פלדה וסגסוגות פלדה, קטלוג דיגיטלי | סקופ מתכות

פחי פלדה - מוצרים הנמצאים במלאי סקופ באופן שוטף

עמוד

גלילים

סרטים

פחים

פלטות

פריט

• • • • • • • • • • •

• •

ST 37 שחור ST 52 שחור פח רצפה פיקלד דקופירט מגולוון לקטרוליטי א אלוצינק

21

S235 /

21

S355 /

22

• • • • • • •

• • • • • •

22

22

23

23

23

PVDF / צבוע פוליאסטר (וינוריט) PVC מצופה מחורר

24

24

24

פחי פלדה

ST 52/S355 - ST 37/S235 פח שחור

תקן:

תיאור: Hot rolled פח פלדה מעורגל בחום

EN 10025 DIN 17100

מק ט

הערות

טווח מידות (מ מ)

גימור פחים/פלטות

• •

920... 927...

ST 37 ST 52

1.5-50 פחים סטנדרטיים בלבד: מ"מ 2000-6000 : אורך מ"מ 1000-2500 : רוחב

פח מזרחי פח מערבי (מתאים לעיבוד בלייזר)

21

Made with FlippingBook Publishing Software