עדכן רפואת שיניים - גיליון 162 יולי-אוגוסט Israel Dental Update. No. 161. July-August 2019

במבצע! הכל כלול ₪ 3 9 , 9 9 9

הנחה 15% אחרי לתשלום מראש ללא מע“מ

מבצע: FARO MAIA LED * כולל LED * כולל טורבינה

* כולל סקיילר * כולל מוטור * כולל ידיתן וזויתן

עמדת הטיפול המצטיינת בישראל שנה 20 בטיב, שרות ומחיר כבר

ERGONOMIC INNOVATION

SINCE 1948:EXPERIENCE AND INNOVATION

ALYA CAM

מנורה משולבת עם מצלמה אוראלית המנורה הדנטלית הטובה בעולם משולבת עם 50,000LUX ללא צל מצלמה אוראלית איכותית

חדש מנורה עם מצלמה אוראלית

מחיר השקה מיוחד 03-5799760 פרטים בטלפון

OPERATORY AREA LAMP DISTANCE

SCREEN SIZE - MAGNIFICATION*

DIGITAL ZOOM RESOLUTION

24" 22" x3 x2.75 x3.5 x3.15 x4 x3.65 x4.8 x4.35

20"

מצלמה איכותית בתוך המנורה

800 mm 700 mm 600 mm 500 mm

x2.25 x3.3 x3.3

X3

0,16 mm

x3.9 *(The technical data specified refer to typical values subject to tolerance)

EXPERIENCE AND INNOVAT SINCE 1948

כולל תוכנה לצילום וידיאו ותמונות

03-5799760 בני-ברק )ליד קניון ר"ג( טל 16 אתי תעשיות - רח' הקישון DENTAL@013.NET / dentalshop.co.il / www.eti-dental.co.il / 03-5799758 : פקס

Made with FlippingBook Annual report