פלסטיקה הנדסית, קטלוג דיגיטלי | סקופ מתכות

Mechanical properties תכונות מכניות -

Service temperature °C long term

Coefficient of frictin p = 0,05 n/mm v = 0,6 m/s on steel, hardend and ground Wear (conditions as previous)

Creep rupture strength after 1000 h with static load

Hardness (ball indentation: Shore D: ASTM D 2240, Rockwell: ASTM D 785 Impact resistance

Tensile strength at yield (ASTM D 638, DIN EN ISO 527) Tensile strength at break (ASTM D 638, ASTM D 1708 (a))

Density (ASTM D 792, DIN EN ISO 1183)

Elongation at break (ASTM D 638, ASTM D 1708 (a))

Modulus of elasticity after tensile test (ASTM D 638)

C° טמפרטורת עבודה לזמן ארוך

זחילה תחת עומס סטטי

חוזק מתיחה לכניעה

מאמץ מתיחה לשבר

מודול אלסטיות

מקדם חיכוך

משקל סגולי

התארכות

שחיקה

קשיות

פלסטיקה הנדסית

נגיפה

חומר

תוספים וצבע

black

0,8

1,35

PI

116

9

300

4000

75(c)

15% graphite, black

0,27

1,42

PI CS 15

97

2.8

300

4000

26(ai)

88(d)

30% PTEE

0,45

1,51

PI TF 30

82

4.1

260

23(ai)

84(d)

40% graphite, black

1,57

PI CS 40

65

2,2

300

80(d)

15% M0S ² black

1,6

PI M0S ²

95

2.9

300

4400

90(d)

15% graphite 10% PTFE, black

0,3

1,48

PICS 15 TF 10

147

77

2,9

300

3800

27(i)

85(d)

yellow-brown

1,42

PAI

137

21

260

10800

142(ai)

E 86

30% glass fibre

1,65

PAI GF 30

205

7

260

6600

79(ai)

E 97

PTFE + graphite

1,46

110

PAI PVX

164

7

260

3800

63(ai)

E 72

black

1,32

95

PEK

20 > 25 25

260

52(ai)

108(r)

white

1,38

95

PEEK Classix

260

3000

7,6(d)

natural, also also black (1) natural, 30% glass fibre

0,30-0,38

1,30

PEEK

260

9500

n.b.(c)

M99

0,38-0,46

36

1,51

PEEK GF 30

180

2,5

260

18500

60(c) 35(c)

M103 256 (2)

30% carbon fibre, black

1,40

PEEK CF 30

215

1,5

260

14500

30% carbon fiber, black

1,40

PEEK CF 30 MT

160

3

50(c)

260

9500

10% carbon fibre graphite, PTFE, black

208 (2)

0,11

1,48

95

PEEK PVX

130

1,5

30(c)

260

3000

colored also in black

M99(r)

0,30-0,38

1,30

PEEK MT

n.b.(c)

260

4100

CNT, black

1,34

PEEK ELS nano

100

15

50(c)

260

4500

white, ceramic

263

1,60

80

PEEK CMF

86

7

50(c)

260

3000

PTFE 10%, natural

1,35

75

PEEK TF 10

15

n.b.(c)

260

3700

50% carbon fibers

1.43

491-511

PEEK CW 50

260

50,400

60% carbon fibers

1.48

585-626

PEEK CW 60

260

54,300

Heat stabilized

248

1.3

130

PEKEKK

11

10(k)

260

4400

ניתן לגילוי ע"י מתכות

260

1100

PEEK ID

6

72

260

4600

natural

190

1,35

75

PPS

4

50(c)

230

3700

black

190

1,35

PPS MT

4

50(c)

230

14000

10% carbon fiber, graphit, PTFE, black

0,21

203 (2) 320

0,69

1,47

PPS PVX

115

1,5

20(c)

230

10000

40% glass fiber, black

1,65

PPS GF 40

185

1,9 > 50

45(c)

230

14000

translucent

0,4

147

42

1,24

80

PSU

n.b.(c)

160

2600

translucent

148

1,37

90

PES

40 50

n.b.(c)

180

2700

122(r)

1,29

70

PPSU

170

2350

colored

> 50 > 50 3

31

1,29

70

PPSU MT

n.b.(c)

170

2350

translucent

140

1,27

105

PEI

n.b.(c)

170

3200

20% glass fibre

1,42

138

3,4(ai)

170

7000

PEI GF 20

165

1,51

165

2 > 200 300-400

40(c)

170

9500

30% glass fibre

PEI GF 30

≥ 20 25-31

2,18

260

0.08

51-60(d)

white

PTFE EX

2.14-2.18

260

יצוק

PTFE molded

> 55(d) > 60(d)

> 15 > 15

> 170 > 150

2,15

260

0.09

grphit, black

PTFE graphite

0.14

2,11

260

carbon, black

PTFE carbon

35

Hardness- קשיות , (d) Shore D, (r) Rockwell, Impact- נגיפה , (c) Charpy: DIN EN ISO 179: a n KJ/m 2 , (ai) (Izod: ASTM 256: a n J/m (di) Izod: DIN EN ISO 180, a n KJ/m 2 , (k) Notch impact strength: DIN EN ISO 179: a n KJ/m 2 , עם לחות לאחר איחסון * + ), עמיד +( ), אינו עמיד -, עמידות מוגבלת 2( נבדק על חומר חצי מוגמר

Made with FlippingBook Publishing Software