קטלוג TOGO - חורף 2023/2024

שחור | אופווייט | כסף

שחור | אופווייט

שחור | בז'

116306 גובה עקב בינוני 3-5

116305 גובה עקב בינוני 3-5

116304 גובה עקב בינוני 3-5

משפחה

משפחה

משפחה

סוג עקב

סוג עקב

סוג עקב

CHUNKY

CHUNKY

CHUNKY

CHUNKY

CHUNKY

CHUNKY

שחור | חאקי | אופווייט

שחור | חאקי | ג'ינס | כסף

שחור | לבן

116310 גובה עקב בינוני 3-5

116309 גובה עקב בינוני 3-5

116308 גובה עקב בינוני 3-5

משפחה

משפחה

משפחה

סוג עקב

סוג עקב

סוג עקב

CHUNKY

CHUNKY

CHUNKY

CHUNKY

CHUNKY

CHUNKY

שחור | לבן | שחור לאקה

שחור | אופווייט

שחור | אופווייט

116315 גובה עקב בינוני 3-5

116312 גובה עקב בינוני 3-5

116311 גובה עקב בינוני 3-5

משפחה

משפחה

משפחה

סוג עקב

סוג עקב

סוג עקב

CHUNKY

CHUNKY

CHUNKY

CHUNKY

CHUNKY

CHUNKY

שחור | אופווייט | גוף | תכלת

שחור | בז | ' לבן

שחור | בז'

116318 גובה עקב בינוני 3-5

116317 גובה עקב בינוני 3-5

116316 גובה עקב בינוני 3-5

משפחה

משפחה

משפחה

סוג עקב

סוג עקב

סוג עקב

CHUNKY

CHUNKY

CHUNKY

CHUNKY

CHUNKY

CHUNKY

שחור | אופווייט

שחור | שחור לאקה

שחור | גוף

116321 גובה עקב בינוני 3-5

116320 גובה עקב בינוני 3-5

116319 גובה עקב בינוני 3-5

משפחה

משפחה

משפחה

סוג עקב

סוג עקב

סוג עקב

CHUNKY

CHUNKY

CHUNKY

CHUNKY

CHUNKY

CHUNKY

Made with FlippingBook Learn more on our blog