קטלוג TOGO - אביב-קיץ 2023

שחור | אבן | טופי

שחור | ורוד | תכלת

שחור | מנטה | גוף

89532

89531

89530

משפחה

משפחה

משפחה

WALLET

WALLET

WALLET

שחור | אבן | טופי

שחור | אפרסק | לבן

שחור | סגול | תפוח( ירוק)

89535

89534

89533

משפחה

משפחה

משפחה

WALLET

WALLET

WALLET

שחור | גוף | תפוח( ירוק)

89536

משפחה WALLET

Made with FlippingBook - Online magazine maker