פלסטיקה הנדסית, קטלוג דיגיטלי | סקופ מתכות

טבלאות שימושיות

Thermal properties תכונות טרמיות -

Miscellaneous data שונות -

Electrical properties (1) תכונות חשמליות -

Specic volume resistance (ASTM D 257, EC 93, DIN IEC 60093)

Specic volume resistance (ASTM D 257, EC 93, DIN IEC 60093)

Specific heat (23°C)

Coecient of linear thermal expansion (23°C, ASTM D 696, ASTM E 831)

Service temperature short term Glass transition temperature (DIN 53 765, DIN EN ISO 3146)

Water absorption at saturation (DIN EN ISO 62) Resistance to hot water washing soda

Melting point (DIN 53 765, DIN EN ISO 3146)

Dielectric constant (10 6 Hz, ASTM D 150, DIN 53 483, IE-250) מקדם התפשטות טרמי

Moisture absorption to equilibrium 23°C/50% rel. humidity (DIN EN ISO 62)

Dielectric strength (ASTM D 149, DIN EN 60093)

Thermal conductivity (23°C)

Flammability acc. to UL-Standard 94 Resistance to weathering (5) עמידות במים חמים

התנגדות חשמלית ליחידת שטח

התנגדות חשמלית ליחידת נפח

עמידות בתנאי אקלים חיצוני

טמפרטורת עבודה לזמן קצר

טמפרטורת מעבר זכוכיתית

ספיחת מים בסביבה מימית

קבוע דיאלקטרי

מוליכות טרמית

חוזק דיאלקטרי

ספיחת לחות

נקודת היתוך

תקן בעירה

חום סגולי

חומר

0,22

20

3,6

VO

360-375

10 16 10 7

4,9

(+)

2,6

3,1

PI

350

(+) (+)

10 17

1,04

0,53

VO

330

3,8

+

2,3

PI CS 15

350

1,13

10 17

10 16

330

5

PI TF 30

330

VO

370

40

+

0,53

PI CS 40

+

VO

4

0,53

PI M0S ²

370

330

5

(+)

2,3

PICS 15 TF 10

350

>10 18

0,26

23,6

4,5

>10 18

+

VO

275

3,1

-

2,5

3,9

PAI

270

0,24

0,37

2x10 17

10 18

34

3,5

VO

275

1,6

2,5

4,2

PAI GF 30

270

0,23

8x10 13

10 18

0,54

1,9

VO

275

2,5

1,46

5,4

PAI PVX

350

0,24

10 16

+

2,5

VO

157

-

5,7

2,5

3,3

PEK

300

374

+

143

PEEK Classix

300

343

10 16

10 15

0,25

20

0,5

+

VO

143

-

5

0,1

3,2-3,3

PEEK

300

0,32

343

10 15

10 15

0,43

24.5

0,1

+

VO

143

-

2

0,1

PEEK GF 30

300

343

10 5 -10 7(2)

10 5 -10 7(2)

0,92

0,1

+

VO

143

+

1,5 (2)

0,1

PEEK CF 30

300

343

+

VO

143

0,1

PEEK CF 30 MT

300

2,2

3x10 5

5x10 6

0,24

0,1

+

VO

143

+

0,1

PEEK PVX

300

343

10 16

10 15

5

0,25

20

0,5

+

VO

143

-

0,1

3,2-3,3

PEEK MT

300

0,32

343

10 2 -10 4

10 1 -10 3

1,5

0,4

0,2

+

VO

143

+

0,1

PEEK ELS nano

300

343

>10 14

>10 14

15,2

4,4

0,43

+

VO

143

4,1

<0,1

PEEK CMF

300

1,04

+

VO

143

-

0,1

PEEK TF 10

300

300

0,5

+

VO

143

+

0,15

PEEK CW 50

0.5

+

VO

165

+

0,23

PEEK CW 60

10 15 -10 18

10 13 -10 14

4.9

+

VO

162

+

PEKEKK

387

10 14

10 14

5

0.27

+

VO

150

+

0,02

300

PEEK ID

1.1

341

10 13

10 15

5

0,25

+

VO

90

0,01

260

PPS

280

10 13

10 15

5

0,25

+

VO

+

90

0,01

260

PPS MT

280

4x10 5(2)

1x10 6(2)

3-4 (2) ca.3

+

VO

90

0,02

260

PPS PVX

280

20

10 13

10 15

0,25

+

VO

90

4

0,02

260

PPS GF 40

1,18

280

42

10 16

10 14

5,5

0,8

0,25

+

VO

-

180

3,1

0,2

180

PSU

1

10 16

10 14

40

5,5

2,1

0,18

+

VO

-

225

3,5

0,7

220

PES

1,12

5.4

0,35

VO

+

0,4

PPSU

15

10 15

10 12

1,1

5,6

0,35

+

VO

220

3,45

0,37

190

PPSU MT

10 15

10 15

33

1,25

5

0,22

+

VO

-

217

3,15

0,7

200

PEI

219

10 15

10 15

31

1,1

3

+

VO

-

217

3,5

0,6

PEI GF 20

10 15

10 15

30

0,9

2

0,23

+

VO

-

217

3,7

0,5

200

PEI GF 30

20-40

12-13

+

VO

+ +

-20

2,1

260

PTFE EX

327

40

+

VO

PTFE molded

+

13

0,51

+

VO

260

PTFE graphite

327

+

13

0,49

+

VO

260

PTFE carbon

327

34

סקופ אינה אחראית לסטיות ואי דיוקים בנתונים. הנתונים המובאים הינם לידיעה בלבד ואין להשתמש בנתונים לתכנון.

Made with FlippingBook Publishing Software