עדכן רפואת שיניים - גיליון 162 יולי-אוגוסט Israel Dental Update. No. 161. July-August 2019

3Shape TRIOS 4

חדש

T

TNEMAERT dnoyeB oG

Enable preventive care with surface and interproximal

טכנולוגיה מובנית לזיהוי עששת

caries diagnostic aid and monitoring tools.

| info shvadent.co.il לפגישת הדגמה:

-

Made with FlippingBook Annual report