עדכן רפואת שיניים - גיליון 168 יולי-אוגוסט Israel Dental Update. No. 168. July-August 2020

Green&Clean M2

Green&Clean MB

השאיבה ' מע לניקוי תמיסה

המרקקה ומברשות לניקוי תמיסה

! המערכת המונעת יצירת אוכלוסיות מיקרואורגניזמים עמידים במערכת השאיבה

לרסס שלה החשיפה בגלל , להפצת מזהמים מרכזי סיכון מוקד היא המרקקה . ניקוי על המקשה ומבנה תרכובת יעילה כולל הוא . המרקקה לניקוי ונוח חדשני פתרון הוא Green&Clean MB של המבטיחים המסה , פנים ואנזימים - מתח חומרים מפחיתי , אמוניום רבעוני של הבקבוקים והמברשות . חלבונים מצוינת של והמסה , במרקקה אבנית ושאריות צבע הפצת מזהמים ומסייעים בניקוי למוקד הייחודיות עוזרים במניעת הפיכת המרקקה . אזורים קשים לגישה

לתמיסות בניגוד . להעברת זיהום במרפאת השיניים מרכזי מקור היא מערכת השאיבה למסתמים ולגומיות של גורמת לנזק אינה זו תמיסה , הסטנדרטיות לסקשן החיטוי . מערכת השאיבה לסירוגין , תמיסות שונות 2- השימוש ב :Green&Clean AD מערכת של הגדול היתרון יצירת זני של את הסיכון מונע ,( שני בצבע ועוברים לבקבוק אחד בצבע מסיימים בקבוק ) ! זמן לאורך יעילות חיטוי ומבטיח חיידקים עמידים במערכת השאיבה

. ואנזימים אמוניום רבעוני , אלקילאמינים מכיל

חשיפה זמן נחוץ

מזהמים יעילות כנגד 1% בריכוז

חיידקים

' דק 15

טוברקולוזיס

' דק 60

' דק 15

( אלביקנס . ק ) פטריות

HIV, HBV, כולל ) וירוסים (HCV, HSV-I, COVID

' דק 60

₪ 240 בלבד

ניקוי חומר בקבוקי 2 ערכת היכרות הכוללת ! מיוחד מבצע מברשות 2 , ניקוי מכלי 2 ,( ל " מ 500) למרקקה

₪ 495 בלבד

Green&Clean AD

( שימושים 167- ל ) בקבוק ירוק 1 + בקבוק אדום 1 לשימוש נוח ואחסון שטיפה מיכל +

מטבעים ועבודות מעבדה תמיסת חיטוי

לצוות המעבדה , לצוות הרפואי - להעברת זיהום פוטנציאלי סיכון הן עבודות מעבדה . ולמתרפאים למניעת העברת , ותותבות משומשות עבודות מעבדה , מטבעים לחיטוי יעילה תמיסה . זיהום למעבדת השיניים וממנה , פנים - מתח אלקילאמינים וחומרים מפחיתי , אמוניום רבעוני של שילוב מכילה התמיסה בעבודות פגיעה חשש לעיוות המטבעים או ללא , קצר בזמן יעיל להשגת חיטוי . המעבדה . מיקרואורגניזמים של רחב טווח כנגד יעיל מאפשרות חיטוי השריה דקות של 5 ביצוע יסומן עליה פעמית ייעודית אטומה - את המטבעים בשקית חד יש לארוז : חשוב . העבודות בחזרה בטרם משלוח חיטוי מבצעת גם היא המעבדה כי ולוודא , החיטוי

Green&Clean ID N

כלים מרוכזת לחיטוי תמיסה

סכנת נזק לכלים או ללא - לאמבט אולטרסוני וכתמיסה קר לעיקור , כלים יעיל לחיטוי ! למשתמש נזק בריאותי חסכונית ומאפשרת .( ועיקור ניקוי לפני ) כלים לחיטוי במיוחד מרוכזת ויעילה תמיסה הכנת מאפשר ' ל 5 של בקבוק – השימוש הרצוי שימוש בריכוזים שונים בהתאם למשך .' ל 500 עד מוכנה תמיסה גם ומתאימה ," קר עיקור " כ גם להשריית כלים שאינם מתאימים לאוטוקלב מתאימה . לשימוש באמבט אולטרסוני

חשיפה זמן נחוץ

. קורוזיה אלקילאמינים וחומרים מונעי , אמוניום רבעוני מכילה . פנולים אלדהידים או ללא

מזהמים יעילות כנגד

' דק 5

חיידקים

15 ‘ דק

5 ‘ דק

60 ‘ דק

30 ‘ דק

/ מזהמים יעילות כנגד דילול / ריכוז

טוברקולוזיס

' דק 5

חיידקים

0.1%

0.5%

0.25%

1.5%

' דק 5

( אלביקנס . ק ) פטריות

7.5%

טוברקולוזיס

2%

1%

2%

HIV, HBV, כולל ) וירוסים (HCV, HSV-I, COVID

' דק 5

( אלביקנס . ק ) פטריות HIV, HBV, כולל ) וירוסים (HCV, HSV-I, COVID

0.25%

0.5%

0.1%

1.5%

2%

₪ 340 בלבד

₪ 240 בלבד

' ל 5 בקבוק של 1 ( מהולה תמיסה ' ל 500 עד של מרוכזת להכנה תמיסה )

! מבצע במחיר , מוכנה תמיסה ' ל 5 של מיכל

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online