פלסטיקה הנדסית, קטלוג דיגיטלי | סקופ מתכות

Mechanical properties תכונות מכניות -

Service temperature °C long term

Coefficient of frictin p = 0,05 n/mm v = 0,6 m/s on steel, hardend and ground Wear (conditions as previous)

Creep rupture strength after 1000 h with static load

Hardness (ball indentation: Shore D: ASTM D 2240, Rockwell: ASTM D 785 Impact resistance

Tensile strength at yield (ASTM D 638, DIN EN ISO 527) Tensile strength at break (ASTM D 638, ASTM D 1708 (a))

Density (ASTM D 792, DIN EN ISO 1183)

Elongation at break (ASTM D 638, ASTM D 1708 (a))

Modulus of elasticity after tensile test (ASTM D 638)

C° טמפרטורת עבודה לזמן ארוך

זחילה תחת עומס סטטי

חוזק מתיחה לכניעה

מאמץ מתיחה לשבר

מודול אלסטיות

מקדם חיכוך

משקל סגולי

התארכות

שחיקה

קשיות

פלסטיקה הנדסית

נגיפה

חומר

תוספים וצבע

PC GF 20 PC GF 30

20% glass fibre

1,33

110

5

120

5500 7500 12000 7000 18000 3200 2900 2500 2620 10000

30% glass fibre

148 (2) 104(r)

55(c)

>50

1,42

130

2,5

120

Phenolic Paper Phenolic fabric EPOXY glass PET PET TF PBT PBT L PBT GF 30 POM-C POM-C-AX POM-C+10PE POM-C-ID POM-C-GF 25

1,35

110

130

8,8(k)

110(r)

1,35

60

120

33

110(m)

2

260

160

natural, also in black (1) solid lubricant, grey

0,35

0,25

40(c)

95

1,37

88

110

0,1

40(c)

1,44

73

110

0,2

0,24

natural

125

o. Br.(c)

36

1,31

55

110

0,11

lubricant

37(ai)

1,36

50

40

105

0,24

30% glass fibre grey white natural, also in black (1) better mechanical propetties

190

60(c)

1,53

135

2,5

110

8,9

0,32

2700 3400 2200

145

40

o. Br.(c)

1,41

62

30

100

n.b

142

79

49

110

0,2

100% PE

4(k)

1,34

43

10

100

ניתן לגילוי ע"י גלאי מתכות

1,48

69

10

100

25% glass fibre

9000 2000 1650 2100 3000 2800 3400 5000 3300 1300 1400 2200 1900 600 1200 800 1150 3200 3210 2400 2300 3240

195

40(c)

1,58

130

3

100

POM-C-ELS POM-C-ESD POM-C-MT POM-H POM-H-TF Delrin 511P

conductive carbon, black

M97(r)

>1000(di)

1,45

50

15

100

0,2

antistatic

1,33

45

>20

100

8,9

0,32

also in colors

145

40

o. Br.(c)

1,41

55

30

100

4,6

0,34

natural

170

40

o. Br.(c)

1,42

70

25

110

0,08

PTFE, brown

36(c)

1,54

50

8

110

heat stabilized

120(r)

8(di)

1,42

73

110

Delrin 570 Delrin 507 PP-MT PP-H PP-ELS PP GF 30 PE-UHMW 1000 PE-HD 500 PE-HD 300 PE-300 ELS PMMA EXT PMMA CAST

20% GF

6(di)

1,56 1,4

59

12

110 110

uv stabilized lubricant heat stabilizer, also in black (1)

70

n.b(c)

10

0,92

35

100

100(r)

0,92

33

100

72(d)

6(k)

>50

conductive 30% glass fibers

0,95

38

100

80(d)

n.b(c)

4

1,00

31

100

27

24

natural natural also in black (1) conductive carbon black

0,93

40

80

61(d)

o. Br.(k)

>350

0,96

36

80

64

o. Br.(k)

>600

0,96

32

80

63 66(d)

12(k) n.b

>800

1,04

26

90

7

1,5(di)

transparent transparent

95(r)

1,19

72

70

6

12(c)

102(r)

1,19

75

80

4

ABS PPE

o. Br.(c)

grey grey

0,5

85

1,06

50

75

28

o. Br.(c)

8,4

0,4

125

1,06

55

85

PPE MT

coloured

90

1,08 1,29

67

85 85

293(ai)

55

16,3

8000

PPE GF 30

105

30(c)

30% glass fibre beige

2

Hardness- קשיות , (d) Shore D, (r) Rockwell, Impact- נגיפה , (c) Charpy: DIN EN ISO 179: a n KJ/m 2 , (ai) (Izod: ASTM 256: a n J/m (di) Izod: DIN EN ISO 180, a n KJ/m 2 , (k) Notch impact strength: DIN EN ISO 179: a n KJ/m 2 , עם לחות לאחר איחסון * + ), עמיד +( ), אינו עמיד -, עמידות מוגבלת 2( נבדק על חומר חצי מוגמר

39

Made with FlippingBook Publishing Software