עדכן רפואת שיניים - גיליון 168 יולי-אוגוסט Israel Dental Update. No. 168. July-August 2020

.1

ברוק 2019 גילוי נגיף הקורונה

) הינו שלב מכריע בשליטה בהתפרצות המחלה בקהילה ובבתי החולים. 2019- nCoV גילוי מהיר ומדויק של נגיף הקורונה ( הבדיקות האבחנתיות המומלצות של דגימות דרכי נשימה עליונות נעשות באמצעות נטילת דוגמא עם מטוש מאזורי הנזופרינקס והאורופרינקס. עם זאת, שיטה זו לאיסוף הדגימה דורשת קשר הדוק בין עובדי שירותי הבריאות לבין הנבדקים, מצב אשר מהווה סכנה להעברת הנגיף לעובדי הבריאות. יתר על כן, לדברי מחברי המאמר איסוף הדגימות מהאף ומהפה גורם לאי נוחות ועלול לגרום לדימום, במיוחד בחולים עם טרומבוציטופניה. לפיכך, מטושים אינם רצויים לניטור סדרתי של העומס הוויראלי. ניתן להשתמש אחוזים מהחולים 28 יח לשם דגימת דרכי הנשימה התחתונות באופן לא פולשני, אך במחקר אחד של סדרת מקרים נמצא, כי רק ִ בכּ יח לשם הערכה אבחנתית. לעומת זאת, ניתן לספק בקלות דגימות רוק על ידי כך שהנבדקים ִ הסובלים מקורונה הצליחו לייצר כּ יורקים לתוך בקבוק סטרילי. מכיוון שלא נדרשים נהלים פולשניים, איסוף הרוק עשוי למזער במידה ניכרת את הסיכוי לחשוף אחוזים 90- את עובדי שירותי הבריאות לנגיף. המחברים טוענים, כי הוכיחו בעבר שלרוק יש התאמה גבוהה בשיעור של יותר מ בדגימות לגילוי נגיפים של דרכי הנשימה, כולל נגיפי הקורונה. בקרב חלק מהנבדקים התגלה נגיף הקורונה ברוק בלבד, אך לא בחומר נזופרינגיאלי נשאף. הרוק שימש גם בגילוי נגיפים של מערכת הנשימה בקרב חולים מאושפזים ללא חום או תסמינים רספירטוריים. מטרה , בהתבסס 2019- nCoV לאור היתרונות שבבדיקת הרוק, בדקו החוקרים הימצאות נגיפי הקורונה ברוק בקרב חולים עם חשד לזיהום על קריטריונים קליניים ואפידמיולוגיים, כמפורט על ידי המרכז להגנת הבריאות של הונג קונג. בדיקות הקורונה בהונג קונג מבוצעות על ידי סניף שירותי מעבדת הבריאות הקהילתית לחולים, אשר עמד בקריטריונים של דיווח או בקריטריונים של מעקב. נבדק נחשב יח. למשתתפי ִ לחולה באם קיים אישור מעבדה להימצאות זיהום בנגיף, אשר התגלה בדגימות הנזופרינגיאליות שלו או בדגימות כּ מ"ל מדיום להעברת חומר 2 המחקר נאסף רוק על ידי בקשה שהנבדק ישתעל ויפיק רוק מהגרון והפה למיכל סטרילי, אליו הוספו ויראלי. דגימות הרוק עברו תהליך חילוץ מוחלט של חומצות גרעין ותרנסקריפציה כמותית בזמן אמת ותגובת שרשרת פולימראז 2019 . נגיף הקורונה 3 . בנוסף, נערכו תרביות ויראליות של הנגיף במתקן שעמד בדרישות הביולוגיות של רמה 2019- nCoV לנגיפי ) מהחולים. ניטור סדרתי של העומס הוויראלי ברוק הראה בדרך כלל 11/12( אחוזים 91.7 התגלה ברוק שנאסף באופן עצמאי בקרב מגמת ירידה. כן התגלו נגיפים חיים ברוק באמצעות התרביות הוויראליות. מחברי המאמר מסכמים כי ישנם כמה יתרונות בשימוש בדגימות רוק עבור האבחנה של נגיף הקורונה. ראשית, ניתן לספק דגימות רוק על ידי הנבדק בקלות ללא צורך בשימוש בנהלים פולשניים. לפיכך, שימוש בדגימות רוק עלול להפחית את הסיכון להדבקה בקרב עובדים בתחום הבריאות ואף דווח על מקרי מוות. שנית, השימוש 2019- nCoV בנגיף. לדבריהם, נמצאו מקרים של זיהום ב- ברוק מאפשר איסוף דגימות מחוץ לבתי החולים ללא צורך בחדרי בידוד ייחודיים, כמו במרפאות חוץ או בקהילה. במצבים שבהם מספר גדול של בני אדם זקוק לסקירה, מהווה הרוק אפשרות מעשית לדגימה לא פולשנית. שלישית, מכיוון שלא נדרשת נוכחות עובדי מערכת הבריאות לשם אסוף דגימות רוק, השימוש בדגימות כאלו יבטל את זמן ההמתנה הדרוש לאיסוף דגימות, ומכאן שהתוצאות יהיו זמינות מוקדם הרבה יותר, מצב שיש לו חשיבות במיוחד במסגרות קליניות עמוסות, בהן מספר חברי הצוות הזמין הינו מוגבל.

Kai-Wang To K, Tak-Yin Tsang O, Chik-Yan Yip Ce, et al. Consistent detection of 2019 novel coronavirus in Saliva. Clin Infect Dis 2020; ciaa149. doi: 10.1093/ cid/ciaa 149

14

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online