פלסטיקה הנדסית, קטלוג דיגיטלי | סקופ מתכות

שירותי חיתוך ועיבוד

לחיתוך פלטות ושטוחים SCHELLING מסורי דיסק 4

מ''מ 20-4000 : אורך מ''מ 20-2000 : רוחב מ''מ 2-250 : עובי

לחיתוך אקסטרוזיות KASTO מסור דיסק

מ''מ 20-6000 : אורך מ''מ 20-150 : רוחב מ''מ 2-20 : עובי

מסור דיסק שוויצרי אנכי לחיתוך פלטות ושטוחים

מ''מ 20-10000 : אורך מ''מ 20-2000 : רוחב מ''מ 30 עובי: עד

מסור דיסק צרפתי לחיתוך פלטות ושטוחים

מ''מ 20-4000 : אורך מ''מ 20-2000 : רוחב מ''מ 2-200 : עובי

מסורי דיסק מהירים - הזנה אוטומטית

מ''מ 20-6000 : אורך מ''מ 15-260 : רוחב

33

Made with FlippingBook Publishing Software