פלסטיקה הנדסית, קטלוג דיגיטלי | סקופ מתכות

PP פרופילים

U פרופיל

A (מ"מ)

B (מ"מ)

T (מ"מ) 3 3.5

46 46 69 112 65 132 92 150

27 48 49 49 69 69 90 90

4 4 4 4 4 4

יישומים: • לציפוי פרופילי מתכת נגד קורוזיה

69450...

מק"ט:

PP פרופיל ריבועי

A (מ"מ)

B (מ"מ)

T (מ"מ)

35 50

35 50

3.0 4.0

69450...

מק"ט:

יישומים: • לציפוי פרופילי מתכת נגד קורוזיה

28

Made with FlippingBook Publishing Software