קטלוג TOGO - אביב-קיץ 2023

שחור | בז | ' פוקסיה

שחור | בז | ' כתום | לילך

שחור | אופווייט | ורוד | כחול

115971 גובה עקב

115970 גובה עקב

115921 גובה עקב

NIGHT משפחה

NIGHT משפחה

NIGHT משפחה

סוג עקב

סוג עקב

סוג עקב

גבוה מאוד 9 + STILETTO

גבוה מאוד 9 + STILETTO

STILETTO

גבוה 6-8

שחור | כסף | זהב | פוקסיה | כחול

שחור | בז'

שחור | גוף

115974 גובה עקב

115973 גובה עקב

115972 גובה עקב

NIGHT משפחה

NIGHT משפחה

NIGHT משפחה

סוג עקב

סוג עקב

סוג עקב

גבוה מאוד 9 + STILETTO

גבוה מאוד 9 +

גבוה מאוד 9 + STILETTO

CONE

שחור | זהב | כסף

שחור | כסף | זהב

שחור | בז | ' פוקסיה | כחול

115977 גובה עקב

115976 גובה עקב

115975 גובה עקב

NIGHT משפחה

NIGHT משפחה

משפחה

סוג עקב

סוג עקב

סוג עקב

PLATFORM HEEL

גבוה מאוד 9 + STILETTO

גבוה מאוד 9 + STILETTO

גבוה מאוד 9 + PLATFORM HEEL

שחור | רוזגולד | כסף

שחור | לבן

115979 גובה עקב

115978 גובה עקב

NIGHT משפחה

NIGHT משפחה

סוג עקב

סוג עקב

גבוה מאוד 9 + STILETTO

גבוה מאוד 9 + STILETTO

Made with FlippingBook - Online magazine maker