עדכן רפואת שיניים - גיליון 168 יולי-אוגוסט Israel Dental Update. No. 168. July-August 2020

...זה הזמן לשדרג את המרפאה דווקא עכשיו

5

CS 3700 סורק אינטראורלי

סורק הטורבו המתקדם בעולם

לבעלי סורקים אינטראאורלים ישנים, - אנו נקנה מכם את TRADE IN שדרגו ב- הסורק הישן שברשותכם במחיר הוגן

לפרטים והדגמה: 054-6777414 - יוסי 052-6220747 - מיטל 052-2025907 - עומרי

www.dentalchakir.co.il 09-9597401 , פקס. 09-9597400 . , טל 11 הרצליה, רח' גלגלי הפלדה

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online