קטלוג TOGO - אביב-קיץ 2023

אפור | נייבי

אפור | נייבי

כחול | נייבי

89203

89202

89201

משפחה

משפחה

משפחה

סוג עקב

מידות

סוג עקב

מידות

סוג עקב

מידות

SANDALS

SANDALS

SANDALS

FLAT

Small size

FLAT

Small size

FLAT

Small size

נייבי | כאמל

זית | נייבי

שחור | נייבי

89206

89205

89204

משפחה

משפחה

משפחה

סוג עקב

מידות

סוג עקב

מידות

סוג עקב

מידות

SANDALS

SANDALS

SANDALS

Small size STRAIGHT

Small size COMFORT

FLAT

Small size

שחור | נייבי

שחור | נייבי

נייבי | אפור

89209

89208

89207

משפחה

משפחה

משפחה

סוג עקב

מידות

סוג עקב

מידות

סוג עקב

מידות

SANDALS

SANDALS

SANDALS

FLAT

Small size

FLAT

Small size

Small size STRAIGHT

אפור | נייבי

שחור | אפור

שחור | נייבי

89252

89211

89210

משפחה

משפחה

משפחה

סוג עקב

מידות

סוג עקב

מידות

סוג עקב

מידות

SANDALS

SANDALS

SANDALS

FLAT

Big size

FLAT

Small size

FLAT

Small size

שחור | אפור | נייבי

נייבי | אפור

שחור | נייבי

89255

89254

89253

משפחה

משפחה

משפחה

סוג עקב

מידות

סוג עקב

מידות

סוג עקב

מידות

SANDALS

SANDALS

SANDALS

FLAT

Big size

FLAT

Big size

FLAT

Big size

Made with FlippingBook - Online magazine maker