קטלוג TOGO - אביב-קיץ 2023

לבן | נייבי | כאמל

נייבי | לבן

לבן | שחור

125704

125703

125702

משפחה

SPORT משפחה

משפחה

סוג עקב

מידות

סוג עקב

מידות

סוג עקב

מידות

SNEAKERS

SNEAKERS

FLAT

Big size

FLAT

Big size

FLAT

Big size

שחור | כחול

שחור | נייבי

שחור | לבן

125707

125706

125705

משפחה SPORT

SPORT משפחה

משפחה

סוג עקב

מידות

סוג עקב

מידות

סוג עקב

מידות

SNEAKERS

FLAT

Big size

FLAT

Big size

FLAT

Big size

נייבי | אפור

נייבי | לבן

125709

125708

משפחה SPORT

משפחה SPORT

סוג עקב

מידות

סוג עקב

מידות

FLAT

Big size

FLAT

Big size

Made with FlippingBook - Online magazine maker