פלדה וסגסוגות פלדה, קטלוג דיגיטלי | סקופ מתכות

מוצרים לתחום הריתוך

קוטר

תקן

מוצר

מ''מ 2.5-5 מ"מ 2.5-5 מ"מ 2.5-5 מ"מ 2.5-5

אלקטרודות מצופות לריתוך פלדות פחמן

A.W.S E-6010 A.W.S E-6013 A.W.S E-7018 A.W.S E-7024 A.W.S - 308L A.W.S - 309L A.W.S - 316L A.W.S E-70S6 A.W.S. ER-70S6 A.W.S. E71T1/5

מ"מ 2-5 מ"מ 2-5 מ"מ 2-5

אלקטרודות מצופות לריתוך נירוסטה (פלב"מ)

מ"מ 0.8-1.2 מ"מ 1.2-1.6 מ"מ 1.2-1.6

חוטי ריתוך

*במלאי סקופ מגוון רחב של אלקטרודות וחוטי ריתוך - למידע נוסף פנה לאיש הקשר שלך בסקופ

מסכות ריתוך

Optrel E-550

Optrel Condor

סוג: • • • יכולת העברת האור: מסכה אלקטרונית 13- 9/4 אוטומטי פועלת על בטריות נטענות

סוג: • • יכולת העברת האור: מסכה אלקטרונית 13- 9/4 אוטומטי במצב לא פעיל: DIN 4 רמת הגנה במצב פעיל: DIN 13-9 רמת הגנה • •

• •

במצב לא פעיל: DIN 4 רמת הגנה במצב פעיל: DIN 13-9 רמת הגנה 106854 : מק"ט

14311 : מק"ט

Optrel E-680

Optrel E-640

סוג: • • •

סוג: • • •

מסכה אלקטרונית 13- 9/4 אוטומטי

מסכה אלקטרונית DIN 11/14 או 11-10/4 אוטומטי משופר MERLIN כמו דגם

יכולת העברת האור: • • אפשרות לעבודה במצב השחזה או בריתוך להבה במצב לא פעיל: DIN 4 רמת הגנה במצב פעיל: 13-9 DIN רמת הגנה 106858 : מק"ט

יכולת העברת האור: • • במצב לא פעיל: DIN 4 רמת הגנה במצב פעיל: DIN 10-11 רמת הגנה 107367 : מק"ט

29

Made with FlippingBook Publishing Software