עדכן רפואת שיניים - גיליון 168 יולי-אוגוסט Israel Dental Update. No. 168. July-August 2020

Planmeca Pro One! הרנטגןההפנורמיההאידיאליללמרפאה!

משלבטטכנולוגיהממתקדמת עםקקלותההפעלהללתוצאותמ מושלמותבבכלפפעםעע המכשירקקטןממימדיםוומתאיםמ גםללהתקנהבבחדריההטיפולהה אפשרויותצצילוםממגוונותגג נשכיםסססינוספפפרקיללסתאא טומוגרפיהוועודננ

info@avidor.co.il | www.avidor.co.il | 1700-55-75-77

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online