עדכן רפואת שיניים - גיליון 168 יולי-אוגוסט Israel Dental Update. No. 168. July-August 2020

אוניברסלי אחד גוון ! מתאים לכל Essentia ® Universal shade

3+1

* 3 (Paste, Lo-Flo, Hi-Flo

2 ₪ 540

?!? ברצינות ? מתאים לכל אחד גוון " אפקט זיקית " עם , לשחזורים מרוכבים אחוריים אסתטיים קומפוזיט רזין • C4 ועד B1- מ – שן צבע מתאים לכל , אוניברסלי , יחיד שגוון כך , מדהים להתאים לנוחות העבודה כדי – ובהזרקה נוזלי , משחתי – מרקמים שונים 3 • מצב בכל שלך הודות , לגרסאות הנוזליות אפילו , לשחיקה ועמידות מעולה חוזק גבוה • גבוה מילוי באחוז , חדשנית לטכנולוגיית ייצור

B1

A2

קליני שנות ניסיון 5 עם , ועיבודו להנחת השחזור נוחות גבוהה •

C4

אוניברסלי גוון באותו שחזורים שבוצעו 3

03-7979610 : לפרטים והזמנות

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online