................................................................... משאבות 47...................................................................................................... כלים למתכננים ויועצים

03

מגופים ושסתומים

) 3Pc חלקים ( 3 ברזים כדוריים

עם הפסדי עומד מינימליים במצב פתוח ומאפשר ON/OFF ברז כדורי הוא אחד מסוגי השסתומים הנפוצים ביותר בעולם. משמש כברז .90° פתיחה וסגירה מהירות בתנועה קצרה של חלקים שמאפשרים פירוק החלק המרכזי ללא צורך בפירוק הקצוות מהקו). 3 ברז כדורי הוא שסתום עמיד, אמין וקל לתחזוקה (בעיקר ברזי ברז כדורי מגיע במגוון מידות, תצורות, חומרי מבנה, הגנה לאש, התאמה לסביבה נפיצה ועוד, ומתאים למגוון רחב מאוד של אפליקציות.

SW / BW / חלקים נירוסטה – הברגה 3 ברז כדורי

מק"ט

סוג אטם

מעבר

מידה (אינץ')

סוג חיבור

יצרן / סדרה

מלא/רגיל

850001…

Rhino 400 סדרה

T/RT/MT/MG

¼-2"

BSP/NPT/SW

מלא/רגיל

Rhino 600 סדרה

850001…

T/RT/MT/MG

½-2"

BSP/NPT/SW

מלא/רגיל

Rhino 45 סדרה

850001…

T/RT/MT/MG

2½-4"

BSP/NPT/SW

מלא/רגיל

850…

Coreline 131 סדרה

T/RT/CTFE

½-4"

BSP/NPT/SW

חלקים נירוסטה למזון 3 ברז כדורי

מק"ט

סוג אטם

מעבר

מידה (אינץ')

סוג חיבור

יצרן / סדרה

מלא

850…

Coreline 131 סדרה מזון (מאושר )EU1935+FDA

½-4"

FERRULE/ Tube BW

TFM1600 Cavity

> המשך בעמוד הבא

04

) - המשך 3Pc חלקים ( 3 ברזים כדוריים

חלקים נירוסטה למזון - המשך 3 ברז כדורי

מק"ט

סוג אטם

מעבר

מידה (אינץ')

סוג חיבור

יצרן / סדרה

מלא

850…

Coreline 135S סדרה מזון (מאושר )EU1935+FDA

½-4"

FERRULE/ Tube BW

PTFE Cavity

BW / SW / חלקים פלדה – הברגה 3 ברז כדורי

מק"ט

סוג אטם

מעבר

מידה (אינץ')

סוג הברגה

יצרן / סדרה

מלא/רגיל

90842…

Rhino 45 סדרה

T/RT/MT/MG

¼-4"

BSP/NPT/SW

מלא/רגיל

Rhino 400 סדרה Rhino 600 סדרה Coreline 131 סדרה

90840…

T/RT/MT/MG

½-2"

BSP/NPT/SW

מלא/רגיל

90840…

T/RT/MT/MG

½-4"

BSP/NPT/SW

מלא/רגיל

90840…

CTFE/RT/T

¼-4"

BSP/NPT/SW

חלקים פלדה 3 ברז כדורי תלת דרכי

מק"ט

סוג אטם

מעבר

מידה (אינץ')

סוג חיבור

יצרן / סדרה

מלא/רגיל

90840…

Rhino 44 סדרה 400/600

T/RT/MT/MG

½-2"

NPT/SW

05

) - המשך 3Pc חלקים ( 3 ברזים כדוריים

פליז - הברגה 3 ברז כדורי

מק"ט

סוג אטם

מעבר

מידה (אינץ')

סוג הברגה

יצרן / סדרה

מלא/רגיל

90840…

Rhino 416 סדרה

T/RT/MT/MG

½-2"

BSP/NPT

BW חלקים ברונזה – קצוות לריתוך 3 ברז כדורי

מק"ט

סוג אטם

מעבר

מידה (אינץ')

סוג הברגה

יצרן / סדרה

מלא/רגיל

90840…

Apollo Valves 80-200 סדרה

T/RT/MT/MG

½-2"

BW

מלא

Nibco Valves 595 סדרה

90840…

T

½-2"

BW

) 2Pc חלקים ( 2 ברזים כדוריים

חלקים נירוסטה – הברגה 2 ברז כדורי חלקים מציעים פתרון מאוזן המאפשר תחזוקה של הברז בשילוב עלות נמוכה. 2 ברזים כדוריים הם קומפקטיים ואמינים. בקטגוריה זו קיימים גם ברזים בעלי מעבר מלא, ברזים מוגני אש ועוד.

מק"ט

סוג אטם

מעבר

מידה (אינץ')

סוג הברגה

יצרן / סדרה

מלא

850…

Valtec V2s סדרה

T

¼-4"

BSP/NPT

> המשך בעמוד הבא

06

) - המשך 2Pc חלקים ( 2 ברזים כדוריים

חלקים נירוסטה – הברגה 2 ברז כדורי תלת דרכי

מק"ט

סוג אטם

מעבר

מידה (אינץ')

סוג הברגה

יצרן / סדרה

חלקי

853…

Valtec V-3WAY סדרה

T

¼-3"

BSP

חלקים נירוסטה – מאוגן 2 ברז כדורי

מק"ט

סוג אטם

מעבר

מידה (אינץ')

דרג

יצרן / סדרה

מלא

85000…

Rhino 152 סדרה Rhino 302 סדרה Valtec V-2F סדרה

T/RT/MT/MG

½-6"

# 150

מלא

85001…

T/RT/MT/MG

2-6"

# 300

מלא

850…

RT

¼-4"

PN 16

מלא

Coreline 150 סדרה

850…

½-4"

T/RT/CTFE

#150 #300 PN16/40 SHORT PATTERN PN 16/40 LONG PATTERN

מלא

Coreline 151 סדרה

850…

T/RT/CTFE

½-4"

07

חלקים פלדה – מאוגן 2 ברז כדורי

מק"ט

סוג אטם

מעבר

מידה (אינץ')

דרג

יצרן / סדרה

מלא

90841…

Rhino 152 סדרה Rhino 302 סדרה Valtec V-2F סדרה

T/RT/MT/MG

½-6"

# 150

מלא

90841…

T/RT/MT/MG

2-6"

# 300

מלא

909850…

RT

¼-4"

PN 16

מלא

Coreline 150 סדרה

90840…

½-4"

T/RT/CTFE

#150 #300 PN16/40 SHORT PATTERN PN 16/40 LONG PATTERN

מלא

Coreline 151 סדרה

90840…

½-4"

T/RT/CTFE

חלקים פליז – הברגה 2 ברז כדורי

מק"ט

סוג אטם

מעבר

מידה (אינץ')

סוג הברגה

יצרן / סדרה

רגיל

90840…

Rhino S42 #600

T/RT/MT/MG

½-2"

BSPT

מלא

90850…

ברז פליז מאושר מי שתיה (ת.י. )1144+5452

PTFE

½-2"

BSP הברגות פנים-פנים / פנים-חוץ

08

) וברז גן 1Pc ברזים כדוריים חלק אחד ( פליז 2000 ברז גן כדורי – דגם

מק"ט

סוג אטם

מעבר

מידה (אינץ')

סוג הברגה

יצרן / סדרה

רגיל

49507 49508

SAS

T

¾,½

BSP

נירוסטה – הברגה 1 ברז כדורי חלק

מק"ט

סוג אטם

מעבר

מידה (אינץ')

סוג הברגה

יצרן / סדרה

רגיל

850…

Valtec V-1 סדרה 10 סדרה

T

¼-2"

BSPT

נירוסטה – מאוגן 1 ברז כדורי חלק

מק"ט

סוג אטם

מעבר

מידה (אינץ')

דרג

יצרן / סדרה

רגיל

850001…

Rhino 15 סדרה

T/RT/MT/MG

1-6"

# 150

– נירוסטה 1 ברז כדורי תלת דרכי חלק

מק"ט

סוג אטם

מעבר

מידה (אינץ')

דרג

יצרן / סדרה

רגיל

853…

Rhino 15 סדרה

T/RT/MT/MG

1-6"

# 150

פלדה – מאוגן 1 ברז כדורי חלק

מק"ט

סוג אטם

מעבר

מידה (אינץ')

דרג

יצרן / סדרה

רגיל

908400…

Rhino 15 סדרה

T/RT/MT/MG

1-6"

# 150

09

) וברז גן 1Pc ברזים כדוריים חלק אחד ( ) וברז גן - המשך

פלדה – מאוגן 1 ברז כדורי תלת דרכי חלק

מק"ט

סוג אטם

מעבר

מידה (אינץ')

דרג

יצרן / סדרה

רגיל

90853…

Rhino 15 סדרה

T/RT/MT/MG

1-6"

# 150

Trunnion ברזים כדוריים

מק"ט

סוג אטם

מעבר

מידה (אינץ')

דרג

יצרן / סדרה

מלא מלא מלא מלא מלא

90841…

RHINO / PANS

T/RT/MT/MG

2-48"

# 150

90841…

RHINO / PANS

T/RT/MT/MG

2-48"

# 300

90841…

RHINO / PANS

T/RT/MT/MG

2-48"

# 600

90841…

RHINO / PANS

T/RT/MT/MG

2-36"

# 900

90841…

RHINO / PANS

T/RT/MT/MG

2-36"

# 1500

שסתומי פרפר

ניתן להשיג: * שרוולים להחלפה / ידיות / מפעילים חשמליים ופנאומטיים / ממקמים או בתצורה מאוגנת LUG * בתצורת * שרוול מגופר לאפליקציות וואקום / קשות * גרסאות רחבות

מידה: • צוואר ארוך לבידוד •

שסתום פרפר מופעל ידנית (ידית)

DN40 – DN1200 / 1.5 – 48"

DIN/ANSI/BSTD להתקנה בין אוגני • יציקת ברזל/פלדה/נירוסטה גוף: • ציר: נירוסטה • /סגסוגות 316 מדף: יציקת ברזל/נירוסטה • EPDM/VITON/NBR/PTFE שרוול: • בר 16/25/40 לחץ עבודה: • (-20) – (+260)°C טמפרטורה: • SFV/Coreline • יצרן:

שסתום פרפר מופעל תמסורת (גיר)

90852... : מק"ט

High Performance שסתום פרפר )Double Offset( 2-24" : מידה בר 20/50 : לחץ סוג האוגן: ANSI 150/300, DIN-PN16/25/40 260°C טמפרטורה: עד 90852... : מק"ט

שסתום פרפר שרוול טפלון DN50 - DN600 / 2 - 24" : מידה /טפלון 316 מדף: נירוסטה הפעלה: ציר חופשי / ידני / תמסורת / פנאומטית / חשמלית

90852... : מק"ט

10

שסתומי מעבר – (שסתומי גלוב)

שסתומי מעבר – נירוסטה

שסתום מעבר נירוסטה – הברגה BSP סוג הברגה: # 800 : דרג

שסתום מעבר נירוסטה – הברגה BSP סוג הברגה: # 200 : דרג

½ -2“ : מידה הפעלה: גלגל Valtec יצרן: 857... : מק"ט

½ -2“ : מידה הפעלה: גלגל Valtec יצרן: 857... : מק"ט

BW שסתום מעבר נירוסטה - Butt Welding חיבור: # 150 : דרג 2-6“ : מידה הפעלה: גלגל Valtec יצרן: 8575... מק"ט:

שסתום מעבר נירוסטה – מאוגן # 150/# 300 : דרג 2-6“ : מידה הפעלה: גלגל Valtec יצרן:

8575... מק"ט:

SW שסתום מעבר נירוסטה - Socket Welding חיבור: # 800 : דרג

½ -2“ : מידה הפעלה: גלגל Calobri / ICP יצרן: 857... מק"ט:

שסתומי מעבר – פלדה

שסתום מעבר פלדה – מאוגן # 150/# 300/# 600 : דרג RF / RJT סוג הברגה: ¾-12“ : מידה הפעלה: גלגל Calobri / Neway/ Pans יצרן: 90857... : מק"ט SW שסתום מעבר נירוסטה - Socket Welding חיבור: # 800/# 1500/# 2680 : דרג ½ -2“ : מידה הפעלה: גלגל Calobri / Neway / Pans יצרן: 90857... : מק"ט

שסתום מעבר פלדה – הברגה NPT סוג הברגה: # 800 : דרג ½ -2“ : מידה הפעלה: גלגל Calobri / Neway/ Pans יצרן: 90857... : מק"ט BW שסתום מעבר פלדה - Socket Welding חיבור: # 600 : דרג 2-6“ : מידה הפעלה: גלגל Valvosider יצרן: 90857... : מק"ט

11

שסתומי מעבר – (שסתומי גלוב) - המשך

שסתומי מעבר עם מפוח

שסתומי מעבר – ברונזה

שסתום מעבר עם מפוח SW פלדה - Socket Welding חיבור: # 800/# 1500 : דרג ½ -2“ : מידה Calobri / Neway/ Pans יצרן: 90857... מק"ט:

שסתום מעבר ברונזה – הברגה BSP סוג הברגה: PN 25 דרג: ¼-2“ : מידה Conti יצרן:

90857... : מק"ט

שסתומי מפוח מאוגנים לקיטור

שסתום מפוח לקיטור יציקת ברזל - מאוגן DIN חיבור: PN 16 /25 : דרג ½ -10“ : מידה Mival/Armstrong יצרן: 90856... : מק"ט

שסתום מפוח לקיטור פלדה – מאוגן

DIN חיבור: PN 40 דרג: ½ -10“ : מידה Mival/Armstrong יצרן: 90856... : מק"ט

שסתומים אלכסוניים

פנאומטי ON / OFF שסתום 401 דגם מבנה גוף: נירוסטה ½-3“ : מידות BSPT סוג הברגה: ESG / Alfanox יצרן: 859355... מק"ט:

ברז אלכסוני פליז ידני BSP קצוות: תקן ישראלי למי שתיה ½-3“ : מידות

908500... מק"ט:

שסתומי מצוף

כדור לשסתום מצוף חומר: נירוסטה מידה: ½ לשסתום “ 1“ קטן 1¼“ לשסתום 2“ גדול

שסתום מצוף פליז BSP סוג הברגה: PN 16 דרג: ½ -2“ : מידה Esseti Italy יצרן:

909009... : מק"ט

12

שסתומי ביטחון לאויר וקיטור

שסתום בטחון מתוברג חומר: ברונזה ½-2“ : מידה 2.5-13 bar לחץ עבודה: Modentic/Tosaca יצרן:

שסתום בטחון מתוברג 316 חומר: נירוסטה ½-2“ : מידה BSP / NPT חיבור: 0.1-400 bar לחץ עבודה: Modentic/Tosaca יצרן: 85930... : מק"ט שסתום בטחון מאוגן חומר: פלדה / נירוסטה DIN / ANSI סוג האוגן: ½-12“ : מידה לחץ עבודה: לפי דרישה Tosaca יצרן: 90859... מק"ט:

90859... מק"ט:

שסתום בטחון קראוגני 316 L חומר: נירוסטה BSP חיבור: ½-1“ : מידה לחץ עבודה: לפי דרישה Modentic / Tosaca יצרן: 8593... : מק"ט

שסתומי ביטחון לנוזלים

שסתום בטחון חומר: ברונזה BSP חיבור: ½-2“ : מידה 2.5-13 bar לחץ עבודה: Modentic יצרן: 90859... : מק"ט שסתום בטחון מאוגן חומר: פלדה/נירוסטה DIN/ANSI סוג האוגן: ½-12“ : מידה לחץ עבודה: לפי דרישה Tosaca יצרן: 90859... : מק"ט

שסתום בטחון 316 חומר: נירוסטה ½-2“ : מידה BSP / NPT חיבור:

0.1-400 bar לחץ עבודה: Modentic / Tosaca יצרן: 85930... : מק"ט שסתום בטחון למים חומר: ברונזה BSP חיבור: ½-2“ : מידה 1-12 bar לחץ עבודה: Conti יצרן: 90859... : מק"ט

13

מגופי שער

מגופי שער - נירוסטה

מגוף שער נירוסטה - הברגה NPT סוג הברגה: # 800 : דרג ½ -2“ : מידה הפעלה: גלגל Pans / Neway / Calobri יצרן: 857... : מק"ט SW מגוף שער נירוסטה - קצוות # 800/# 1500 : דרג

מגוף שער נירוסטה - הברגה BSP / NPT סוג הברגה: # 200 : דרג

½ -2“ : מידה הפעלה: גלגל Valtec יצרן: 857... : מק"ט

מגוף שער נירוסטה - מאוגן # 150 דרג: 2-8“ : מידה הפעלה: גלגל Valtec יצרן: /PN16

½ -2“ : מידה הפעלה: גלגל Calobri יצרן:

857... : מק"ט

857... : מק"ט

מגופי שער - פלדה

מגוף שער פלדה - מאוגן # 150/#300/#600/#1500 : דרג RF / RJT סוג האוגן: 2-24“ : מידה הפעלה: גלגל Pans / Neway / Calobri יצרן: 90850... : מק"ט SW מגוף שער פלדה - קצוות Socket Welding סוג החיבור: # 800/#1500/#2680 : דרג ½ -2“ : מידה הפעלה: גלגל Pans / Neway / Calobri יצרן: 908500... : מק"ט AB מגוף סכין דגם / יציקת ברזל 316 חומר: נירוסטה 3-24“ : מידה הפעלה: גלגל / פניאומטי PN10 / # 150 התאמה לאוגן: דו כיווני CMO יצרן: 90853... מק"ט:

מגוף שער פלדה - הברגה BSP / NPT סוג הברגה: # 800 : דרג

½ -2“ : מידה הפעלה: גלגל

Calobri / Pans יצרן: 90850... : מק"ט

BW מגוף שער פלדה - קצוות Butt Welding סוג החיבור: # 150/#300/#600/#2500 : דרג 3-10“ : מידה הפעלה: גלגל Pans / Neway / Calobri יצרן: 908500... : מק"ט

CMO מגופי סכין -

A מגוף סכין דגם / יציקת ברזל 316 חומר: נירוסטה 2-24“ : מידה הפעלה: גלגל / מפעיל פניאומטי PN10 / # 150 התאמה לאוגן: חד כיווני CMO יצרן: 90853... מק"ט:

> המשך בעמוד הבא

14

- המשך CMO מגופי סכין -

L מגוף סכין דגם / יציקת ברזל 316 חומר: נירוסטה 3-12“ : מידה הפעלה: גלגל / מפעיל פנאומטי PN10 / # 150 התאמה לאוגן: CMO יצרן: 90853... מק"ט: D מגוף סכין דגם מגוף שמתוכנן ללחצים גבוהים עם ניקוי עצמי של האטמים, ציר אטום למניעת דליפה של הזורם לסביבה. / יציקת ברזל 316 חומר: נירוסטה 2-48“ : מידה הפעלה: גלגל / פנאומטי / חשמלי התאמה לאוגן: PN10 / 16 / 25 / 40 / #150 CMO יצרן: 90853... מק"ט:

AD מגוף סכין דגם / יציקת ברזל 316 חומר: נירוסטה 2-48“ : מידה הפעלה: גלגל / מפעיל פניאומטי (אויר אויר) PN10 / # 150 התאמה לאוגן: CMO יצרן: 85398... מק"ט: T מגוף סכין דגם / יציקת ברזל 304 L חומר: נירוסטה 3-24“ : מידה הפעלה: גלגל PN10 / # 150 התאמה לאוגן: CMO יצרן: 90853... מק"ט:

CMO סגר תעלה -

סגר תעלה לקיר חומר: נירוסטה מידות בהתאמה אישית הפעלה: תמסורת/גלגל/פנאומטי

סגר תעלה חומר: נירוסטה מידות בהתאמה אישית הפעלה: תמסורת/גלגל/פנאומטי

90853... מק"ט:

90853... מק"ט:

מפעילים חשמליים / פנאומטיים

מפעילים פנאומטיים

בוכנה פנאומטית לברז סכין

גוף: אלומיניום ציר: נירוסטה 2-24" מידה: CMO יצרן: CMO מתאימה למגוף סכין של 9085390... : מק"ט

• ניתן לקבל בוכנות לכלל המידות • ניתן לספק בוכנה מגנטית • ניתן לרכוש קיט לשיפוץ בוכנה לברז סכין CMO

15

מפעילים פנאומטיים - המשך

מפעיל פנאומטי אויר/אויר - אויר /קפיץ

אנודייז + גוף: אלומיניום 540/541 40-140 : דגם ISO 5211 / NAMUR תקן: אטמים: וייטון (לטמפרטורות גבוהות) ATEX, SIL, CE מאושר: Coreline יצרן: 85922... מק"ט:

PTFE גוף: אלומיניום מצופה AP-042 – AP-330 דגם: ISO 5211 / NAMUR תקן: Alpha Pompe יצרן:

85922... מק"ט:

קופסאות מפסקי גבול

מק"ט

תיאור

דגם

134904

APL - 2

דגם קומפקטי הכולל מראה מצב וצמד מפסקי גבול, IP67 מוגן

32334 32338

APL - 3

דגם בגודל מלא

APL - 5

ATEX דגם מוגן פיצוץ, מאושר

HKC יצרן: ניתן לקבל את קופסאות המפסקים גם ברמות מיגון גבוהות יותר וכן עם גששי קרבה.

מפעילים חשמליים מפעילים קומפקטיים וחדשניים בעלי תכונות מתקדמות ובאיכות גבוהה. ניוטון-מטר 10-400 : מומנטים מעלות, רב-סיבובי. 90 - סוג המפעיל: סיבובי . DC - ו AC וולט 12/24/110/220 : מתח ISO5211 ממשק: המפעילים בדגמים הקטנים מגיעים עם צמה חשמלית מובנית לחיבור קל ופשוט (ניתנת להסרה). AVA יצרן: 85929 * A מק"ט: ...

SMART מפעיל חשמלי סדרת , BASIC בנוסף למפרט של סדרת ה- מתקדם ובקרה על OLED נוסף צג פעולת המפעיל, גששי גבול, אנקודר דיגיטלי, ניתן לקבל גם בדגמים מ"א), תמיכה 4-20( פרופורציונליים , טיימר ועוד. MODBUS בפרוטוקול ניתן לקבל גם בגרסאות מוחזרות קבל-על, דגמים מהירים, דגמים ), דגמים 4- 20mA פרופורציונליים ( וגם שילוב של מספר ATEX מאושרים תכונות מתקדמות יחד.

BASIC מפעיל חשמלי סדרת , מראה מצב, נורית חיווי, גיבוי ידני, IP67 מפסקי גבול, גוף חימום למניעת עיבוי. ניתן לקבל גם בדגם מוחזר קבל-על לאפליקציות הדורשות סגירה/פתיחה במקרה של הפסקת חשמל וכן בדגמים מהירים עם מהירות פתיחה/סגירה של שניות. 1-2

11 16

ברזי בקרה

. ARMSTRONG מגוון רחב של ברזי בקרה לנוזלים וקיטור ממגוון חומרי מבנה וחומרי אטימה ובאיכות גבוהה תוצרת חברת בהתאמה לדרישות מיוחדות, כולל ברזים תלת דרכים למיזוג/לניתוב וברזי בקרה סניטריים. CUSTOM MADE כמו כן, ברזים מגוון רחב של מפעילים פנאומטיים וחשמליים וממקמים פנאומטיים ואלקטרו-פנאומטיים. EN1092-1/ DIN PN6 - DIN PN100 תקני אוגנים: ASME B16.34/ ANSI150RF – ANSI1500RF SW/BSP/NPT/BW סקופ מציעה את הברזים והאביזרים הנלווים, מורכבים ומכוילים על גבי הברז ותמיכה בהתאמת הברז הנכון לאפליקציה הספציפית של הלקוח.

FLY ברזי בקרה סדרת ARMSTRONG • סדרת ברזי הבקרה הנמכרת ביותר של חברת • מבנה חזק העשוי יציקה ספרודלית/פלדה/נירוסטה/סגסוגות מיוחדות • תושבת מתוברגת • פלאג פרבולי עם אופייני עבודה שונים עם אטימה רכה / מתכת • ציר רגיל או מוארך • אטימת ציר בעלת פליטה נמוכה לפי התקן האירופאי, אטימה מוחלטת 6 - קלאס • הפעלה פנאומטית, חשמלית או הידראולית בשילוב פוזישינרים (ממקמים) מתקדמים SMD ברזי בקרה סדרת ARMSTRONG • סדרת הברזים התלת דרכיים של חברת הכוללת ברזים המשמשים לערבוב או לניתוב זורמים • תושבת מתוברגת • פלאג פרבולי עם אופייני עבודה שונים עם אטימה רכה / מתכת • ציר רגיל או מוארך • אטימת ציר בעלת פליטה נמוכה לפי התקן האירופאי, אטימה מוחלטת 6 - קלאס • הפעלה פנאומטית, חשמלית או הידראולית בשילוב פוזישינרים (ממקמים) מתקדמים DSS שסתום בקרה פניאומטי סניטרי ARMSTRONG • הסדרה הסניטרית של חברת לתעשיית המזון והפרמצבטיקה • ברזי בקרה דו או תלת דרכים עם כניסות / יציאות במגוון תצורות. • קצוות פרול/מתוברגים (הברגות סניטריות)/לריתוך • מבנה נירוסטה

DN15 -DN250/ ½"-10" מידות: DIN-PN10 - PN100 דרגת לחץ: / ANSI 150 - 600 LBS 600°C טמפרטורה: עד זורם: נוזלים וגזים כולל קיטור, קיטור שחון וגזים מסוכנים

859355... מק"ט:

DN15 -DN200 / 0.5" -8" מידות: DIN-PN10 -PN100 דרגת לחץ: / ANSI 150 - 600 LBS 450°C טמפרטורה: עד זורם: נוזלים וגזים כולל קיטור, קיטור שחון וגזים מסוכנים 859355... מק"ט: DN15 – DN150 מידות: DIN PN6 - PN16 דרגת לחץ: 160°C טמפרטורה: עד 859355... מק"ט:

PTFE / FKM / EPDM / NBR • אטמי • הפעלה פנאומטית או חשמלית

DBOY לאפליקציות קשות במיוחד - סדרת HEAVY DUTY ברזי בקרה • ברזים שמיועדים לתעשייה הפטרו-כימית ולתעשיית האנרגיה האמריקאית. LESLIE • רישיון ייצור של חברת • פלאג מאוזן עם בקרה על התנועה מבטיחים תנועה מדויקת וחלקה

2"-8" מידות: ANSI 125 - 600 דרגת לחץ: LBS 575°C טמפרטורה: עד זורם: נוזלים וגזים כולל קיטור, קיטור שחון וגזים מסוכנים 859355... מק"ט:

17

ברזי בקרה - המשך

AEROFLOW ברזי בקרה - סדרת , מברזי הבקרה המתקדמים ARMSTRONG • סדרת העילית של חברת בעולם

1"-16" מידות: ANSI 900 - 2500 דרגת לחץ: LBS 565°C טמפרטורה: עד זורם: נוזלים וגזים כולל קיטור, קיטור שחון וגזים מסוכנים 859355... מק"ט:

האמריקאית LESLIE • רישיון ייצור של חברת • שימוש בטכנולוגיות המתקדמות בעולם לטובת תחזוקה מהירה ועמידות לאפליקציות קיצוניות • מערך אטימה ייחודי עם ביצועים יוצאי דופן • ביצועי זרימה מיטביים

ממקמים (פוזישיונרים)

מגוון רחב של פוזישינרים (ממקמים) פנאומטיים ואלקטרו-פנאומטיים לינאריים וסיבוביים לשליטה מדויקת בברזי בקרה. Armstrong יצרן:

859355... : מק"ט

ברזים סולנואידים וסלילים

ברזים סולנואידים

ברז סולנואיד לקיטור S2010 דגם: סליל: מגוון מתחים 180 º C טמפ' עבודה: ½,¾,1" קטרים: PTFE אטימת 0.5-16 לחץ עבודה: Normally / Closed מצב הברז: Normally Open BSP קצוות: הברגה Tork יצרן: 908593... : מק"ט ברז סולנואיד לנוזלים וגזים EV220B דגם: )-10(- bar

ברז סולנואיד לנוזלים וגזים S1010 דגם: סליל: מגוון מתחים 80 º C טמפ' עבודה: ½ - 2" קטרים: 0.5-16 : לחץ עבודה Normally / Closed מצב הברז: Normally Open BSP קצוות: הברגה Tork יצרן: 908593... : מק"ט ברז סולנואיד מנירוסטה SS1010 דגם: סליל: מגוון מתחים 120 º C טמפ' עבודה: ¼- 2" מידה: 0.5-16 לחץ עבודה: Normally / Closed מצב הברז: Normally Open BSP קצוות: הברגה Tork יצרן: 908593... T מק"ט: )-10(- bar bar

סליל: מגוון מתחים 120 º C טמפ' עבודה: ½- 2" מידה: Danfoss יצרן:

)-10(-

908593... : מק"ט

11 18

ברזים סולנואידים וסלילים - המשך

סליל לברז סולונואיד

תוצרת Tork מק"ט 131774 131776 131777 131773 131775

תוצרת Danfoss מק"ט

מתח חשמלי

56377 56372 56358 56408 56409

24/50 VAC 110/50 VAC 230/50 VAC

12 VDC 24 VDC

EX * קיימים גם סלילים מוגני פיצוץ

מפסקי לחץ

מפסק לחץ (פרסוסטט)

מק"ט

מידת חיבור

תחום דיפרנציאל (בר)

לחץ מקסימלי (בר)

תחום עבודה (בר) 0.2-7.5 8-32 2-14 תחום עבודה (בר) 4-17 0.2-3 0.1-1.1 0-0.3 1-10

דגם Danfoss

56598 79371 56597

¼" ¼" ¼"

17 17 17

KP1 KP5 KP36

0.7-4 1.8-6 0.7-4

מק"ט

מידת חיבור

תחום דיפרנציאל (בר)

לחץ מקסימלי (בר)

דגם Danfoss

56595 56592 56591 56415 94565 56596 56414 56593

8 "

1.2-4 0.08-0.25 0.07-0.16 0.01-0.05 0.3-1.3 1-4 0.09-0.4 0.25-1.2

22 7 7 0.4

RT5 RT110 RT112 RT113 RT116 RT117 RT121 RT200

3 /

8 "

3 /

8 "

3 /

8 "

3 /

8 "

22 42 7 22

3 /

8 "

10-30 (-1)-0 0.2-6

3 /

8 "

3 /

8 "

3 /

19

מפסקי לחץ - המשך

טרמוסטט חדר

) Cº טמפרטורת עבודה (

Danfoss דגם

מק"ט

56416 56417

RT4 RT103

-(5) - 30° 10 - 45°

מפסק טמפרטורה (טרמוסטט)

) Cº טמפרטורת עבודה (

Danfoss דגם

מק"ט 56611 56432 56433 56434 56435 56599 56600

-(25) - 15° -(5) - 30° -(5) - 30° 25 - 95° 70 - 150° 150 - 250 200 - 300°

RT3 RT14 RT26

RT101 RT107 RT123 RT124

ברז טרמוסטטי לקיטור

רגש לברז תרמוססטי קפילרי OB-30 דגם: ,40-100º , 25-70º טווח טמפ': מטר 5 : אורך Armstrong יצרן:

גוף לברז תרמוסטטי לקיטור OB-30 דגם:

חומר: ברונזה ½ -1“ : מידות Armstrong יצרן:

9086037... : מק"ט

9086036... : מק"ט

20

אל חוזרים

אל חוזרים מדף

אל חוזר מדף פלדה יצוקה RF/RJT מאוגן # 150/# 300/# 600 : דרג 2-16“ : מידה Calobri / Neway / Pans יצרן:

אל חוזר מדף נירוסטה-הברגה BSP סוג הברגה: PN16 /# 150 : דרג

½ -2“ : מידה Valtec יצרן:

90855... : מק"ט

855... : מק"ט

אל חוזר מדף פלדה SW מחושלת - Socket Welding חיבור: # 800 : דרג ½ -2“ : מידה Calobri / Neway / Pans יצרן: 90855... : מק"ט אל חוזר מדף ברונזה – הברגה BSP סוג הברגה: PN 16 /10 : דרג ½ -2“ : מידה Sas / Conti יצרן:

אל חוזר הרמה פלדה מחושלת – הברגה NPT סוג הברגה: # 800 : דרג ½ -2“ : מידה Calobri / Neway / Pans יצרן: 90855... : מק"ט אל חוזר הרמה SW – פלדה מחושלת Socket Welding חיבור: # 800 : דרג ½ -2“ : מידה Calobri / Neway / Pans יצרן: 90855... מק"ט: אל חוזר מדף פלדה מחושלת הברגה NPT סוג הברגה: # 800 : דרג ½ -2“ : מידה Calobri / Neway / Pans יצרן: 90855... : מק"ט אל חוזר מדף ברונזה – הברגה BSP סוג הברגה: PN 25 /32 : דרג ½ -2“ : מידה Conti יצרן: 90855... : מק"ט

90855... מק"ט:

אל חוזרים הרמה

אל חוזר הרמה פלדה מחושלת – מאוגן # 1500 : דרג 1“ : מידה Calobri יצרן:

90855... : מק"ט

אל חוזר הרמה ברונזה – הברגה BSP סוג הברגה: ½ -2“ : מידה Conti יצרן:

90855... : מק"ט

21

אל חוזרים בין אוגנים

אל חוזר בין אוגנים חומר: נירוסטה Wafer חיבור:

אל חוזר בין אוגנים חומר: נירוסטה/פלדה Wafer חיבור: PN 16 /25 : דרג 2-10“ : מידה WEFLO יצרן: ...90855 / ...855 מק"ט:

PN 40 : דרג ½ -8“ : מידה Valtec יצרן: 855... : מק"ט

אל חוזרים קפיצי / מראה זרימה

אל חוזר התקנה אנכית – הברגה חומר: ברונזה BSP סוג הברגה: ½ -2“ : מידה Conti יצרן:

אל חוזר קפיצי – הברגה חומר: פליז

BSP סוג הברגה: PN 16 /25 : דרג ½ -2“ : מידה Conti / SAS יצרן: 90855... : מק"ט

855... : מק"ט

מראה זרימה נירוסטה-חיבור מאוגן 316 : חומר ½ -8“ : מידה

אל חוזר קפיצי נירוסטה חומר: נירוסטה BSP סוג הברגה:

½ -2“ : מידה Cromax יצרן:

# 150 דרג: Valtec יצרן: 8542... : מק"ט

856... : מק"ט

22

מסננים

מסנן אלכסוני מאוגן 316 חומר: נירוסטה #150 סוג האוגן:

מסנן אלכסוני הברגה 316 חומר: נירוסטה BSP סוג הברגה:

2-6“ : מידה Valtec יצרן:

½ -2“ : מידה Valtec יצרן:

858... : מק"ט

858... : מק"ט

מסנן אלכסוני מאוגן חומר: פלדה יצוקה ASA 150/ ASA 600 /PN40 סוג האוגן: ½ -12“ : מידה Mival / Pans יצרן:

מסנן אלכסוני הברגה חומר: פלדה יצוקה/יציקת ברזל BSP / NPT סוג הברגה: ¼ -2“ : מידה Weflo / Armstrong יצרן:

90858... : מק"ט מסנן אלכסוני מאוגן חומר: יציקת ברזל PN 16 דרג: ½ -6“ : מידה Mival יצרן:

908583... : מק"ט

SW מסנן אלכסוני לריתוך - חומר: פלדה יצוקה Socket Welding חיבור: NPT סוג הברגה: ½ -2“ : מידה Armstrong יצרן: 90858... : מק"ט מסנן אלכסוני הברגה חומר: ברונזה/פליז BSP/NPT סוג הברגה: PN 16 דרג: ¼ -4“ : מידה SAS / Armstrong / Conti יצרן: 90858... : מק"ט

90856... מק"ט:

שסתומי רגל

שסתום רגל פליז – הברגה BSP סוג הברגה: PN 16 דרג: ¼ -2“ : מידה Conti / SAS יצרן:

90855... מק"ט:

23

וסתי לחץ

קפיץ לוסת לחץ + גוף DRP דגם: חומר: יציקת ברזל גמישה / פלדה / נירוסטה ANSI או DIN-PN25-PN40 תקן אוגנים: , ניתן לקבל גם עם 150RF / 300RF קצוות מתוברגים או לריתוך. זורמים: נוזלים, גזים וקיטור DN15-DN100 / 0.5-4 " מידה: - מתכת 4 רמת אטימה: קלאס PTFE - 6 - מתכת, קלאס 5 קלאס Armstrong יצרן: 9086031... : מק"ט

וסת לחץ הברגה לקיטור / ברונזה 304 L חומר: נירוסטה BSP סוג הברגה:

½ -2“ : מידה GD -30 : דגם

21 bar לחץ כניסה: טווח לחץ יציאה: 0.2-1 bar 0.5-4 bar 3.5-10 bar Armstrong יצרן:

9086030... : מק"ט מפעיל לוסת לחץ חומר: יציקת ברזל Armstrong יצרן: טווח לחץ יציאה: 8-20 bar

מיכל מי עיבוי חומר: פלדה Armstrong יצרן: DRP לדגם:

D20 D10

1-10 bar

2-10 bar for 3"+4" bar for 1-4 "3"+4

D8

1.2-6 bar

D4 D3 D1

1-4 bar 0.1-1 bar 0.2-1.5 bar

DRP לדגם: 908603... מק"ט:

908603... : מק"ט

וסת לחץ נירוסטה מתוברג לנוזלים, גזים וקיטור SELF -ACTUATED 316 חומר: נירוסטה Armstrong PRV44 דגם: bar 25 לחץ כניסה: עד 1-8 bar לחץ יציאה: (-30)-210°C טמפרטורה: 9086031... : מק"ט BSP הברגה: ½ -1“: מידה

וסת לחץ מאוגן לקיטור חומר: יציקת ברזל ASTM A536 GP2000 דגם: PN25 סוג האוגן: ½ -6“ : מידה bar 1.0-13.8 טווח לחץ יציאה: Armstrong יצרן:

9086034... מק"ט:

24

וסתים מקטיני לחץ למים

וסת להפחתת לחץ DVGW מקטין לחץ סטטי, מאושר למי שתיה יציאה למד לחץ 25Bar לחץ כניסה מקסימלי: 1.5-6Bar לחץ יציאה:

1:10 : יחס הפחתה מירבי 60°C טמפרטורה עבודה: IMT יצרן:

מק"ט

קוטר

אורך כללי

אורך ללא רקורדים

גובה

ספיקה )m³/H(

72495

½"

132

106

123

1.8

72496

¾"

143

117

123

3.3

72497

1"

161

135

123

5.4

72498

1¼"

190

170

176

8.6

72499

1¼"

220

205

176

13.7

72500

2"

255

240

180

21.2

מדי חום

מד חום בימטלי מתכוונן סוג: זוית ניתנת לשינוי חומר: נירוסטה ½ מידת הברגה: “ טמפ' עבודה: (-30)-50ºC 0-150ºC 0-350ºC 0-550ºC מ"מ 80,100,125 : גודל תיבה 2 ½ ,4,6 אורך רגש: “ 8592981... : מק"ט

מד חום בימטלי רגש אחורי חומר: נירוסטה BSP סוג הברגה: ½ מידת הברגה: “ טמפ' עבודה: (-30)-50ºC 0-150ºC 0-350ºC 0-550ºC מ"מ 63,80,100,125 : גודל תיבה 2 ½ ,4,6 אורך רגש: “ 8592981... : מק"ט מד חום תעשייתי רגש ישר חומר: אלומיניום מצופה אנודייז BSP סוג הברגה: מ"מ 200 : אורך גוף

90 º מד חום תעשייתי רגש זווית חומר: אלומיניום מצופה אנודייז BSP סוג הברגה: מ"מ 200 : אורך גוף

מ"מ 63/100 : אורך רגש טמפ' עבודה: -(30)-50ºC 0-60ºC 0-120ºC 908592... מק"ט:

מ"מ 63/100 : אורך רגש טמפ' עבודה: -(30)-50ºC 0-60ºC 0-120ºC 908592... : מק"ט

* ניתן להשיג תרמיל למד חום נירוסטה / פליז

25

) YOKOGAWA מדי ספיקה ומשדרים (

בישראל. יפן YOKOGAWA סקופ מתכות היא הנציגה הרשמית של חברת הינה חברה מהמובילות בעולם בתחומי הבקרה והאוטומציה, הן בצד החומרה והן בצד התוכנה. Yokogawa מדינות. 55- עובדים ב 19,000- בטוקיו, יפן, ומאז הפכה לחברה בינלאומית המעסיקה יותר מ 1915 החברה נוסדה בשנת מתאפיינים באיכות גבוהה ביותר והמגוון הגדול מאפשר התאמת הציוד לדרישות הלקוח. Yokogawa מוצרי

מדי ספיקה

שטח משתנה

וורטקס

מגנטי

קוריוליס

Rotameter Metal

Rotameter Glass

Total Insight VY

ADMAG Total Insight AXG AXW CA

ROTAMASS Total Insight

• • • • _ ° • ° • ° _ _ _ _ _ •

• • • ° _ ° _

• • • ° _ ° • • • ° • _ • _ _ •

• _ _ • • • ° _ ° • ° _ _ • • _

• • _ ° ° ° • ° • • • • • _

הזורם נוזלים

גז

קיטור

קורוזיבי

שוחק

צמיגות גבוהה טמפרטורה גבוהה טמפרטורה נמוכה לחץ גבוה ספיקה מסית טמפרטורה צפיפות, ריכוז

_

_

• ° _ _ _ _ _

מדידה ספיקה נפחית

מאפיינים מפל לחץ נמוך

• •

תכולת מוצקים

Custody transfer

± 1.6 % (q G = 50 %)

± 1.6 % (q G = 50 %)

± 0.15 % of rate ± 0.75 % of rate

± 0.1 % of rate

דיוק

150 mm

2 ½ inch

400 mm

1,800 mm

200 mm

מידה מקסימלית

_ = לא מתאים

° = אפשרי • = מתאים ביותר

מקרא :

26

) - המשך YOKOGAWA מדי ספיקה ומשדרים (

משדרי לחץ וטמפרטורה

משדרי מפלס

משדרי טמפרטורה

משדרי לחץ

מדי זרימה / לחץ

מפסק גבול למד זרימה ½ -1“ : מידה Z31 ,Z32 ,Z36 ,Z38 דגם: M23 ,M123 מתאים ל:

מד זרימה PVC-U חומר: חיבור: תושבת הדבקה 16-75“ : מידה מצוף מגנטי:כן /לא M23 /M25 דגם: * ניתן לספק בתחומי ספיקה שונים ליטר/שעה 2.5-60.000 698001... מק"ט: מד לחץ חיבור תחתון* חומר גוף: נירוסטה / פח שחור מנגנון: נירוסטה / פליז BSP סוג הברגה: ¼ - ½ מידה: “ 2 ½ ,4,6" : קוטר 8592... מק"ט: * ניתן להשיג מדי לחץ עם גליצרין

698001... : מק"ט

מד לחץ חיבור אחורי * חומר: נירוסטה / פח שחור מנגנון: נירוסטה / פליז ¼ חיבור: “ 2 ½ קוטר: “

8592... מק"ט:

סיפון חצוצרה חומר: נירוסטה / פלדה

תפס למד לחץ חומר: נירוסטה 2 ½ מידה: “ מתאים למד לחץ חיבור ¼ אחורי: “

½ מידת כניסה: “ מתאים למד לחץ

95470 : מק"ט נירוסטה 32196 מק"ט פלדה:

8592... מק"ט:

> המשך בעמוד הבא

27

מדי זרימה / לחץ - המשך מדי זרימה / לחץ - המשך

ברז למד לחץ חומר: נירוסטה / פליז סוג: פנים / חוץ דגם כבד PN 250/400 דרג:

סיפון פייפ חומר: נירוסטה / פלדה

½ מידת כניסה: “ מתאים למד לחץ

32199 מק"ט נירוסטה: 32198 מק"ט פלדה:

859294... מק"ט:

מדי מים

מד מים רב זרמי פולימרי ½ -1“ : מידה יציאה: פלט חשמלי/אופטי/ללא פלט ליטר 1,10,100,1000 : פלט חשמלי 60 º לשימוש: מים עד יצרן: ארד 9086033... : מק"ט SB-WST מד מים משולב דגם - 2-12“ : מידה יציאה: פלט חשמלי/ללא פלט

מד מים – רב זרמי ½ -2“ : מידה

יציאה: פלט חשמלי/אופטי/ללא פלט ליטר 1,10,100,1000 : פלט חשמלי 60 º לשימוש: מים עד יצרן: ארד 9086033... מק"ט:

Octave מד מים חומר: פלדה יצוקה 2-12“ : מידה יצרן: ארד

16/25 bar לחץ עבודה: BSTD / DIN סוג האוגן: יצרן: ארד 9086033... : מק"ט

9086033... : מק"ט

Sonata מד מים - ¾ -1“ : מידה יציאה: פלט פולסים/ אנקודר 50 º לשימוש: מים עד יצרן: ארד

מד מים לדשנים וכימיקליים ¾ -1“ : מידה יציאה: פלט חשמלי ליטר 1,10,100 : פלט חשמלי KD, PB, SF דגם: יצרן: ארד

9086033... : מק"ט

9086033... : מק"ט

WMR מד מים – וולטמן רקורד 2“ : מידה יציאה: פלט חשמלי/ללא פלט ליטר 1,10,100 : פלט חשמלי 16 bar לחץ עבודה: יצרן: ארד 9086033... : מק"ט

מד מים חמים רב זרמי ½ -2“ : מידה יציאה: פלט חשמלי/אופטי/ללא פלט ליטר 1,10 : פלט חשמלי 90 º לשימוש: מים חמים עד יצרן: ארד 9086033... : מק"ט

28

ברזים ואל חוזרים למיכשור

SCVF אל חוזר דגם 316 חומר: נירוסטה ¼ -1“ : מידה Psi 3000 לחץ עבודה: נקבה NPT חיבור:

אל חוזר למיכשור חומר: נירוסטה ¼ -1“ : מידה מ"מ 6-16 Psi 3000 לחץ עבודה: עין) + חיבור: מיכשור (אום 86720... מק"ט:

86720... מק"ט:

ברז כדורי משושה למיכשור 316 חומר: נירוסטה ¼ -1“ : מידה מ"מ 6-16 Psi 1000 לחץ עבודה: עין) + חיבור: מיכשור (אום 86710... מק"ט:

ברז כדורי משושה למיכשור- הברגה 316 חומר: נירוסטה ¼ -1“ : מידה Psi 1000 לחץ עבודה: NPT חיבור: 86710... מק"ט: ברז מחט קצוות מיכשור 316 חומר: נירוסטה ¼ -1“ : מידה מ"מ 6-12 400 bar לחץ עבודה: עין) + חיבור: מיכשור (אום 86620... מק"ט:

ברז כדורי לפנל מיכשור 316 חומר: נירוסטה ¼ -1“ : מידה Psi 3000 לחץ עבודה: עין) + חיבור: מיכשור (אום

86702... מק"ט: ברז מחט 316 חומר: נירוסטה ⅛ -1“ : מידה 400 bar לחץ עבודה: NPT חיבור:

866... מק"ט:

29

Armstrong מלכודות קיטור

מלכודות קיטור דלי הפוך

300 מלכודת דלי הפוך סדרה חומר: פלדה מחושלת NPT סוג הברגה: ½ -1“ : מידה bar לחץ עבודה: 1.5-45

200 מלכודת דלי הפוך סדרה חומר: יציקת ברזל BSP סוג הברגה: ½ -2“ : מידה 1.5-17 bar לחץ עבודה:

90863... מק"ט:

90863... : מק"ט

1800 מלכודת דלי הפוך סדרה חומר:נירוסטה

800 מלכודת דלי הפוך סדרה חומר: יציקת ברזל BSP סוג הברגה: ½ -1“ : מידה 1.5-17 bar לחץ עבודה:

BSP סוג הברגה: ½ , ¾ ,1“ : קוטר לחץ עבודה: bar

5 , 8 ½ ,14 ,17 ,21 ,28 ,45

90863... מק"ט:

90863... : מק"ט

360º מלכודת כולל מתאם חומר: נירוסטה

680F מלכודת דלי הפוך סדרה חומר: יציקת ברזל DIN/PN25 סוג חיבור: ½ -1“ : מידה 1.5-17 bar לחץ עבודה:

2000 סדרה לחץ עבודה:

5 , 8 ½ ,14 ,17 ,21 ,28 ,45

bar

90863... : מק"ט

90863... : מק"ט

מלכודות קיטור מצוף

AIC מלכודת מצוף ותרמוסטטי - חומר: יציקת ברזל DIN / ASA סוג האוגן: ½-4“ : קוטר 5,8,14bar לחץ עבודה:

AIC מלכודת מצוף ותרמוסטטי - חומר: יציקת ברזל BSP סוג הברגה: ½-4“ : קוטר 5,8,14bar לחץ עבודה:

90863... : מק"ט

90863... מק"ט:

30

מלכודות קיטור תרמו-דינאמיות

CD33S דגם: חומר: נירוסטה BSPT, NPT סוג הברגה: ½-1“ : קוטר

90863... מק"ט:

מלכודות קיטור תרמוסטטיות

מלכודת תרמוסטטית TTF דגם: חומר: נירוסטה SW חיבור: הברגה / ½-1“ : קוטר

מלכודת קיטור תרמוסטטית קיטור נקי TC-C דגם:

חומר: נירוסטה ½,¾,1“ : קוטר

90863... : מק"ט

90863... : מק"ט

מלכודת תרמוסטטית לקיטור שחון SH דגם: חומר: פלדה / נירוסטה / הברגה SW חיבור: הברגה / ½,¾“ : קוטר 124bar לחץ עבודה: עד 90863... מק"ט:

מלכודת תרמוסטטית TS-2 דגם: חומר: ברונזה ½“ : קוטר חיבור: הברגה

90863... : מק"ט

סעפות

סעפת אספקת קיטור חומר: פלדה ANSI / DIN קצוות: Flanged, SW 4 / 8/ 12 מספר יציאות:

908603... : מק"ט

31

תחנות מלכודות

TVS 6000 תחנת מלכודות - ARMSTRONG דגם הדגל של חברת המשלב את התכונות המתקדמות בתוספת שסתומי TVS4000 של דגם DOUBLE BLOCK & BLEED (אטימה כפולה בכניסה וביציאה) לתהליכים קריטיים. : מידות אורך DIN בגרסאות המאוגנות סטנדרטיות המאפשרות החלפה "אחד באחד" של ציוד קיים.

TVS 4000 תחנת מלכודות - תצורה שמאלית / ימנית חומר: נירוסטה ברזי בוכנה 2 תחנת מלכודות המשלבת איכותיים לניתוק כניסה ויציאה, חיבור 2 מהיר של מלכודת קיטור בעזרת ברגים בלבד, ברז בדיקה ומסנן מובנה, במוצר קומפקטי אחד. 45bar לחץ: עד 315°C טמפרטורה: עד קצוות: הברגה / ריתוך / אוגנים

Armstrong יצרן: 90863... : מק"ט

Armstrong יצרן: 90863... : מק"ט

מלכודות ניקוז נוזלים ומשחררי אוויר

משחרר אוויר חומר: פלסטי 11-AV דגם: ½-1“ : קוטר

משחרר אוויר חומר: יציקת ברזל 1-AV דגם: ½-1“ : קוטר

90863111... : מק"ט מלכודת ניקוז נוזלים חומר: ניוסטה 11-AV דגם: BSP / NPT סוג הברגה: ½-1“ : מידה

90863111... : מק"ט מלכודת ניקוז נוזלים LD-11 דגם: חומר: נירוסטה BSP סוג הברגה: ¾-1“ : מידה לחץ עבודה: עד 90863111... : מק"ט 124 bar

90863111... : מק"ט

שובר וואקום

מפרידי טיפות לקיטור

שובר ואקום VB-7 דגם: ½-2“ : מידות -0.5(-)-21 Kpa

מפריד טיפות DS-2 / DS-1 דגם: חיבור: הברגה/מאוגן DIN/ BSP סוג הברגה: ½-4“ : קוטר

908632122... : מק"ט

908603... : מק"ט

32

) Armstrong חלקי חילוף (

קיטים לתיקון

מצופים

מכסה למלכודות קיטור

מתאם מלכודות

SAGE UMT מכשיר לבדיקת מלכודות –

10 • סוללה המאפשרת עבודה של עד שעות ללא צורך בטעינה • מבנה ארגונומי נוח לשימוש

• המכשיר הראשון בעולם לבדיקת מלכודות קיטור בעל יכולת אבחון מצב המלכודת ללא צורך בניסיון / ידע בבדיקת מלכודות. • אלגוריתם מתקדם לקביעת מצב המלכודת בהתבסס על רעש אולטראסוני ומדידת טמפרטורה. לזיהוי תגיות חכמות RF • חיישן • תוכנה מתקדמת לניהול אוכלוסיית מלכודות הקיטור במפעל המתקשרת עם המכשיר בצורה אלחוטית בעזרת Bluetooth טכנולוגית • גישה מרחוק מכל מחשב / סמארטפון באמצעות אפליקציה ייעודית

Armstrong / Devatec מרטיבי קיטור

מרטיבי קיטור משמשים להעלאת רמת הלחות בחלל ושימושיים למגוון מטרות: • מיזוג אוויר – העלאת רמת הלחות בחלל לרמה נוחה. • שימור - מוצרי מאפה, גבינות, פירות וירקות מהתייבשות. • הקטנת חשמל "אלקטרוסטטי" - הקטנת הסיכון לניצוץ.

מרטיב קיטור חשמלי מרטיב המרתיח מי רשת לקיטור ובעזרת מערכת בקרה והתקני פיזור מעלה את רמת הלחות בחלל.

מרטיב קיטור מכני מרטיב המקבל קיטור חי ומפזר אותו בעזרת מוט פיזור.

90864... : מק"ט

90864... : מק"ט

*ניתן לספק חלקי חילוף ואביזרים: מרטיב קיטור אלקטרודה, כבל חשמלי, לוח אלקטרוני, מיכל, צילנדר, ברז ניקוז ועוד.

33

) Macoga / Allto ( מחברי התפשטות ובולמי רעידות מחברי התפשטות

מחבר התפשטות מאוגן חומר המפוחית: נירוסטה חומר האוגן לפי דרישה תקן אוגן: לפי דרישה ½-24" מידה: ניתן לקבל מידות נוספות לפי דרישה. 90871... : מק"ט

מחבר התפשטות לריתוך BW פנים חומר: נירוסטה קצוות לריתוך ½-24" מידה: ניתן לקבל מידות גדולות לפי דרישה.

90871... : מק"ט

מחבר התפשטות חד גלי מאוגן EPDM חומר: גומי 2-24" קטרים: אוגנים צפים פלדה תקן אוגנים: BSTD / DIN / ASA 150

מחבר התפשטות דו גלי מאוגן EPDM חומר: גומי 2-24" קטרים: אוגנים צפים פלדה תקן אוגנים: BSTD / DIN / ASA 150

90870... : מק"ט

90870... : מק"ט

מחבר התפשטות בייצור מיוחד חומר: פלדה/ נירוסטה/ גומי 2-400" קטרים: אוגנים צפים פלדה תקן אוגנים: BSTD / DIN / ANSI

מחבר התפשטות דו גלי קצוות רקורד

½-3" קטרים: EPDM גומי: BSP הברגה:

90870... : מק"ט

90870... : מק"ט

34

מכלי התפשטות ולחץ

מכלי התפשטות

מכל התפשטות מיועד לשמירה על הלחץ בקו במצבים של עליית טמפרטורה ועלייה בנפח המים. אטמ'. 1.5 המכל מסופק עם לחץ מילוי ראשוני של

איטליה IMERA יצרן: ליטר 1500 – 8 : נפח (כתלות בדגם) 8/10bar לחץ מקסימלי: עד 100°C טמפרטורה: עד חיבור: עליון / תחתון (כתלות בדגם) EPDM חומר דיאפרגמה:

מק"ט

חומר מבנה

908605... 908607...

פלדה

נירוסטה

מכלי לחץ

מכל לחץ מיועד לשמירה על לחץ המים בקו במצבים של צריכה משתנה. במכל מורכבת דיאפרגמה שבתוכה מים וסביבה אויר דחוס.

איטליה IMERA יצרן: ליטר 1500 – 8 : נפח (כתלות בדגם) 8/10bar לחץ מקסימלי: עד 100°C טמפרטורה: עד חיבור: עליון / תחתון (כתלות בדגם) EPDM חומר דיאפרגמה:

מק"ט

חומר מבנה

908606... 908607...

פלדה

נירוסטה

35

ברזי פלסטיק הינה יצרנית ברזי פלסטיק מהאיכותיות בעולם. Praher Plastics Austria GmbH שימוש בחומרי גלם איכותיים מרשימה מצומצמת של ספקים מערביים העומדים בדרישות מחמירות, תהליכי ייצור מתקדמים ובקרת איכות קפדנית, מבטיחים ברזים ברמת איכות גבוהה ביותר.

ברזים כדוריים

M1 ברז כדורי דו כיווני - סדרה אוסטריה PRAHER PLASTIC יצרן: PVC / PP / PVDF חומר: ) PTFE (מושב EPDM / FPM חומרי אטימה:

לדגם מספר תכונות ייחודיות: •מנגנון נעילה ייחודי ומאסיבי, מבטיח מצד אחד נעילה אמינה וחזקה, מצד שני אפשרות סגירה של הברז במקרה חרום גם כאשר הידית נעולה! עם חוזק מכאני PP-GF • ידית עשויה גבוה. • אומים בעלי מניעת פתיחה-עצמית. • אטימה כפולה.

• הכנה להרכבת מפעיל. • תושבת תחתונה מובנית לעיגון. • מכסים בצבעים שונים מאפשרים סימון הברז בהתאם לזורם העובר בו. • מגוון אפשרויות "פידבק", הפעלה פנאומטית וחשמלית ועוד. מהברזים נבדקים בלחץ 100% • טרם יציאתם מהמפעל (לא בדיקה מדגמית).

DN15 - DN100 / 0.5" - 4" מידות: קצוות: הדבקה / הברגה / היתוך

PVDF חומר: 698030075... : מק"ט

PP חומר: 6980205... : מק"ט

PVC חומר: 6980015... : מק"ט

S6 ברז כדורי דו כיווני - סדרה

אוסטריה PRAHER PLASTIC יצרן: PVC חומר: ) PTFE (מושב EPDM / FPM חומרי אטימה: DN15 - DN80 / ½" - 4" מידות: קצוות: הדבקה / הברגה

דגם בעל יחס תמורה – עלות גבוה ביותר: • אטימה כפולה. PTFE / • עמידות גבוהה בזכות מושב .PE • הרכבה ופירוק נוחים ללא צורך בכלים.

PVC חומר: 6980015... : מק"ט

36

ברזים כדוריים - המשך

S4 ברז כדורי תלת דרכי - סדרה אוסטריה PRAHER PLASTIC יצרן: PVC / PP / PVDF חומר: ) PTFE (מושב EPDM / FPM חומרי אטימה:

לדגם מגוון תכונות ייחודיות: • מנגנון נעילה ייחודי ומאסיבי, מבטיח מצד אחד נעילה אמינה וחזקה, מצד שני אפשרות סגירה של הברז במקרה חרום גם כאשר הוא נעול! עם חוזק מכאני גבוה. PP-GF • ידית עשויה

• אטימה כפולה. • מכסים בצבעים שונים מאפשרים סימון הברז בהתאם לזורם העובר בו. • מגוון אפשרויות "פידבק", הפעלה פנאומטית וחשמלית ועוד.

DN15 - DN100 / 0.5" - 4" מידות: קצוות: הדבקה / הברגה / היתוך

PVDF חומר: 698030075... : מק"ט

PP חומר: 6980205... : מק"ט

PVC חומר: 6980015... : מק"ט

S4 ברז דגימה - סדרה אוסטריה PRAHER PLASTIC יצרן: PVC / PP / PVDF חומר: ) PTFE (מושב EPDM / FPM חומרי אטימה: DN8 / ¼" מידות: קצוות: חביקה, הברגה (הברז מסופק עם סט מחברים)

לדגם מגוון תכונות ייחודיות: • מסופק עם סט הכולל מחבר מהיר לצינור (בחביקה), ניפל כפול, פקק, נועל ידית ועוד. • נעילת הידית במספר מצבים. • מבנה קומפקטי וקל. • מומנט פתיחה-סגירה נמוך.

PVDF חומר: 698030075... : מק"ט

PP חומר: 6980205... : מק"ט

PVC חומר: 6980015... : מק"ט

37

ברזי דיאפרגמה

+ T7 ברז דיאפרגמה - סדרה אוסטריה PRAHER PLASTIC יצרן: PVC / PP / PVDF חומר: EPDM / EPDM + PTFE / FPM דיאפרגמה:

לדגם מגוון תכונות ייחודיות: • מעצור המונע פתיחת יתר של הברז ומאריך את חיי הדיאפרגמה. • מגביל מומנט המבטיח סגירה מלאה תוך כדי מניעה של "סגירת יתר" ומאריך את חיי הדיאפרגמה. PN12 .5 - • לחץ מרבי – הגבוה בשוק ) מקנה PVDF ו- PVC (בחומרי מבנה אורך חיים ארוך גם בעבודה בלחצים נמוכים יותר.

• אופטימיזציה של אלמנטים שונים בברז שמקנים לו חוזק גבוה, אטימה מרבית ואורך חיים ארוך. • ידית ארגונומית עם אפשרות נעילה. • מראה מצב גדול וברור. • מכסים בצבעים שונים מאפשרים סימון הברז בהתאם לזורם העובר בו. • ברגים מכוסים לטובת בטיחות בעת תפעול הברז. מהברזים נבדקים בלחץ טרם 100% • יציאתם מהמפעל (לא בדיקה מדגמית).

DN15 - DN50 / 0.5"- 2" מידות: קצוות: הדבקה / הברגה / היתוך

PVDF חומר: 69830077... : מק"ט

PP חומר: 69802056... : מק"ט

PVC חומר: 6980017... : מק"ט

38

ברזי פרפר

Industrial ברז פרפר

CEPEX יצרן: PVC / PP / PVDF חומר: EPDM / FPM חומרי אטימה: DN50 - DN300 / 2" - 12" מידות: DIN / ANSI תצורה: בין-אוגנים

PVC חומר: 6980015... : מק"ט

PP חומר: 69802057... : מק"ט

אל חוזרים

S4 אל חוזר קפיץ - סדרה אוסטריה PRAHER PLASTIC יצרן: PVC / PP / PVDF חומר: EPDM / FPM חומרי אטימה: קפיץ: נירוסטה / נירוסטה מצופה טפלון

קצוות: חביקה, הברגה (הברז מסופק עם סט מחברים) DN10 – DN80 / 3 / 8 " - 4" מידות: קצוות: הדבקה / הברגה / היתוך באר 0.06 : לחץ פתיחה

התקנה: אנכית / אופקית אומים בעלי מניעת פתיחה-עצמית.

PVDF חומר: 698030075... : מק"ט

PP חומר: 6980205... : מק"ט

PVC חומר: 6980015... : מק"ט

S4 - סדרה Wafer אל חוזר קלפה - אוסטריה PRAHER PLASTIC יצרן: PVC / PP / PVDF חומר: EPDM / FPM חומרי אטימה: DN65 – DN280 / 2-½" - 10" מידות: DIN / ANSI תצורה: בין-אוגנים

• עם / ללא קפיץ החזרה • עמידות לקורוזיה. • מבנה קומפקטי וקל משקל. • עלות נמוכה בהשוואה לאל חוזרים רחבים.

• תצורת "בין אוגנים" נוחה להתקנה.

PP חומר: 6980205... : מק"ט

PVC חומר: 6980015... : מק"ט

39

אל חוזרים - המשך

K4 סדרה - Wafer אל חוזר קלפה - אוסטריה PRAHER PLASTIC יצרן: PVC / PP / PVDF חומר: EPDM / FPM חומרי אטימה: DN65 – DN280 / 2-½" - 10" מידות: DIN / ANSI תצורה: בין-אוגנים

• עם / ללא קפיץ החזרה • חוזק מבני גבוה, עמידות לקורוזיה. • נתוני זרימה מצוינים. • מראה מצב חיצוני לחיווי פתוח / סגור. • מפסק גבול – אופציונלי

• מספר קפיצים ללחצי פתיחה שונים. • "אוזניים" לכיוון נוח של האל חוזר בעת ההתקנה. • פתיחה מלאה של הקלפה ללא צורך בספייסר. . NSF • מאושר

PVDF חומר: 69803007... : מק"ט

PP חומר: 6980205... : מק"ט

PVC חומר: 6980015... : מק"ט

מסננים

S4 מסנן קו - סדרה אוסטריה PRAHER PLASTIC יצרן: PVC / PP / PVDF חומר: EPDM / FPM חומרי אטימה: DN10 – DN80 / 3 / 8 " – 4" מידות:

קצוות: הדבקה / הברגה / היתוך רשת: פוליפרופילן / נירוסטה מ"מ 2X4 מ"מ / 0.5 / מ"מ 1: רמת סינון גוף שקוף

מפל עומד / לחץ מינימלי (בהשוואה למסננים זוויתיים)

PP חומר: 69802058... : מק"ט

PVC חומר: 69800191... : מק"ט

מגופי סכין

מגוף סכין אוסטריה PRAHER PLASTIC יצרן: PVC חומר: חיבור: הדבקה מ״מ 32-110 : מידות

69800... : מק"ט

40

קשיחים - נירוסטה / פלדה

כובע פלסטיק לברגי איסכורית

איסכורית

בורג ראש משושה מגולוון הברגה חלקית מידות מ"מ / אינץ, GR-2 , GR-5 , 4.8 , 8.8 בחוזקים:

בורג ראש משושה מגולוון הברגה מלאה מידות מ"מ / אינץ, GR-2 , GR-5 , 4.8 , 8.8 בחוזקים:

DIN 7504P ANSI B18.6.4/ SAE 78

עוגן ג׳מבו וו סגור

עוגן ג׳מבו וו פתוח

ג'מבו ראש בורג קצר/ארוך

ג'מבו ראש בורג קצר/ארוך

עוגן עד

עוגן פליז

דבק כימי

בורג עיגון חץ/אקספרס

אום מאריך מגולוון עגול למוט הברגה M6-M16

אום פלנג' ISO 4161 מידות מ"מ / אינץ

אום מאריך מגולוון משושה למוט הברגה 1 / 4 - 5 / 8 "

מוט הברגה מגולוון בכל המידות מ"מ / אינץ, GR-2 , GR-2 , 4.8 , 8.8 בחוזקים:

אום משושה מידות מ"מ / אינץ GR-2 , GR-5 , 4.8 , 8.8 בחוזקים:

דיסקה שטוחה DIN 125/ISO 7089

דיסקה קפיצית

בורג פח פח קודח / לא קודח

41

Made with FlippingBook Ebook Creator