פלדה וסגסוגות פלדה, קטלוג דיגיטלי | סקופ מתכות

שירותי עיבוד וחיתוך

קו חיתוך למתכות פלב"מ (נירוסטה), אלומיניום, חומרים צבועים, אלקטרוליטי, אלוצינק, פח שחור, לחיתוך:

פח מגולוון, פח דקופירט מ"מ 300-12000 אורך: מ"מ 300-2000 רוחב: מ"מ 0.3-10 עובי:

(חיתוך לאורך ולרוחב בו"ז) Blanking ניתן לבצע עבודות (בהתאם לעובי החומר) 5 כמות פסים לחיתוך לרוחב: עד )Slitter( קו גזירה לסרטים

פלב"מ (נירוסטה), אלומיניום, חומרים צבועים, אלקטרוליטי, אלוצינק, פח שחור, לחיתוך: פח מגולוון, פח דקופירט חיתוך מגלילים אורך: מ"מ 3 0.7-1800 רוחב סרט: מ"מ 0.25-3.0 עובי: כמות הסרטים הניתנים לגזירה משתנה לפי עובי החומר הנחתך

מסורי סרט הזנה אוטומטית לחיתוך פלטות מ"מ 15-800 עובי:

מ"מ 20-1200 אורך: מ"מ 15-2000 רוחב:

מסורי דיסק מהירים לחיתוך בהזנה אוטומטית מ"מ 5-260 עובי:

מ"מ 20-6000 אורך: מ"מ 10-260 רוחב:

25

Made with FlippingBook Publishing Software