עדכן רפואת שיניים - גיליון 168 יולי-אוגוסט Israel Dental Update. No. 168. July-August 2020

מדפסת תלת מימד מדוייקת למעבדות ולמרפאות השיניים

FreeShape 120

פני שטח חלקים

רזולוציה גבוהה

Sale 14,000 ש“ח

מערכת פתוחה

• • • • •

זרימת עבודה מושלמת

XY

47

Alpha 3 D

רוצים לשמוע עוד? פנו אלינו!

054-6060800 - ניתן לפנות ב | 03-6534016 משרד ציוד:

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online