פלדה וסגסוגות פלדה, קטלוג דיגיטלי | סקופ מתכות

טבלאות שימושיות - המשך ISO 286-2 סיבולת (טולרנס) למוטות מושחזים עגולים בהתאם לתקן

מידות בסיס קוטר מ"מ

h6

h7

h8

h9

h10

h11

-0.06 -0.075

1 to 3 Over 3 to 6 Over 6 to 10

-0.006 -0.008 -0.009 -0.011 -0.013 -0.016 -0.019 -0.022 -0.025 -0.029

-0.01 -0.012 -0.015 -0.018 -0.021 -0.025 -0.03 -0.035 -0.04 -0.046

-0.014 -0.018 -0.022 -0.027 -0.033 -0.039 -0.046 -0.054 -0.063 -0.072

-0.025 -0.03 -0.036 -0.043 -0.052 -0.062 -0.074 -0.087 -0.1 -0.115

-0.04 -0.048 -0.058 -0.07 -0.084 -0.1 -0.12 -0.14 -0.16 -0.185

-0.09 -0.11 -0.13 -0.16 -0.19 -0.22 -0.25 -0.29 הנתונים המובאים הינם לידיעה בלבד ואין להשתמש בנתונים לתכנון. סקופ איננה אחראית לסטיות ואי דיוקים בנתונים.

Over 10 to 18 Over 18 to 30 Over 30 to 50 Over 50 to 80 Over 80 to 120 Over 120 to 180 Over 180 to 250

המידע והתמונות בקטלוג זה נועדו להמחשה בלבד. סקופ איננה אחראית לכך כי הטובין יתאימו למטרה מסויימת. סקופ איננה מחויבת לספק או להחזיק במלאי את המוצרים המפורטים לעיל. המידע הנ"ל עשוי להשתנות ללא כל התראה.

34

Made with FlippingBook Publishing Software