פלסטיקה הנדסית, קטלוג דיגיטלי | סקופ מתכות

פלסטיקה הנדסית - המשך

, דלרין - המשך H / C - אצטל POM

מק"ט

טווח מידות (אינץ')

טווח מידות (מ"מ)

תצורה

חומר גלם תוספים

25% סיבי זכוכית

POM C GF 25

מוטות לוחות מוטות לוחות מוטות לוחות לוחות מוטות מוטות לוחות מוטות לוחות מוטות לוחות מוטות לוחות מוטות לוחות מוטות לוחות

692108…

20-100

עפ"י דרישה 12-20 עפ"י דרישה

69308…

אנטיסטטי

POM C ESD

½-2"

692108…

69308…

מוליך חשמלי

POM C ELS

30-80

692108…

12-60

69308…

ניתן לגילוי ע"י גלאי מתכות

POM C-ID

*

30-100

6921092…

20-60

693091…

POM H

10-200

693081…

6-100

693081…

POM H 150 דלרין

6921085/6…

¼-2¼"

693091/2…

¼-1½"

UV מייצב

POM H דלרין 527/507

6921087…

¼-½"

693093…

¼-2"

טפלון 20% / טפלון 13%

POM AD AF דלרין 100/500

69210800…

20,30,40

¼-6"

10,20,30

693081…

¼-2"

POM H דלרין 550/511 P

*

מיוצב בחום

693081…

3 /

8 -3"

693081…

½-1½"

*

POM H 570 דלרין

זכוכית 20%

692131…

3 /

8 -3"

69331…

¼-2"

לא ממלאי ניתן להציע מיבוא מיוחד מהיצרן *

15

Made with FlippingBook Publishing Software