עדכן רפואת שיניים - גיליון 168 יולי-אוגוסט Israel Dental Update. No. 168. July-August 2020

דבר המערכת

קוראים יקרים, בדומה לשטחים רפואיים רבים אחרים, גם רפואת השיניים מושפעת באופן משמעותי ממגפת הקורונה. מניעת המחלה, גילויה המוקדם והמשך הטיפולים בצל המחלה קשורים באופן הדוק למקצוע רפואת השיניים. עצם העובדה שניתן למצוא נגיפים חיים בטיטר גבוה יחסית ברוק ועל גבי רירית האף ולאבחן את המחלה באמצעות דוגמיות מאזורים אלו, מצביעה על הקשר ההדוק בין שני המצבים. אי לכך, חייבים כל העוסקים במקצוע רפואת השיניים להיות מעודכנים בכל הקשור לדרכי מניעת העברת הזיהום במסגרת המרפאה והקשרים נוספים של המקצוע למגפת הקורונה. בספרות העכשווית ישנם מספר מאמרים העוסקים בקשר בין רפואת השיניים ומגפת הקורונה. בעדכן הנוכחי, כמו גם בקודם, אנו מביאים שני מאמרים בשטח זה. המאמר הראשון, אשר נכתב מדענים וחוקרים מהמרכז למחלת זיהומיות באוניברסיטת הונג קונג, מציין כי נגיפי קורונה חיים התגלו באמצעות 15- על ידי כ ) חולים מאומתים למחלה. לדעת החוקרים, הרוק עשוי להוות 11/12( אחוזים 91.7 תרבות ויראלית ברוק שנאסף באופן עצמי בקרב מקור מבטיח לדגימה בלתי פולשנית לאבחון, פיקוח ובקרת זיהום בחולי קורונה. במחקר נוסף אותו אנו מציגים הפעם, אשר נערך בבית חולים אוניברסיטאי במדריד, בדקו הרופאים את חלל הפה של חולי קורונה אשר סבלו מפריחה בעור, וגילו בכשליש מהם תופעות על גבי המוקוזה האורלית, אשר סווגו כפטכיות, מקולות, שילוב מקולות ופטכיות ואריטמות וסיקולריות. למרות המספר הקטן של הנבדקים אשר השתתפו במחקר, מציינים החוקרים כי העובדה שנצפה דפוס של נגעים בצורת פטכיות, מצביעה על כך כי האטיולוגיה לתופעות בפה הינה ויראלית ואינה מהווה תגובה תרופתית. בהקשר נוסף למחלת הקורונה ורפואת השיניים, יש לציין , בו מעלים המחברים, שהינם רופאים וחוקרים ממספר 1 SSRN גם מאמר דעה, שטיוטה שלו הופיעה בימים אלו בעיתון האינטרנטי בתי חולים אוניברסיטאיים באנגליה, את האפשרות לשימוש בספריי לאף ושטיפות פה המכילים פובידין יוד להורדת הזיהום בנגיף הקורונה והגנה מהדבקה בקרב עובדי מערכת הבריאות בכלל ורפואת השיניים בפרט. לדבריהם, יש לחומר הזה, כשהוא בריכוזים מתאימים שאינם מזיקים לבני אדם, יכולת גבוהה יותר להריגת נגיפים מאשר לחומרים אנטיספטיים בהם משתמשים בדרך כלל, כולל כלורהקסידין ובנזנקוניום כלוריד, ובנוסף הוא נמצא כגורם פעיל בתנאי מעבדה כנגד נגיפי קורונה שגרמו למגפות בעבר. השימוש מוצע הן למתרפאים והן לצוותי הרפואה בעת המגיפה, על מנת לעזור ולהגביל את התפשטות הנגיף מהמתרפאים לצוות ובחזרה. המלצתם היא להשתמש בשיטה זו בכל המתרפאים בשל מספר הנדבקים האסימפטומטיים. , העריכו החוקרים מהמחלקה לווירולוגיה 2 במחקר נוסף שהתקבל לפרסום לאחרונה בירחון האגודה האמריקנית למחלות זיהומיות של שטיפות פה שונות שזמינות באופן SARS-CoV -2 ירוצידית כנגד נגיפי ִ רפואית באוניברסיטת בוכום בגרמניה את הפעילות הו מסחרי, המכילות גורמים מחטאים כגון מי חמצן, כלורהקסידין, בנזנקוניום כלוריד, פובידין יוד, ליסטרין ועוד. המחקר בוצע בתנאי מעבדה המחקים את ההפרשות הנזופרינגיאליות. החוקרים מדווחים, כי נמצאו מספר פורמולציות מסחריות בעלות תכונות אשר מנטרלות את הנגיף בתנאי מבחנה. ממצא זה תומך לדבריהם אף הוא ברעיון ששטיפה אורלית עשויה להפחית את העומס הנגיפי ברוק ובכך יכולה להפחית את העברת הנגיף. למעוניינים, ניתן למצוא עדכונים נוספים רבים בקשר לרפואת השיניים ומגפת הקורונה באתרים שיוחדו לעניין, כגון איגוד רופאי . 4 NHS ומערכת הבריאות הלאומית באנגליה – 3 ADA השיניים האמריקני

1. J Kirk-Bayley, V Sunkaraneni, S Challacombe. The use of Povidone Iodine nasal spray and mouthwash during the current COVID-19 pandemic may reduce cross infection and protect healthcare workers (2020). SSRN: http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3563092 2. TL Meister, Y Brüggemann, D Todt, et al. Virucidal efficacy of different oral rinses against SARS-CoV-2. The Journal of Infectious Diseases, 29 July 2020. https://doi.org/10.1093/infdis/jiaa471

3. https://success.ada.org/en/practice-management/patients/infectious-diseases 4. https://www.england.nhs.uk/coronavirus/primary-care/dental-practice/

12

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online