עדכן רפואת שיניים - גיליון 160 מרץ-אפריל Israel Dental Update. No. 160. March-April 2019

3Shape TRIOS 4

חדש

T

TNEMAERT dnoyeB oG

Enable preventive care with surface and interproximal

טכנולוגיה מובנית לזיהוי עששת

caries diagnostic aid and monitoring tools.

| info shvadent.co.il לפגישת הדגמה:

-

Made with FlippingBook Learn more on our blog