מזון, פרמצבטיקה ומיקרואלקטרוניקה, קטלוג דיגיטלי | סקופ מתכות

Animated publication

מזון פרמצבטיקה מיקרואלקטרוניקה 02 /05

למידע נוסף על הציוד והאביזרים המופיעים בקטלוג זה (כולל מפרטים טכניים) וכן לצפייה WWW.SCOPE.CO.IL במוצרים נוספים המשווקים ע"י סקופ, ניתן להיכנס לאתר האינטרנט:

לתשומת לב המתכנן: קבוצת סקופ מתכות עשתה את המיטב כדי שהמידע והנתונים בקטלוג זה יהיו נכונים ומדוייקים. למיטב ידיעתנו כל המידע בקטלוג זה מדוייק ונכון לזמן הפרסום. קבוצת סקופ מתכות לא תישא בכל אחריות לשגיאות, אי דיוקים או אי הבנה של המידע הנתון בקטלוג זה או כתוצאה מהשימוש בו ט.ל.ח.

תוכן עניינים פירוט

עמוד

ברזים, צנרת ואביזרי צנרת לתעשיית המזון ברזים ואל חוזרים לתעשיית המזון ברזים כדוריים

04 04 05 06

ברזי דגימה

ברזי בוכנה פנאומטיים

ברזי ויסות ברזי פרפר

06-07 07-08

שסתומים ואל חוזרים

אביזרים לתעשיית המזון מראי זרימה

09 10

חלונות הצצה אביזרים נוספים

10-11

צנרת ואביזרי צנרת לתעשיית המזון צנרת למזון

12

(מידות אינצ'יות) SMS אביזרי צנרת למזון תקן (מידות אינצ'יות) RJT אביזרי צנרת למזון תקן (מידות מילימטריות) DIN אביזרי צנרת למזון תקן (מידות אינצ'יות) 3A אביזרי צנרת למזון תקן (מידות מילמטריות) 3A אביזרי צנרת למזון תקן

12-13 13-14 14-15

16 17

) BPE ( ברזים, צנרת ואביזרי צנרת לתעשיית הפרמצבטיקה ברזי דיאפרגמה

17 18

צנרת לפרמצבטיקה

18-19

אביזרי צנרת לפרמצבטיקה

) PQE צנרת ואביזרי צנרת לתעשיית המיקרואלקטרוניקה ( צנרת למיקרואלקטרוניקה

19 19

אביזרי צנרת למיקרואלקטרוניקה ) CFOS צנרת ואביזרי צנרת לחמצן ( צנרת ואביזרי צנרת מנחושת לחמצן צנרת ואביזרי צנרת מנירוסטה לחמצן

20-21 21-22

)High Purity( צנרת פלסטיק למזון, פרמצבטיקה ומיקרואלקטרוניקה ) Ultra High Purity ( - PVDF צנרת, אביזרי צנרת וברזים ) High Purity ( - ) PP צנרת, אביזרי צנרת וברזים מפוליפרופילן (

22-23

23 24

אנטי מיקרוביאליים PVC לוחות

24-26

INOXPA משאבות

27

SCOPE-STRUT מערכת תמיכה לצנרת

28-29 30-31

קשיחים

ציוד לריתוך

ברזים, צנרת ואביזרי צנרת לתעשיית המזון ברזים ואל חוזרים לתעשיית המזון ברזים כדוריים

מק"ט

תקן

מידות

חומר

מוצר

נירוסטה 304L / 316L נירוסטה 304L / 316L

ברז כדורי לריתוך

8440...

SMS

1-4"

8340...

DIN

NW25-100

316L נירוסטה

ברז כדורי עם פרולים

8440...

3A

1-4"

נירוסטה 304L / 316L

ברז כדורי RJT קצוות

85000...

½-4"

NW קצוות

NW15-100

EPDM / TEFLON / SILICON

סט אטמים לברז כדורי

8440...

SMS

1-4"

DIN

NW25-100

ברזי דגימה

מק"ט

סוג הברגה

מידות

חומר

מוצר

ברז לתחתית מיכל עם ניקוז (למראה גובה)

304 נירוסטה

8441905...

BSP

½-20"

¼ , ⅜ , ½

304 נירוסטה

ברז דגימה

8441...

BSP

04

ברזי בוכנה פנאומטיים ברזים ואל חוזרים לתעשיית המזון - המשך

מק"ט

תקן

מידות

חומר

מוצר

ברז פנאומטי 2 דרכים קומה 1 2 פתחים NL דגם ברז פנאומטי 3 דרכים קומה 1 3 פתחים NT דגם ברז פנאומטי 3 דרכים 2 קומות 3 פתחים KH דגם ברז פנאומטי 4 דרכים 2 קומות 4 פתחים KE דגם

316L נירוסטה

845...

SMS

1-4"

סוגי אטמים: EPDM / VITON

835...

DIN

NW25-100

316L נירוסטה

845...

SMS

1-4"

סוגי אטמים: EPDM / VITON

835...

DIN

NW25-100

316L נירוסטה

845...

SMS

1-4"

סוגי אטמים: EPDM / VITON

835...

DIN

NW25-100

316L נירוסטה

845...

SMS

1-4"

סוגי אטמים: EPDM / VITON

316L נירוסטה

ברז פנאומטי עם אטימה כפולה 4 דרכים כולל ראש פיקוד

845...

SMS

1-2"

סוגי אטמים: EPDM / VITON

835...

DIN

NW25-50

מתח: גששי קרבה Micro Switch 24 VDC

ראש פיקוד C-TOP

8593550...

05

ברזים ואל חוזרים לתעשיית המזון - המשך ברזי ויסות

מק"ט

תקן

מידות

חומר

מוצר

ברז ויסות

316L נירוסטה

8437...

SMS

1-2"

סוגי אטמים: EPDM / VITON

8338...

DIN

NW25-65

ברזי פרפר

מק"ט

תקן

מידות

חומר

מוצר

נירוסטה 304L / 316L

ברז פרפר לריתוך

8340...

DIN

NW25-200

סוגי אטמים: EPDM / VITON SILICON / NBR

נירוסטה 304L / 316L

ברז פרפר עם פרולים

8449...

3A

½-4"

סוגי אטמים: EPDM / VITON SILICON / NBR

נירוסטה 304L / 316L

ברז פרפר לריתוך

8440...

SMS

½-4"

סוגי אטמים: EPDM / VITON SILICON / NBR

נירוסטה 304L / 316L

ברז פרפר בין אוגנים

8340...

DIN

NW25-150

אטם לברז פרפר

8340...

SMS

½-4"

SILICON

8440...

DIN

NW25-200

> המשך בעמוד הבא

06

ברזים ואל חוזרים לתעשיית המזון - המשך ברזי פרפר - המשך

מק"ט

תקן

מידות

חומר

מוצר

EPDM / NBR / VITON

אטם לברז פרפר

½ -4"

8340...

SMS

8440...

DIN

NW25-100

SILICON

סט אטמים לברז פרפר בין אוגנים

8340...

DIN

NW25-150

שסתומים אל חוזרים

מק"ט

תקן

מידות

חומר

מוצר

שסתום אל חוזר לריתוך

316L נירוסטה

8342...

DIN

NW25-150

8442...

SMS

1-4"

316L נירוסטה

שסתום אל חוזר עם קצוות פרול

8442...

3A

1-4"

¾ -2"

) PTFE ( טפלון

שסתום אל חוזר טפלון

8243...

3A

סט אטם לאל חוזר

8342...

SMS

1-4"

EPDM, VITON

DIN

NW25-100

07 > המשך בעמוד הבא

ברזים ואל חוזרים לתעשיית המזון - המשך שסתומים ואל חוזרים - המשך

מק"ט

תקן

מידות

חומר

מוצר

בסיס לציר לאל חוזר

316L נירוסטה

8342...

SMS

1-4"

DIN

NW25-100

316L נירוסטה

ציר אל חוזר

8342...

SMS

1-4"

DIN

NW25-100

301 נירוסטה

קפיץ אל חוזר

8342...

SMS

1-4"

DIN

NW25-100

מידות מילימטריות 21 מ"מ NW 10 81 מ"מ NW 15 22 מ"מ NW 20 82 מ"מ NW 25 43 מ"מ NW 32 04 מ"מ NW 40 25 מ"מ NW 50 07 מ"מ NW 65 58 מ"מ NW 80 401 מ"מ NW 100 921 מ"מ NW 125 451 מ"מ NW 150

מידות אינצ'יות 7.21 מ"מ ½" 50.91 מ"מ ¾ " 4.52 מ"מ 1 " 1.83 מ"מ 1 ½ " 80.05 מ"מ 2 " 5.36 מ"מ 2 ½ "

304 נירוסטה

שלה לצינור מזון

8431... 8331...

1.67 מ"מ 3 " 6.101 מ"מ 4 "

08

אביזרים לתעשיית המזון מראי זרימה

מק"ט

תקן

מידות

חומר

מוצר

מראה זרימה לריתוך

316L נירוסטה

8465...

SMS

1-4"

316L נירוסטה

מראה זרימה קצוות פרול

8465...

3A

1-4"

316L נירוסטה

מראה זרימה זכר / נקבה

8365...

DIN

NW25-150

316L נירוסטה

מראה זרימה צלב

8365...

DIN

NW25-100

(זכוכית) PYREX

זכוכית למראה זרימה

8465...

SMS

1-4"

8365...

DIN

NW25-150

304 נירוסטה

רשת מגן למראה זרימה

8365...

SMS

1-4"

DIN

NW25-100

) PTFE ( טפלון

אטם למראה זרימה

8465...

SMS

1-4"

8365...

DIN

NW25-150

09

אביזרים לתעשיית המזון - המשך

חלונות הצצה

מק"ט

תקן

מידות

חומר

מוצר

חלון הצצה

316L נירוסטה

8466...

SMS

1-4"

8366...

DIN

NW25-100

(זכוכית) PYREX

זכוכית לחלון הצצה

8366...

DIN

NW25-100

) PTFE ( טפלון

אטם לחלון הצצה

8366...

DIN

NW25-100

8366...

SMS

1-4

אביזרים נוספים

מק"ט

תקן

מידות

חומר

מוצר

גוף למסנן קו פינתי

316L נירוסטה

846...

RJT

1-3"

836...

DIN

NW40-65

גודל קו: מ"מ 0.6-10

316L נירוסטה

רשת למסנן קו פינתי

8460...

RJT

316L נירוסטה

Y מסנן

8460...

SMS

1-2"

10

אביזרים לתעשיית המזון - המשך

אביזרים נוספים - המשך

מק"ט

תקן

מידות

חומר

מוצר

316L נירוסטה

Y רשת למסנן

גודל חור: מ"מ 0.2-0.4

8460...

SMS

נירוסטה 304L / 316L

מחבר התפשטות

8345...

DIN

NW25-100

פלדת כלים

מכשיר לעירגול

8477...

APV

1-4"

פלדת כלים

מלחצי חיתוך לצינור

8478...

SMS

1-4"

838...

DIN

NW25-100

קוטר כדור: 28 ,40 ,50 ,65

נירוסטה 316L

ממטרה נייחת

8370255...

DIN

מ"מ

מסנן רשת לפרול

8250...

3A

1-2½"

VITON

0rifice אטם לפרול

316 נירוסטה

8251...

3A

½-2"

11

צנרת ואביזרי צנרת לתעשיית המזון צנרת למזון

ASTM A270 תקן: מידות אינצ'יות 304L / 316L נירוסטה חומר:

DIN 11850 תקן: מידות מילימטריות 304L / 316L נירוסטה חומר: NW10-NW200 מידות: 410... מק"ט:

½-4" מידות: 410... מק"ט:

ASTM A270

DIN 11850

מידות (אינצ'יות)

קוטר חיצוני/עובי דופן

מידות (מילימטריות)

קוטר חיצוני/עובי דופן

¾"

19.05X1.65

NW 10

12X1.5

1"

25.4X1.65

NW 15

18X1.5

1½"

38.1X1.65

NW 20

22X1.5

2"

50.8X1.65

NW 25

28X1.5

2½"

63.5X1.65

NW 32

34X1.5

3"

76.2X1.65

NW 40

40X1.5

4"

101.6X2.0

NW 50

52X1.5

NW 65

70X2.0

NW 80

85X2.0

NW 100

104X2.0

NW 125

129X2

NW 150

154X2

NW 200

204X2

הנתונים המובאים הינם לידיעה בלבד ואין להשתמש בנתונים לתכנון. הערה: סקופ איננה אחראית לסטיות ואי דיוקים בנתונים.

(מידות אינצ'יות)

SMS אביזרי צנרת למזון תקן

8425... מק"ט:

1-4" מידות:

304L / 316L נירוסטה חומר:

אום עגול

צווארון ריתוך

הברגה לריתוך

רקורד (סט שלם)

12

(מידות אינצ'יות) - המשך

SMS אביזרי צנרת למזון תקן

אטם לרקורד EPDM / VITON / SILICON

פקק לרקורד

RJT אביזרי צנרת למזון תקן

(מידות אינצ'יות)

8424... מק"ט:

1-4" מידות:

304L / 316L נירוסטה חומר:

אום עגול לריתוך

צווארון ריתוך

הברגה לריתוך

רקורד (סט שלם)

צווארון לעירגול

הברגה לעירגול

סגר צווארון

אטם לרקורד EPDM / VITON / SILICON

אום משושה סגור

אום משושה לריתוך

> המשך בעמוד הבא

13

(מידות אינצ'יות)- המשך RJT אביזרי צנרת למזון תקן

נירוסטה חומר:

1-4" מידות:

304L / 316L

טי לריתוך מק"ט: ...3148

קשת כפולה (מכנסיים) מק"ט: ...0048

90 ° קשת מק"ט: ...0048

45 ° קשת מק"ט: ...0048

מעבר קונצנטרי מק"ט: ...7148

צלב לריתוך מק"ט: ...4148

טי קשתי לריתוך מק"ט: ...3148

טי מעבר לריתוך מק"ט: ...5148

מעבר אקצנטרי מק"ט: ...8148

(מידות מילימטריות)

DIN אביזרי צנרת למזון תקן

נירוסטה חומר:

NW10-150 מידות:

304L / 316L

אום עגול מק"ט: ...4238

קונוס לריתוך מק"ט: ...4238

הברגה לריתוך מק"ט: ...4238

רקורד (סט שלם) מק"ט: ...4238

14

(מידות מילימטריות) - המשך DIN אביזרי צנרת למזון תקן

נירוסטה חומר:

NW10-150 מידות:

304L/ 316L

אום סגר עם שרשרת מק"ט: ...4238

קונוס לערגול מק"ט: ...4238

הברגה לערגול מק"ט: ...4238

אטם לרקורד EPDM / VITON / SILICON מק"ט: ...4238

טי קצר לריתוך מק"ט: ...3138

טי לריתוך מק"ט: ...3138

90 ° קשת מק"ט: ...6038

45 ° קשת מק"ט: ...6038

מעבר קונצנטרי לריתוך מק"ט: ...7138

צלב לריתוך מק"ט: ...4138

טי קשתי מק"ט: ...3138

טי מעבר לריתוך מק"ט: ...3138

מעבר אקצנטרי לריתוך מק"ט: ...8138

15

(מידות אינצ'יות) 3A אביזרי צנרת למזון תקן

נירוסטה חומר:

1-4" מידות:

304L / 316L

צלב פרול מק"ט: ...5448

טי עם פרולים מק"ט: ...4448

90 ° קשת מק"ט: ...3448

45 ° קשת מק"ט: ...3448

פרול לצינור גמיש מק"ט: ...6448

פרול לערגול מק"ט: ...6448

מעבר אקצנטרי עם פרולים מק"ט: ...7448

מעבר קונצנטרי עם פרולים מק"ט: ...7448

קלמרה מק"ט: ...8448

קלמרה עם פין כפול מק"ט: ...8448

פרול ארוך מק"ט: ...6448

פרול קצר לריתוך מק"ט: ...6448

3A אטם לפרול EPDM / VITON / SILICON / TEFLON מק"ט: ...6448

אטם עם שפה לפרול EPDM / VITON מק"ט: ...6448

3A סגר צווארון מק"ט: ...6448

16

(מידות מילימטריות)

3A אביזרי צנרת למזון תקן

NW10-150 מידות:

נירוסטה חומר:

304 / 304L 316 / 316L

אטם לפרול EPDM / VITON / SILICON / TEFLON מק"ט: ...6448 / 6338

סגר צווארון מק"ט: ...6448 / 6338

3A קלמרה מק"ט: ...8448 / 6338

פרול ארוך לריתוך מק"ט: ...6338

BPE ברזים, צנרת ואביזרי צנרת לתעשיית הפרמצבטיקה - תקן ברזי דיאפרגמה

מק"ט

תקן

מידות

חומר

מוצר

ברז דיאפרגמה ידני קצוות פרול

316L נירוסטה

8245...

BPE

½-2"

דיאפרגמה: PTFE/EPDM

316L נירוסטה

ברז דיאפרגמה ידני קצוות ריתוך

8245...

BPE

½-2"

דיאפרגמה: PTFE/EPDM

316L נירוסטה

ברז דיאפרגמה עם מפעיל פנאומטי קצוות פרול ברז דיאפרגמה עם מפעיל פנאומטי קצוות ריתוך

8245...

BPE

½-2"

דיאפרגמה: PTFE/EPDM

316L נירוסטה

8245...

BPE

½-2"

דיאפרגמה: PTFE/EPDM

17

צנרת לפרמצבטיקה

צינור עם תפר 316 נירוסטה חומר: ½-4" מידות: BPE תקן: 410... מק"ט: BPE

צינור ללא תפר 316 נירוסטה חומר: ½-4" מידות: BPE תקן: 410... מק"ט: BPE

אביזרי צנרת לפרמצבטיקה

½-3" מידות: BPE תקן:

316 נירוסטה חומר: אלקטרופוליש גימור:

CXC 90 ° קשת מק"ט:

WXW 90 ° קשת מק"ט: 8200... E

CXC 45 ° קשת מק"ט:

WXW 45 ° קשת מק"ט: 8200... E

8200... E

8200... E

CXCXC טי - מק"ט:

טי מעבר מק"ט:

WXCXW טי קצר - מק"ט: 8213... E

O/W טי מק"ט:

8213... E

8213... E

8213... E

O/W מעבר אקצנטרי מק"ט: 8218... E

O/W מעבר קונצנטרי מק"ט: 8219... E

O/W צלב שווה צלעות מק"ט: 8214... E

מק"ט: 8230... E WXCXW - Use point

18

אביזרי צנרת לפרמצבטיקה - המשך

פקק לצווארון מק"ט:

CXC מעבר אקצנטרי מק"ט: 8218... E

פרול ארוך מק"ט:

CXC מעבר קונצנטרי מק"ט: 8219... E

8218... E

8224... E

VITON אטם מק"ט:

) PTFE ( אטם טפלון מק"ט: 8446... PT

) PTFE/EPDM( אטם סנדוויץ מק"ט: ...0428

קלמרה עם פין כפול מק"ט: 8448... E

8240... V

צנרת למיקרואלקטרוניקה PQE צנרת ואביזרי צנרת לתעשיית המיקרואלקטרוניקה - תקן צינור עם תפר 316 נירוסטה חומר: ½-4" מידות: PQE תקן: 410... מק"ט: PQE

צינור ללא תפר 316 נירוסטה חומר: ½-4" מידות: PQE תקן: 410... מק"ט: PQE

אביזרי צנרת למיקרואלקטרוניקה

PQE תקן:

¼-2" מידות:

316 נירוסטה חומר:

90 ° קשת מק"ט:

45 ° קשת מק"ט:

מעבר קונצנטרי/אקצנטרי מק"ט: 8220... PQE

טי מעבר מק"ט:

8213... PQE

8200... PQE

8200... PQE

19

) CFOS ( צנרת ואביזרי צנרת לחמצן צנרת נחושת לחמצן צנרת ללא תפר צינור ללא תפר ASTM תקן: B-75 גזים רפואיים -ASTM B-819 ASTM B-88 5 / 8

משקל צינורות נחושת במוטות*

משקל 1 מ' (ק"ג)

עובי דופן )אינץ(

קוטר חיצוני )אינץ(

0.422 0.539 0.675 0.974

0.040 0.042 0.045 0.050 0.055 0.060 0.070 0.080 0.090 0.100 0.110

5 / 8 3 / 4 7 / 8

-4⅛ " מידות: מטר 5.8 אורך: מק"ט: ...14907

1 1 / 8 1 3 / 8 1 5 / 8 2 1 / 8 2 5 / 8 3 1 / 8 3 5 / 8 4 1 / 8

1.32 1.70 2.6 3.69 4.95 6.38 8.00

. L * הטבלה מתייחסת לצינורות דגם . M/K ניתן להציע צינורות נחושת דגם

אביזרי צנרת נחושת לחמצן

FTGXC 90 ° קשת חוץ/פנים מק"ט: ...2018907

C X C 90 ° קשת רדיוס ארוך/קצר מק"ט: ...18907

FTGXC 45 ° קשת חוץ/פנים מק"ט: ...2908907

C X C 45 ° קשת מק"ט: ...908907

C X F מתאם נקבה מק"ט: ...2818907

F X F מתאם חיוץ מק"ט: ...90818907

נקבה 90 ° מתאם קשת C X F מק"ט: ...7808907

09 נקבה ° מתאם קשת C X F עם חיבור קיר מק"ט: ...8808907

20

> המשך בעמוד הבא

אביזרי צנרת נחושת לחמצן - המשך

C X C רקורד הלחמה מק"ט: ...51818907

C X M מתאם זכר מק"ט: ...1818907

רקורד הברגה נקבה C X F הלחמה מק"ט: ...41818907

רקורד הברגה זכר C X M הלחמה מק"ט: ...31818907

C X C X C מחבר טי (טע) מק"ט: ...118907

C X C מופה מעבר מק"ט: ...11818907

C X C מצמד מק"ט: ...10818907

FTG X C בושינג מק"ט: ...40618907

C X C מלכודת שמן מק"ט: ...9808907

C כיפה מק"ט: ...218907

C X C קשת מק"ט: ...21818907 U 180 °

אוגן מק"ט: ...2808907

צנרת נירוסטה לחמצן

צינור ללא תפר 316 נירוסטה חומר:

צינור עם תפר 316 נירוסטה חומר:

½-4" מידות: 410... מק"ט:

½-4" מידות: 410... מק"ט:

21

אביזרי צנרת נירוסטה לחמצן

316 L נירוסטה חומר:

¼-2" מידות:

O/W 09 לריתוך ° קשת מק"ט: ...0828

O/W 45 ° קשת מק"ט: ...0828

O/W טי מעבר מק"ט: ...1828

O/W טי לריתוך מק"ט: ...1828

O/W מעבר קונצנטרי לריתוך מק"ט: ...1828

כיפה לצווארון לשימוש O/W חמצן מק"ט: ...2828

O/W כיפה לריתוך מק"ט: ...2828

) High Purity צנרת פלסטיק למזון, פרמצבטיקה ומיקרואלקטרוניקה (

( Ultra High Purity ) - PVDF צנרת

PVDF צינור מ"מ 20-315 מידות: 6941300... מק"ט: HP

( Ultra High Purity ) - PVDF אביזרי צנרת וברזים

מ"מ 16-315 מידות:

מק"ט: 698300...HP

PVDF חומר:

כיפה לריתוך פנים

מעבר קונצנטרי לריתוך פנים

09 לריתוך פנים ° זוית

54 לריתוך פנים ° זוית

22

> המשך בעמוד הבא

- המשך ( Ultra High Purity ) - PVDF אביזרי צנרת וברזים

מופה הברגה הלחמה

רקורד לריתוך פנים

טי הלחמה

תותב לאוגן לריתוך פנים

ניפל הברגה והלחמה

ברז כדורי דו כיווני

ברז דיאפרגמה

High Purity - ( PP ( צנרת פוליפרופילן

) PP ( צינור פוליפרופילן מ"מ 20-315 מידות: 6941020... מק"ט:

High Purity - ( PP ( אביזרי צנרת וברזים פוליפרופילן

מ"מ 20-110 מידות:

מק"ט: 698020...HP

PP חומר:

טי הלחמה

ברקל לריתוך

כיפה ארוכה לריתוך

09 לריתוך ° /45 ° זוית

ברז כדורי דו כיווני

ברז דיאפרגמה

מעבר ריתוך הברגה פנים

אטם להלחמה + רקורד

23

אנטי מיקרוביאליים PVC לוחות אנטי מיקרוביאליים PVC לוחות

יישומים: • ייצור וציפוי קירות • תקרות

תכונות: • בעל חומר פעיל המשמיד חיידקים, עובש, בקטריות ופיטריות • הגנה ארוכת טווח • עמידות גבוהה לכימיקלים • ניתן להדבקה • נוח להתקנה ע"י פרופילים מתאימים - מסופקים ע"י סקופ • קל לתחזוקה • מאושר לשימוש בתעשיית המזון והתרופות לפרוייקטים גדולים ניתן להתאים מידות, צבע וטקסטורה עפ"י דרישה.

• תעלות אוורור בתעשיות נקיות כגון: מפעלי מזון, בתי חולים, חדרי קירור ואחסון, חדרים נקיים, מפעלי פארמה ועוד. מידות: מ"מ 2-3 : עובי מ"מ 2440 X 1220 : גודל לוח

693016...

מק"ט:

INOXPA משאבות סקופ מייצגת ומפיצה בלעדית בישראל של Inoxpa מוצרי נירוסטה (פלב"מ) מתוצרת שהינה חברה מובילה בשוק המשאבות והאביזרים בעולם. הספרדית מתמחה כבר שנים Inoxpa חברת רבות בייצור ומסחר במשאבות, שסתומים, ברזים, מסננים, מפעילים גלגלי שיניים ומוצרים נוספים מנירוסטה (פלב"מ) לתחום

במלאי סקופ ניתן למצוא מגוון מוצרים וכן פועל בסקופ בית Inoxpa תוצרת Inoxpa מלאכה אשר הוסמך על- ידי להעניק שירות תיקונים וחלקי חילוף מקוריים למוצרי החברה.

• סדרת הדגל של אינוקספה • רמה סניטרית גבוהה המתאימה לתעשיות המזון, הפרמצבטיקה והקוסמטיקה מק"ש 220 • ספיקה מקסימלית: עד מטר 140 • עומד הידראולי: עד 316 • חומר: נירוסטה • מגוון אטמים • מאיץ חצי-פתוח המזון והפרמצבטיקה. החברה מציעה גם פתרונות הנדסיים לתחום הכוללים את בניית המתקן כולו לפי דרישת הלקוח. עומדים בתקנים הבינלאומיים Inoxpa מוצרי וכל החלקים מיוצרים לפי PED , ATEX – לתחום הפרמצבטיקה. BPE ו- PED תקן

PROLAC HCP משאבה צנטריפוגלית דגם

3A , EHEDG , FDA • עומדת בתקני המחמירים • רמת יעילות גבוהה • מאפשרת תחזוקה קלה ופשוטה, CIP מתוכננת לחיבור למערכת • אפשרות לדגם בעל יכולת SELF-PRIMING

> המשך בעמוד הבא

24

המשך - INOXPA משאבות

HYGINOX SE משאבה צנטריפוגלית דגם

• מאיץ פתוח FDA • עומדת בתקן • רמת יעילות גבוהה

• משאבה סניטרית המתאימה לתעשיות המזון, הפרמצבטיקה והקוסמטיקה מק"ש 130 • ספיקה מקסימלית: עד מטר 90 • עומד הידראולי: עד 316 • חומר: נירוסטה • מגוון אטמים

ESTAMPINOX EFI משאבה צנטריפוגלית דגם

• משאבה המיועדת להובלת נוזלים בעלי צמיגות נמוכה מק"ש 65 • ספיקה מקסימלית: עד מטר 42 • עומד הידראולי: עד 316 • חומר: נירוסטה • מגוון אטמים

• מאיץ פתוח / חצי-פתוח • רמת יעילות גבוהה

RV משאבה צנטריפוגלית הליקואידית דגם

• הפתרון הטוב ביותר לשאיבת נוזלים צמיגיים או מכילי מוצקים בספיקה גבוהה • שאיבה עדינה שאינה פוגעת במוצר מק"ש 180 : ספיקה מקסימלית • מטר 22 עומד הידראולי: עד • 316 חומר: נירוסטה

• מגוון אטמים • מאיץ הליקואידי • FDA עומדת בתקן • רמת יעילות גבוהה

ASPIR SELF PRIMING משאבת תעלה צדדית דגם

• מטר 50 עומד הידראולי: עד • מטר 4 יכולת יניקה מעומק של עד • 316 חומר: נירוסטה • מגוון אטמים • מאיץ כוכב • FDA עומדת בתקן

• משאבה סניטרית, מתאימה לתהליכים בהם הנוזל יכיל אוויר/גז או לנוזל בטמפרטורה הקרובה לנקודת הרתיחה • וכן ליניקת CIP מתאימה לתהליכי ניקוי נוזל בוואקום • מק"ש 54 : ספיקה מקסימלית

25 > המשך בעמוד הבא

24

המשך - INOXPA משאבות

SLR משאבה פוזיטיבית לוב גיר דגם

• חומר: נירוסטה 613 ½ -6 " • קוטר: • לעבודה עם חומרים בעלי צמיגות עד 100,000 Cp • מגוון חיבורים לפי תקנים מערביים • מבנה חזק במיוחד (חומר מלא)

• אטמים מכניים על השרוולים • ניתן להזמין פורק לחץ אינטגרלי • במשפחה זו 71 משאבות

KIBER KS / KSF משאבה פוזיטיבית חילזון דגם

• חומר: נירוסטה 613 ½ -6 " • קוטר: F.D.M • הסטטור אלסטומר מאושר ע"י • החלפת הסטטור קלה ומהירה • בעלת כושר יניקה עצמי

• מבחר חיבורי קצה לפי תקנים מערביים מקובלים 12 Bar • לחצי עבודה עד • במשפחה זו 61 סוגי משאבות

משאבת חבית וקוביות ממשפחת החילזון

• לספיקות ולחצים שונים • בהזמנה מחו"ל

26

SCOPE-STRUT מערכת תמיכה לצנרת מגוון פתרונות תמיכה SCOPE-STRUT פרופילי

אפשרות לכוונון במידת הצורך

ללא צורך בריתוכים וקידוחים נוספים

מידות: עובי: 5.2 מ''מ אורך סטנדרטי: 8.5 מטר

חומר: פרופילי תמיכה מיוצרים מברזל (יש אפשרות לרכוש מחומרים אחרים)

ציפויים אפשריים: מצופה אבץ בחום ) - סטנדרטי Pre-galvanized ( ) Hot Deep Galvanized גילוון בחום (

מידות אפשריות

שרטוט

מוצר

מק"ט

מחורר 41mm X 21mm כפול 41mm X 21mm

77529

מחורר 41mm X 41mm כפול 41mm X 41mm

77530

SCOPE-STRUT אומים לפרופילי

ניתן להזמין במידות שונות (אינץ' ומ"מ) עם / בלי קפיץ

מק"ט: ...92409

www.scope.co.il והרכיבים השונים - הכנס לאתר האינטרנט של סקופ - Scope-strut למידע על מערכת

SCOPE-STRUT שלות לפרופיל

חבק / שלה עם גומי מק"ט: ...92409 חבק / שלה מק"ט: ...92409 www.scope.co.il והרכיבים השונים - הכנס לאתר האינטרנט של סקופ - Scope-strut למידע על מערכת

27

קשיחים

הערות

חומר

תקן

מוצר

נירוסטה 304/316/410 פלדה מגולוונת

ברגי פיליפס ראש עגול / שטוח

קודח/ לא קודח

DIN 7981 DIN 7982

נירוסטה פלדה מגולוונת

ברגי אלן עם ראש / ללא ראש / ראש שקע

DIN 912 DIN 916 DIN 7991

נירוסטה פלדה מגולוונת

בנדים

נירוסטה פלדה מגולוונת

דיסקיות שטוחות

DIN 125 DIN 433 DIN 9012

משושה דיסקה (מש"ד) ראש חריץ (פיליפס)

נירוסטה 304/410 מגולוון עם ציפוי אבץ (לבן)

קודח/ לא קודח

טבעת אחת / שתי טבעות

נירוסטה פלדה מגולוונת

ברגי עיגון (אקספרס / חץ)

קצר / כפול

נירוסטה פלדה מגולוונת

ברגי ג'מבו ראש אום / ראש בורג

> המשך בעמוד הבא

28

קשיחים - המשך

הערות

חומר

תקן

מוצר

נירוסטה פלדה מגולוונת פליז

מוטות הברגה

ניתן לחתוך לפי דרישת לקוח

DIN 975 DIN 976

נירוסטה פלדה מגולוונת פליז

אומים

DIN 315 DIN 955 DIN 934 DIN 439 DIN 1587

ניטים מאלומיניום ניתן לקבל בצבעים: טבעי, לבן, אפרפר

נירוסטה אלומיניום

ניטים ראש רגיל / רחב / קוני

DIN 7337

נירוסטה 304/316 פלדה מגולוונת פליז

עוגן עד נקבה

נירוסטה 304/316

אומי הרמה

DIN 580 DIN 582

נירוסטה פלדה מגולוונת

ברגי ראש משושה

DIN 933 DIN 931

ssc@scope.co.il לפרטים נוספים בתחום הברגים ניתן לפנות למחלקת קשיחים בסקופ בטלפון 18/1501368-80 או במייל

29

ציוד לריתוך

אלקטרודות וחוטי ריתוך

מק"ט 283...

אריזה

קוטר

תקן

מוצר

12 ½ /15

6.1-8.0 מ"מ

חוטי ריתוך MIG מלאים -

AWS ER 308L SI AWS ER 309L SI AWS ER 316L SI

מק"ט 282...

אריזה

קוטר

תקן

מוצר

5 ק"ג

2.3/2.1 מ"מ

חוטי ריתוך TIG מלאים -

AWS ER 308L AWS ER 309L AWS ER 316L

מק"ט 281...

אריזה

קוטר

תקן

מוצר

5-5.2 מ"מ 5-5.2 מ"מ 5-5.2 מ"מ 5-5.2 מ"מ

אלקטרודות מצופות לריתוך פלדות פחמן

Kiswel

AWS E-6010 AWS E-6013 AWS E-7018 AWS E-7024

5-2 מ"מ 5-2 מ"מ 5-2 מ"מ

אלקטרודות מצופות לריתוך

AWS E-308L AWS E-309L AWS E-316L

נירוסטה (פלב"מ)

30

מסכות ריתוך סולאריות

Optrel P-550

Optrel E-640

תיאור: מסכת ריתוך סולארית, אוטומטית. Merlin דגם: יכולת העברת האור: • במצב לא פעיל: DIN רמת הגנה 4 • במצב פעיל: DIN רמת הגנה 31-9

תיאור: מסכת ריתוך סולארית, אוטומטית, פועלת על סוללות נטענות יכולת העברת האור:

• במצב לא פעיל: DIN רמת הגנה 4 • במצב פעיל: DIN רמת הגנה 31-9

מק"ט: 458601

מק"ט: 763701

פתרונות יחודיים לטיפול בפני שטח של מתכות ונקיון כללי

E-25 נוזל על בסיס מים להסרת תחמוצות שחורות, הסרת אבנית מנירוסטה (פלב"ם), בטבילה, בהשהיה או במריחה על המוצר. כמו כן החומר מבצע פסיבציה D-100 נוזל לניקוי והסרת כתמי חלודה, אבנית ולכלוכים ממשטחי נירוסטה (פלב"מ) ואלומיניום ומתן גוון אחיד למוצר. מק"ט: 48931 מסיר שומנים Green Cleaner נוזל חריף להסרת שמנים וגריז ולניקוי מנועים. מק"ט: 94599 בטבילת המוצר. מק"ט: 97659

נוזל/ג'ל PS-30 החומר מיועד ליצירת פסיבציה על נירוסטה

(פלב"מ) לאחר סיום עבודות כגון: עיבוד שבבי, ליטוש מכני או טיפול כימי וניקוי. מק"ט: 97659

דריסול משמש לניקוי משטחי נירוסטה (פלב"מ) מכתמי שמן, אבנית וסוגי ליכלוך

מחומרים שונים. מק"ט: 97931

אלוקסיד ג'ל מהיר משחה המשמשת להסרת תחמוצת השחורה מריתוכי נירוסטה (פלב"מ) מבריקה את הריתוכים ומבצעת פסיבציה על השטח המטופל. מק"ט: 03749

המידע והתמונות בקטלוג זה נועדו להמחשה בלבד. סקופ איננה אחראית לכך כי הטובין יתאימו למטרה מסויימת. סקופ איננה מחויבת לספק או להחזיק במלאי את המוצרים המפורטים לעיל. המידע הנ"ל עשוי להשתנות ללא כל התראה.

31

10 חומרי גלם פלב''מ (נירוסטה) / אלומיניום מסחרי ותעופתי פלדה וסגסוגות פלדה / טיטניום / ניקל / נחושת פליז / ברונזה / עופרת / פלסטיקה הנדסית / מוצרים לבניה מתועשת 20 זורמים - צנרת ואביזרים כיבוי אש / מיזוג אויר ואוורור / אינסטלציה / תשתיות מזון / פרמצבטיקה / מיקרואלקטרוניקה תעשיה / קיטור / 30 ריתוך אלקטרודות וחוטי ריתוך / מסכות / פתרונות יחודיים לטיפול בפני שטח 40 קשיחים קשיחים מסחריים 50 חומרי גלם ומוצרים לשימושים דקורטיביים לוחות פלב"מ דקורטיביים / פחי רצפה / לוחות מנוקבים / פחי אלומיניום מאולגנים וצבועים סקובונד - פנל אלומיניום מרוכב / לוחות אקריל / פרספקס / מעקות מודולאריים מפלב"מ כבלים , אביזרי קשירה ושרשראות 60 שרותים שרותי חיתוך ועיבוד / אחסנה וניהול מלאי לקוחות / קונסולידציה (פרוייקטים) 70 דפי מידע נתונים טכניים ושימושים

01/2015/ V 1

קבוצת סקופ מתכות ת.ד. 3, בני עי''ש 0006806 טל: 0001368-80 פקס: 0201368-80 info@scope.co.il דוא''ל: WWW.SCOPE.CO.IL

Made with FlippingBook Ebook Creator