עדכן רפואת שיניים - גיליון 168 יולי-אוגוסט Israel Dental Update. No. 168. July-August 2020

.5 האם למתרפאים עם כתמי שיניים חיצוניים שחורים ישנה רמת עששת נמוכה יותר? הימצאות כתמי שיניים חיצוניים שחורים הינם מצב שיכול לנבוע משאריות מזון, מצריכת מזון עם צבע או משקאות כמו יינות, תופעות לוואי של תרופות, עישון טבק או הפעילות המטבולית של חיידקים כרומוגניים המייצרים מוצרים הנדבקים לפני השטח של האמייל. כתמים אשר מקורם במזון או תרופות נדבקים לאזורים בשיניים אותם קשה לנקות, כגון חרירים וחריצים. לכתמים כאלה ישנם צבעים שונים, בהתאם לסוג המזון או התרופות. כתמים הנגרמים מעישון נובעים מניקוטין ועלולים להשפיע על כל השיניים, אך הינם שכיחים יותר באזור צוואר השן. כתמים חיצוניים שחורים הנובעים מחיידקים, מופיעים כנקודות פיגמנטים בצורת קו רציף או שבור בסמוך לשולי החניכיים. כתמים כאלה נוצרים ככל הנראה על ידי אינטראקציות בין מימן גופרתי המיוצר על ידי חיידקים כרומוגניים לבין נוזל חריץ החניכיים, המכיל ברזל. כתמים שחורים נפוצים בדרך כלל על גבי המשטחים הפלטינליים והלינגוואליים ועשויים להתקיים על גבי שיניים נשירות או אחוזים. מהספרות עולה, כי לבני אדם שנפגעים מכתמי שיניים חיצוניים 16- ל 2.4 קבועות. השכיחות בשיניים הנשירות נעה בין שחורים ישנה פחות עששת, בהשוואה לבני אדם ללא מצב זה. למרות שהמחקרים המתמקדים בכתמים דנטליים שחורים חיצוניים הינם נדירים בספרות המדעית מהעת האחרונה, המיקרו-סביבה הקשורה לכתמים שחורים עשויה להשפיע ישירות על ההתפתחות וההתקדמות של מחלת העששת. עם זאת, לדברי מחברי המאמר מהות הקשר הזה עדיין אינה ברורה. מטרה המחקר הנוכחי נערך על מנת לבצע סקירה שיטתית ומטה אנליזה כדי לחקור את הקשר בין כתמי שיניים חיצוניים שחורים ) ושאלת המחקר נקבעה PRISMA לבין חוויית עששת השיניים. סקירה שיטתית זו פותחה בהתאם לסדרת נושאים (הצהרת של מענה לשאלות הקשורות לטיפולי בריאות. האוכלוסייה הייתה ילדים מתבגרים ומבוגרים שעברו PECO באמצעות אסטרטגיית אבלואציה, החשיפה הייתה לאבחנה של כתמים שחורים, ההשוואה הייתה למתרפאים ללא כתמים והתוצאה הייתה קיום מחלת העששת. בהתבסס על שיטה זו, נבנתה שאלת המבחן הבאה: האם מתרפאים בהם נתגלתה צביעה חיצונית שחורה סובלים מפחות , ספריית הבריאות הווירטואלית PubMed , Science Direct עששת בשיניים? נערכו חיפושים במאגרי הנתונים האלקטרוניים של . כל המאמרים שנכללו 2018 למאמרים רלוונטיים שפורסמו עד לחודש ספטמבר Google Scholar ו- Web of Science , Cochrane עברו הערכת איכות מתודולוגית באמצעות סולם ניוקאסל-אוטווה והנתונים חולצו לשם מטה אנליזה. אסטרטגיית החיפוש הביאה מתוכם נכללו 13 , מאמרים לניתוח 18 פרסומים. לאחר יישום הקריטריונים לזכאות להיות חלק מהסקירה, נבחרו 9,108 לגילוי של במטה אנליזה. ניתוחים אלו הוכיחו כי לבני אדם הסובלים מכתמים חיצוניים שחורים בהן מעורבות שיניים נשירות וקבועות, ישנה רמת עששת נמוכה יותר בהשוואה לכאלה ללא צביעה כזו. במחקרי חתך צולבים נמצא, כי למתרפאים עם כתמי שיניים חיצוניים שחורים יש מספר מקרים נמוך יותר של עששת השיניים.

de Rezende VS, Fonseca-Silva T, Lopes Drumond C, et al. Do patients with extrinsic black tooth stains have a lower dental caries experience? A systematic review and meta-analysis. Caries Res 2019; 53: 617-627

24

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online